Rolf Slot Henriksen

www.Pokerpartiet.dk = 14. September 2012

 


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

Den som ikke vil vedkende sig sin fortid

forstår ikke sin nutid

og har ingen fremtid

ET SAMFUND I INDRE SPLID KAN IKKE BESTÅ

Udtalt af Dansk Kulturs formand, nu afdøde Rolf Slot-Henriksen, Vejle.

 


Hvad er et samfund? Et samfund er en befolkning som har noget til fælles. Det, som definerer et samfund, er netop, at befolkningen har noget at være sammen om og fælles om -først og fremmest fælles kultur og fælles rod. Hvis en befolkning ikke vil kæmpe sammen, eller ikke har noget, de i fællesskab vil kæmpe for, så opløses samfundet.

Det, som definerer os som samfund, er netop de grundlæggende ting, som binder os sammen, så vi føler en fælles idenditet og et samhørighedsforhold. Dette samhørighedsforhold giver sig fælles udtryk i, at såvel jyder som københavnere føler et fællesskab ved at se "Matador" eller "Far til Fire" - eller ved at svinge med dannebrog under en landskamp - sætte flaget i lagkagen til en fødselsdag - eller hænge det på juletræet lillejuleaften. Disse ting giver os en fælles idenditet, som er kulturelt bog historisk betinget.

Vort samfunds basis er af dobbelt natur:

For det første må gælde, at man ikke bekæmper samfundets centrale opbygning - nemlig vor fælles grundlov af 1953, vort demokrati, og vort lands love. Men dette er ikke nok til at opbygge det fællesskab, som et samfund bør udgøre. Lige så vigtig for samfundet er en fælles kulturel idenditet. Denne idenditet bliver tilpå baggrund af fælles skikke, traditioner, sprog og religion. Det, at danskere i fællesskab kan synge salmen "Dejlig er jorden"  - eller ved en begravelse "Altid frejdig når du går" - og føle noget, der rører os dybt, er et tegn på vort kulturelle fællesskab. Detsamme gælder, når vi dybr i sjælen føler en fælles idenditet ved at synge "I Danmark er jeg født" eller "hvor smiler fager den danske kyst". Hvis man derimod ikke føler nogen form for fælles idenditet med andre i sit land, så kommer problemet.

Hvis man endog som mange muslimer ser ned på danskere som mennesker af "lavere kategori", som der står i deres danske undervisningsbog - "Muslimernes trosretning - så er problemet uovervindeligt.

Skolen har bl.a haft den rolle at formidle værdier til børnene. Hvis værdierne svinder og skolen svigter sin rolle, så falder folket fra hinanden i grpperinger, der bruger alle kræfter på at bekæmpe hinanden. Skolens brud med kristendommen var en fatal fejl. En skole uden holdning og værdi kan misbruges og bliver misbrugt. Selv det danske sprog er ved at forsvinde som fælles værdi og referenceramme - og med vort fælles kulturgrundlag.

 

Danskfagets formål er at undergrave dansk kultur 

Kulturopløsningen giver de kræfter blod på tanden, som med glæde ser den danske kultur død og borte, ligesom det kommer til udtryk i Peter Lützens forord til dansklærernes efteruddannelsesserie "Danskfagets danskhed":

"Danskfaget er ved at blive et internationalt kulturfag. Og det er godt. Kun ved at underminere forestillingen om, at der findes en fælles kultur for indbyggere i Danmark, kan man åbne og efterhånden afskaffe begrebet danskhed som pædagogisk og dannelsesmæssigt ideal...danskhedens formål er at undergrave danskheden". ( !!! )

De ord gav dønninger i dele af pressen, men politikerne og skolen valgte at tie. Nedbrydningen af vores fælles kulturgrundlag er sket over mange år. Forbi er glæden over, at Sønderjylland kom tilbage, og danskheden blev fejret af folket. I dag er der folk som end ikke kender eller vedkender sig udtrykket "danskhed". De er blevet fremmedgjorte fra vor kultur og kender knap nok retskrivningsordbogen:

Dette Citat af = Rolf Slot-Henriksen = er fra Julenummeret 2004.

Citat slut.  Referent:  Poul Leo Nielsen = alias = Saxo-Poul

 


Nyd evt. danske sange og salmer og melodier = på dette link = www.Erlingmusic.dk  


 

MIN MISTEDE IDENDITET = DANSKHEDEN = POUL LEO NIELSEN

Hvad vil det sige - at have en kulturel idenditet ??? Da jeg kun har 7 års skolegang = så fandt jeg først ud af = hvad en Kulturel idenditet var = da jeg læste en bog om socialdemokraten = Hartvig Frisch = nemlig at et lands kultur = var Nationalstatens daglige vaner. Så, tak fra mig til Socialdemokraten = Hartvig Frisch = til = at jeg forstår = et en persons daglige vaner er denne Persons kulturgrundlag. At jeg var omkring 60 år = før jeg fattede det = viser lidt om mit intellektuelle niveau = men opdragelsen og nysgerrigheden = førte til min personlige research. Desuden huskede jeg hvad en ( Søren Koch ) i Skakklubben Saxo -engang har sagt = gå efter struben. Jeg husker ikke om det var i forbindelse med = Skak eller Bridge eller Backgammon = at Søren Koch har sagt disse ord. Vi har måske spillet på samme klubhold = i en eller anden turnering ???

KRISTENDOMMEN og MIG

Når man er født i Danmark = som er = eller var = en Kristen Nationalstat = så troede jeg = at Kristendommen var en tro = og uden denne tro = kunne man ikke opnå evigt liv i den kristne himmel. Så en dag = så jeg et sted = at = Søren Krarup = påstod dette = 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Det er jo også en slags åbenbaring = for så kunne man jo selv vælge religion = om man ville vælge at være en = Løgner = eller ville vælge = Sandheden = og være en Sandru person - i sin videre vej gennem livet. Når man laver personlig research af Kristendommen = så har jeg fundet ud af mange ting = synes jeg selv.

Jeg har fundet ud af flere ting = inden for disse områder = som jeg selv tror er = Sandheder =

Politik - Økonomi - religion - Jura - militært - kultur - medie-kontrol

Jeg tror de onde kræfter = der tilbeder en af løgnens mange religioner = angriber Sandhedens religion = Kristendommen = på alle disse 7 områder ???  Derfor kan løgne ikke tolereres  = inden for disse 7 områder = i et Kristent samfund. Det er et åbent spørgsmål = om vi danskere vil forsvare vores religion = ved at sige  Sandhederne højt = inden for disse 7 områder. Ingen kan vinde en religiøs og åndelig krig alene. vi danskere må samles om vores oprindelige religion = og bruge sandheden = til at forsvare sandhederne inden for disse 7 nævnte områder = og omvende de frafaldne danskere fra = Løgnenes Vildveje = til igen at foretrække = at leve i en Sandhedens Nationalstat = eller leve i et = Løgnens Rige = som er ganske godt beskrevet af = Winston Churchill.

 

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM     www.forfulgt.dk  

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

 Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

 


 

Besøg evt disse Links  =  www.DenDanskeForening.dk  www.Sappho.dk

 www.Uriasposten.net             www.RadioHolger.dk        www.DenKorteAvis.dk

               Den Danske Forening fyldte 25 år den 18. marts 2012                             Harry Vinter interviewer Ole Hasselbalch
i filmen
25 år for Danmark

i dag

TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN

 Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

 www.danskkultur.dk       www.islam-info.dk    www.danskkulturdebat.dk

Lidt statestik om aktiviteterne af fredens Religioon   www.Kulturkloeften.dk     

Tilsyneladende skal vi danskere indordne os under islams kultur = hvilket betyder = at vi danskere skal tvinges til at overtage de = daglige vaner = som muslimerne har = ( Islams Kultur )  Her vil jeg blot nævne = de daglige vaner = som muslimer skal leve efter = og som vi danskere skal tvinges til at leve efter =

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Vi danskere har haft vores = Kristne Kultur = og dermed vores = danskhed = i over 1000 = nemlig at tale = Sandhedens Tale = hvilket kan bevidnes ud fra = Danmarks Kristne fødsels-attest på dette link = www.fortidensJelling.dk 

Vores ( danske daglige vaner ) udspinger af =  Kristendommen = som alle muslimer = og andre = kan se på dette link = ved at se hvilke skikke vi danskere har = og hvilke højtider vi fejrer = www.danskkultur.dk   Vi danskere fejrer foreksempel Jul  Hvad siger de befalende skriftkloge muslimer i islam ( der adlyder de skriftkloge i islams Ulema ) = om dem der fejrer jul. Det at vi kristne kommer i helvede = det er ikke jo ikke særligt betryggende for os = der er født i Danmark = eller i Europa = for den sags skyld. Jeg opfatter denne udtalelse som en direkte krigserklæring. Jeg hader ikke muslimer = men betyder det = at jeg som kristen = skal opgive at tale = Sandhed = imit eget fædreland  ???  Det kan vi danskere tænke lidt mere over = medens vi tænker over = hvorfor vore danske Politikere = gennem lovgivning har gjort vores = Danske Folkekirke = til en bøsseklub = ved at kalde et homoseksuelt forhold = for et ægteskab.

Folkekirken, Folkets Kirke, Folketingets Kirke?

Er Danmarks Folkekirke blevet medlem af en global bøsseklub  Order of Death  

???  Ejer = Maurise Strong = Bohemian Grove = hvor denne bøsse-Satan-Kult mødes årligt ???

Who is Maurice Strong?    Er Maurise Strong  Katolik  ???

 the-classic-liberal.com/maurice-strong/Cached - Lignende - Oversæt denne side

Har Vatikanet 5 højesteretsdommere ud af 9 = i USAs højesteret ???

Betyder det = at Vatikanet styrer USAs militære aktiviteter = også dem i Afrika ???

 

www.islam-info.dk   Koranen   artikeldatabasewww.forfulgt.dk


 Alle, som fejrer jul, kommer i helvede  = artikeldatabase.     Jul is Christmas.


Hvorfor ønsker = muslimske skriftkloge = at overtage mit = fædreland Danmark = samt også  erobre = Europas 27 Nationalstater = og udskifte Europas oprindelige folkeslag  ???  Er det muligt = at det kan skyldes = at muslimer ikke tilbeder den religion = som de tror = at de tilbeder  ???  Denne tanke har jeg fået = efter at jeg har hørt dette om den Gud muslimer dyrker = på dette link = 

The Mystery of Mecca  =  of   =   MIKE HOGGARD

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...
 

 HVEM UDFØRER = RELIGIØST JURIDISK FIFLERI  ???

Har muslimernes forfædre = været ude for = religiøst juridisk fifleri = engang for cirka 1400 år siden = så muslimers bønner til deres Gud = i virkeligheden opsuges af den gud eller gudinde = som Paven og Vatikan-staten i virkeligheden tilbeder ??? Det er selvfølgelig noget som muslimer = må overveje = hver især. Der findes muslimer = der har valgt = Sandhedens Religion = Kristendommen = frem for = islam. Bare hør hvordan = Sam Solomon = vurderer Islam og Kristendommen =

Sam Solomon     Besøg evt.    www.Kulturpartiet.dk


 Texe Marrs - The Pope's Secret Plan For Global Supremacy - YouTube

 Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Vatican Rising (Texe Marrs) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=vUKt046okPE9. nov 2011 - 75 min. - Uploadet af TyrannosaurusRadio
Another amazing film by Tee Marrs. This time he journeys to the vatican to exposed jesuits, perverts ...

www.wikipedia.net  www.endtime.net  www.Google.dk  www.Tagryggen.dk  

 


HJÆLPER DET AT BEDE = OG HVEM HJÆLPER DET ???

Noget kunne tyde på det. Hvis over 1 miliard muslimer beder til Vatikanstatens Gud = måske = ( uden at vide det ) så må det give Vatikanstaten større magt her på Jordkloden. Hvis vi samtidig bemærker = at =  Kristendommen = har været ude for ( Juridiske religiøse fiflerier ) i år 336 = hvor den Katolske kirke = på Kirkemødet i Loadikea ( år 336 e. Kr. ) i Tyrkiet = overførte sabbattens helligdag fra lørdag til søndag. Dette religiøse fifleri = har så betydet = at alle de bønner der er sendt til himmels siden år 336 efter vor Kristne Guds søn Jesus = er havnet hos en falsk afgud.

Dette sammenlagt med muslimernes bønner = der også er havnet hos Vatikanstaten = så begynder det at forklare = hvorfor de fleste af jordkloden religiøse ledere - og Politiske ledere slutter op om Pavens globale lederskab. Jeg ved ikke om 5 Katolske højesterets-dommere ud af 9 i USA = har magt nok til = at modsætte sig de love som på det seneste er vedtaget i USA  ???  Jeg tænker her blandt andet på denne lov =

 

MSNBC: PROLONGED DETENTION - YouTube

 

 

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo10. maj 2012 - 7 min. - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... police state america. prolonged detention with no judge jury
 

 

     ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.endtime.net  www.Tagryggen.dk
 

       VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV  ???

 

 


 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE