NU SÆNKER VI FLAGET

www.Pokerpartiet.dk = 13. september 2012

VED ENHVER DANSK HØJTID = HEJSER VI VORT FLAG

Når vi fejrer en dansk højtid = så hejser vi vort danske flag = tit til en sang = der er forbundet til den højtid der fejres. I 2004 fik Danmark så en Flagnedtagnings-sang = melodi af = Bodil Clausen = og = tekst af Ole Hyltoft.

 


 

    ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

DANMARKS = FLAGNEDTAGNINGS-SANG = FRA 2004

TEKST AF = OLE HYLTOFT = MELODI AF = BODIL CLAUSEN.

Tekstens fire vers  lyder således =  når flaget tages ned - og dagen slutter.

1

Nu sænker vi vort flag, det hvide røde 

det flag, som får vort hjerte til at gløde

Det glider ned i by og havn og have

Vi tager imod det som en kostbar gave

2.

Vi ta´r imod vort flag i somrens lunde.

Vi ta´r imod vort flag langs vintrens sunde.

Vi ta´r det røde flag i vore hænder,

det Dannebrog, som alle landsmænd kender.

3.

Det, som slår smæld i livets hårde storme,

men også mildt og smidigt la´r sig forme

af vores vejrlig, vor natur - alt dette

som vi i tidens løb fandt var det rette.

4.

Nu gi´r vi vores flag lidt nattehvile.

I morgen tidlig skal det atter smile

og bølge frit og frejdigt over stammen

De flag, som holder hele Danmark sammen.


 

Melodi, Bodil S. Clausen, 2004  =  Tekst. Ole Hyltoft, 2004

 


 

Desværre ved jeg ikke hvordan - noderne til melodien kan overføres til Computeren. Jeg ved godt dette er muligt = men jeg må indordne mig under mine evners mange begrænsninger. Til gengæld kan jeg nyde - at der findes en dansker - der kan overføre noder til en Computer. Derfor vil jeg anbefale alle musikalske musik-interesserede = der kan læse noder = at besøge dette link = hvor du kan høre klavermusik - spillet af Erling selv = samt et meget - meget imponerende repertoire - også af danske sange og salmer.  

www.Erlingmusic.dk  

 


LIDT  VIKINGEMUSIK       Se også  =  www.fortidensJelling.dk

2:10Føjet til kø Ravnevisenaf Religion0

Så bliver der spørgsmål tilbage = nemlig hvornår vi danskere hæver vort flag = i hvilke anledninger = og til hvilke højtider ??? Der findes jo tilflyttere til Danmark = der endnu ikke har lært alle de danske højtider at kende endnu = og det er ganske naturligt = for = Det Danske Folk = har traditioner og højtider = der går mange hundrede år tilbage i tiden = og går vi over 1000 år tilbage i tiden = så har vi danske erfaringer = helt tilbage fra = Vikinge-tiden. Bare hør her =

Lygtemanden (Hvor er mine fødder dog ømme) - 1. Sange

 

Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...

www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ28. feb 2011 - 3 min. - Uploadet af markandodk
Musikvideo hvor MARKANDO synger deres version af Lygtemandens sang af Finn Molsted. 2011 www ...

 

De tilflyttere - der er kommet til Danmark - og som ikke kender vore danske skikke og vore kristne højtider = de kan besøge dette link = og oplyse sig selv om = hvor danskheden har sit udspring nemlig i Kristendommen = som er forkyndelse af Sandheden. Derfor = til dem der vil vide mere om vore = Danske Højtider = de kan besøge dette link =

www.danskkultur.dk        www.sagenskerne.dk 

Et folks kultur er grundlæggende =  et folks daglige vaner.


 Nu er det ikke alle tilflyttere = der kender noget til det danske flags historie.

Flagets Historie

Verdens ældste flag


Normalt er vi danskere lidt stolte over at kunne prale med,at vi ikke kun er verdens ældste eksisterende kongedømme ,men også,at vi har verdens ældste flag.

Dannebrog, eller Danebroge er sandsynligvis et af verdens ældste flag.

Det er i hvert fald det flag ,der uafbrudt har været brugt længst i historien.

Men faktisk havde danerne et flag eller fane før det,vi i dag kender som Dannebrog.

Dannebrog har sandsynligvis først været et korsfarermærke i forbindelse med  danskernes forsøg på at kristne det hedenske Estland.

RAVNEFANEN

Historisk er der svært at bestemme, hvorvidt Dannebrog virkeligt er verdens ældste flag.

Men det kan konstateres,at det røde flag med det hvide kors,som vi i dag betegner som Dannebrog, ikke er verdens ældste flag.

Det ældst kendte danske
flag var nemlig Ravnefanen.

En rød dug med Odins
hellige ravn broderet i sort.
Det var kendt og frytet
viden om som
vikingerne samlingsmærke

Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normanner-togterne og gennem vikingetiden som et nationalmærke i krig, men ikke i fred.
Oprindeligt var en fane kun et krigs-symbol.

Kong Knud den Store førte, således en Ravnefane af silke i det hårde slag ved Ashington i England i 1016.
Fanen blev også kaldt Danebroge, dvs.danernes klæde ( mærke ).Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.

 

 

Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normannertogterne og gennem Vikingetiden som nationalmærke i krig, men ikke i fred.

Oprindeligt var en fane kun i krigs-symbol.

Kong Knud den Store førte således en Ravnefane af silke i det hårde slag ved Ashington i England i 1016.

Fanen blev også kaldt Danebroge, dvs. Danernes klæde (mærke). Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.

Ravnefanen.
(Illustrationen stillet til rådighed af Flemming Rickfors)

I forbindelse med kristendommens indførelse måtte Odins Ravn dog for bestandigt vige for det kristne symbol korset.

LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )


Samdidigt hørtes en stemme ,der forkyndte,at når denne Fane løftedes ville danskerne vinde. Dette opilnede de hårdt trængte danskere under Kong Valdemar til den endelige sejr.

Der findes dog ingen historiske beviser på,at Dannebrogs oprindelse stammer fra  dette slag. De første afbildinger af Dannebrog med den røde dug og det hvide kors stammer fra Valdemar Atterdags tid (1340 - 1375) mere end 150 år senere.

Hvis flaget stammer fra Valdemar Atterdags tid som, er det Østrigske og Engelske flag faktisk ældre.

Men sagn eller ej, siden da har Dannebrog været danskernes nationale symbol, om end det først flere hundrede år senere blev hvermands eje.

Fra 1912 er den 15 juni hvert år blevet fejret som Valdemarsdagen..


SPLITFLAG eller STUTFLAG

Af flere omgange blev det ved kongelige resolutioner bestemt, at Dannebrog som splitflag var forbeholdt Kongen og dennes skibe.

Den første kongelige resolution blev udstedt af Christian IV den 20 maj 1635. Heri blev det bestemt, at koffardiskibe ( handelsskibe ) fremover skulle føre Dannebrog som Studtflag. dvs. et flag uden splitter.Der er det flag vi til daglig kalder Dannebrog.

En lang række forordninger og cirkulærer måtte dog gennem de næste mange hundrede år udsendes for at indskærpe dette påbud.

Forholdene i Middelhavet omkring 1750 med mængder af sørøverier mm. fra bl.a. de nordafrikanske stater gjorde, at der 25. marts 1757 blev udstedt en ny Kgl. Forordning.

Forordningen bestemte, at danske koffardi-skibe, der sejlede til Gibraltarstrædet og Mid-delhavet, skulle vise Stutflaget med det kongelige ciffer i midten af flaget.

Stutflag med
Christian VII's monogramDen praktiske begrundelse for forordningen var desuden at undgå at forveksle det danske flag med Maltas.

Stutflaget med de kongelige monogrammer førtes af danske handelsskibe indtil 1867.

Dannebrog bliver hver mands eje.


Når vi ser en flagsmykket Idrætspark,eller flaget der vajer en søndag i København føler vi alle,at flaget er vores.

Men sådan har det ikke altid været.

Gennem flere hundrede år var fanen eller flaget forbeholdt kongen og Statsmagten.

Koffardiflåden eller handelsflåden som vi kalder den i dag havde allernådigst af Kongen fået tilladelse til at anvende flaget.

I 1834 gennemførte Kong Frederik VI således en lov,der forbød almindelige mennesker at bruge flaget.

Først i 1854 blev det tilladt private at anvende Dannebrog, eller rettere her ophævedes forbudet mod,at private anvendte Dannebrog.
.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane, kommandørkaptajn Th. Bjerre, Våbenhistorisk Selskab, København 1958

&

Om Dannebrog jeg ved..., redig. af Jesper Hjermind og Kristian Melgaard, Forlaget Viborg I/S 1995 (ISBN 87-90281-00-4)

&

Rigets Flag på batteriet Sixtus 1788 - 15.8. - 1988, H.C. Bjerg, Udgivet af Søværnets Materielkommando, København, 1988.

&

Vort flag, Axel Pontoppidan, kaptajn, kammerherre

 


 Danmarks Søhelte = kan søges på dette link  =  www.Google.dk

 Ikke alle ved at = Danskheden = findes = men det hjælper altid at åbne øjnene = bare lidt.


 

 
DOMMEN OVER SIAD www.Pokerpartiet.dk

Præsenteret her 22. december 2010  www.Google.dk

HVAD KÆMPER = KURT WESTERGAARD FOR ???
PENGE ELLER FRIHED ??? HVAD ER PRIORITERINGEN ???

 
 
18.12.2010

Dommen over SIAD   Besøg evt.  http://www.siaddk.wordpress.com/

Forfatter: Ole Hasselbalch

 

Dommen over SIAD     

Det fremgår af dagspressen i forskellige – til dels uforståelige – versioner, at SIAD
(Stop Islamiseringen af Danmark) er blevet dømt for at have anvendt tegneren Kurt Westergaards muhammedtegning vistnok i forbindelse med en demonstration.

Kurt Westergaard har opnået en verdensomspændende ikon- og heltestatus i anledning af sin indsats for ytringsfriheden. Den skal i situationen være ham vel undt, om end den måske er mindre fortjent. Det ser således ud til, at han overhovedet ikke var klar over, hvad han påkaldte sig, da han lavede tegningen, men nærmest befandt sig i lalleglad uvidenhed om det problem, der skulle blive til en trussel på livet mod ham selv.

Han har vel nu forstået alvoren. Men er han kommet til erkendelse af denne, havde det været let for ham at bære over med, at hans tegning som én blandt formentlig tusinder af ophavsretskrænkede gengivelser af den jorden over er blevet brugt af SIAD.

Nu véd så selv den mest tungnemme, at der kan udvindes penge med dertil knyttet holdningslufteri også af en national katastrofesituation.

Det erfarede Den Danske Forening i øvrigt allerede ved foreningens start, da ubekendt personer uddelte en kopi af en artikel i Jyllands-Posten ved et foreningsmøde. Resultatet var, at journalisten afpressede foreningen nogle tusinde kroner, som der var hårdt brug for til arbejdet på at hindre de tilstande, Kurt Westergaard nu lever under. Foreningen havde intet med uddelingen og ophavsretskrænkelsen at gøre, men havde ikke økonomi til at bære en retssag.

Man fristes til at sige: Føj for Fanden!

Ole Hasselbalch

Besøg eventuelt =   www.DenDanskeForening.dk 


 

ER INDSATSEN I DET GLOBALE POLITISKE POKERSPIL =
OM = VESTENS DEMOKRATISKE  CIVILISATION
OVERLEVER ELLER TILINTEGØRES ???

Besøg eventuelt =  http://www.spydet.blogspot.com/  = og se muslimsk kvinde i Sudan blive pisket efter shariaen. Filmen er tilsyneladende optaget i Sudan i = december 2010.

TØRKLÆDE-KULTUREN - PRAKTISERES OGSÅ I SUDAN 

 

    Koranen      artikeldatabase.

 

 På dette link vises = TØRKLÆDE-KULTURENS = globale udbredelse

Besøg derfor -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 19.12.2010

En mand lod sig tøjle

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Vor selvstændighed er udhulet og for så vidt ophævet.

Takket være underdanigedanske folketingspolitikere, som gradvist og i stadigt stigende grad har smidt dansk selvstændighed over bord.

Søren Krarup har siddet i Folketingeti snart 10 år

Siden 2001.

Som han siger: Dels for at aftjene sin nationale værnepligt og dels for at fremme sin dagsorden:

I Danmark skal danskerne bestemme.

De skal bestemme, hvem der er dansk, hvad der er dansk, hvor og hvordan dansk skal herske.

Søren Krarup har indsigt.

Som følge heraf, har han ved flere lejligheder haft grund til at blive bedrøvet; især over, hvor lidt den danske regering og folketinget bestemmer i Danmark.

For både Krarups og andre dagsordener undertrykkes og tilsidesættes af overnationale instanser.

Først og fremmest af EU og FN, der, som det viser sig, hverken har respekt for lokal lovgivning eller demokrati.

Institutioner, som aktivt medvirker til at sætte vor grundlov ud af kraft.

Hvad enten dette er formålet eller ej.

At tro andet er, ifølge Søren Krarup, naivt.

Manden har indsigt.

Hvad skal vi stille op med denne konklusion:

At Danmarks Riges Grundlov er sat ud af kraft.

I Danmark.

Af danske politikere.

De, som har fået folkeligt mandat til at værne om loven, har stilfærdigt sat den til salg.

Folk, som Søren Krarup udtrykker respekt for.

Det lyder nærmest kriminelt.

Nu må al tvivl vige:

Magten er ikke længere i lovgivernes hænder.

Som følge heraf kan magten heller ikke ligge hos den udøvende og den dømmende magt.

Dermed er Danmark i opløsning.

Et demokrati i opløsning som følge af EU's og FN’s indblanding og overmagt.

Derfor må Søren Krarups snak om systemskifte forstumme; for det har aldrig fundet sted.

Tvært imod har den nuværende regering eksempelvis tildelt 35 % af det totale antal tildelte statsborgerskaber siden 1979 frem til 2006.

Det totale tal for denne række på 27. år er 192.871. personer.

Derfor er antallet af tildelte statsborgerskaber i størrelsesorden 57.504 over en 5-årig periode fra 2001 til 2006.

Altså gennemsnitlig mere end 10.000 om året.

Svarende til en fordobling af Guldborgsunds befolkning over en femårig periode.

Hvilket ikke vidner ret meget om et systemskifte.

Med mindre man er farligt talblind, taler tallene for sig selv.

Der er og har i sandhed været en noget at være bedrøvet over.

Både nu, da og siden.

Ikke blot for en enkelt.

Men for hver enkelt dansker som anser Danmark sit fædreland, dansk sit modersmål, og kristendom og historien sit udgangspunkt.

 19.12.2010

En mand lod sig tøjle

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Vor selvstændighed er udhulet og for så vidt ophævet.

Takket være underdanigedanske folketingspolitikere, som gradvist og i stadigt stigende grad har smidt dansk selvstændighed over bord.

Søren Krarup har siddet i Folketingeti snart 10 år

Siden 2001.

Som han siger: Dels for at aftjene sin nationale værnepligt og dels for at fremme sin dagsorden:

I Danmark skal danskerne bestemme.

De skal bestemme, hvem der er dansk, hvad der er dansk, hvor og hvordan dansk skal herske.

Søren Krarup har indsigt.

Som følge heraf, har han ved flere lejligheder haft grund til at blive bedrøvet; især over, hvor lidt den danske regering og folketinget bestemmer i Danmark.

For både Krarups og andre dagsordener undertrykkes og tilsidesættes af overnationale instanser.

Først og fremmest af EU og FN, der, som det viser sig, hverken har respekt for lokal lovgivning eller demokrati.

Institutioner, som aktivt medvirker til at sætte vor grundlov ud af kraft.

Hvad enten dette er formålet eller ej.

At tro andet er, ifølge Søren Krarup, naivt.

Manden har indsigt.

Hvad skal vi stille op med denne konklusion:

At Danmarks Riges Grundlov er sat ud af kraft.

I Danmark.

Af danske politikere.

De, som har fået folkeligt mandat til at værne om loven, har stilfærdigt sat den til salg.

Folk, som Søren Krarup udtrykker respekt for.

Det lyder nærmest kriminelt.

Nu må al tvivl vige:

Magten er ikke længere i lovgivernes hænder.

Som følge heraf kan magten heller ikke ligge hos den udøvende og den dømmende magt.

Dermed er Danmark i opløsning.

Et demokrati i opløsning som følge af EU's og FN’s indblanding og overmagt.

Derfor må Søren Krarups snak om systemskifte forstumme; for det har aldrig fundet sted.

Tvært imod har den nuværende regering eksempelvis tildelt 35 % af det totale antal tildelte statsborgerskaber siden 1979 frem til 2006.

Det totale tal for denne række på 27. år er 192.871. personer.

Derfor er antallet af tildelte statsborgerskaber i størrelsesorden 57.504 over en 5-årig periode fra 2001 til 2006.

Altså gennemsnitlig mere end 10.000 om året.

Svarende til en fordobling af Guldborgsunds befolkning over en femårig periode.

Hvilket ikke vidner ret meget om et systemskifte.

Med mindre man er farligt talblind, taler tallene for sig selv.

Der er og har i sandhed været en noget at være bedrøvet over.

Både nu, da og siden.

Ikke blot for en enkelt.

Men for hver enkelt dansker som anser Danmark sit fædreland, dansk sit modersmål, og kristendom og historien sit udgangspunkt.

LÆS RESTEN AF ARTIKLEN PÅ  www.DenDanskeForening.dk

 ER DU MERE NYSGERRIG = OPLYS DIG SELV = på disse Links =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/
Videoer til et delt folk

  Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
  Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK
som er udgivet på forlaget
LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8 
UDKOM 2008www.frp.dk.   Fremskridtspartiet er på banen igen.

DE 7, DØDSSYNDER  

De 7, dødssynder= ser således ud =

HOVMODIG             Lucifer   = Djævelen selv
GRÅDIGHED            mammon = dansen om guldkalven
UTUGT                   Asmodeus = luxuria
MISUNDELSE           Leviathan   = invidia
FRÅDSERI              
Beetzebub   = Gula
VREDE  
                  Satan       =  vrede
DOVENSKAB            Belphegor = dovenskab

 


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE