Mødrenes Katekismus

www.Pokerpartiet.dk = 15. september 2012

Mødrenes Katekismus = især til brug for = Danmarks mødre.

 


 

     ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.endtime.net  www.Tagryggen.dk
 

       VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV  ???

 


 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

DANSKE MØDRES = INTERNET KATEKISMUS

Mit navn er = Poul Leo Nielsen = og jeg mener at = danske kristne mødre = her i 2012 - har brug for en ( internet-katekismus ) fordi kun = 2. Biskopper ud af 10. og 43. præster ( tilsyneladende ) evner her i Danmark at = kende forskel på en = flertalsafgørelse = og = det kristne budskab = som er forkyndelse af = Bibelens Sandheder. vi ved der er over 2200 kirker i Danmark = så med kun 2 Biskopper og 43 præster i Danmark = der står fast på Bibelens indhold = og hvor der ikke mere er Kristendoms-undervisning i Danmarks skoler = så er tidens krav efter min opfattelse = at kvinderne igen overtager opdragelsen af deres børn = og prioriterer familiens trivsel i hjemmet = som et klart første valg = før alt andet.

DET VAR = MOSES = DER MODTOG ( DE 10 BUD ) PÅ BJERGET.

Jeg ved ikke alt = så jeg følger mit kristne instinkt. Formålet med en Katekismus = den er = efter mit instinkt = at gennemgå Guds lov = ( DE 10 BUD ) dem der står skrevet i Bibelen = således - at Guds formål med DE 10 BUD ) gøres mere forståelige for mødre.

Når Jesus sagde = lad de små børn komme til mig = så tror jeg,at vor Kristne Guds søn = Jesus = ønskede = at børn først og fremmest skulle lære ( Guds 10. bud  ) at kende = således at børn som ældre = kunne vælge eller fravælge Kristendommen = således at børn som ældre = havde muligheden for at træffe = deres personlige valg af Religion. Derfor begynder jeg med at præsentere Guds lov ( DE 10 BUD ) og naturligvis er det dem = der står i Bibelen = som bliver Præsenteret her.  

 
2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.


1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.  Johannes-evangeliet  =  Kapitel 8. Vers 32 = Min Bibel =

Og i skal forstå Sandheden, og Sandheden skal frigøre jer.    Rom 6,18.  Gal, 5,1.


MIN TEORI  =  BARNETS MODER VED MEST OM SIT BARN.

Efter min opfattelse = så er den første betingelse for - at børn kan lære at kende forskel på ( Løgne ) og ( Sandheder ) at børnene er opdraget med udgangspunkt i DE 10 BUD ) og har fået dem gennemgået enkeltvis - på det rigtige tidspunkt - og kun en hjemmegående mor - har føling med - og ved hvornår dette tidspunkt = er det rigtige. Dette er en af moderens opgaver = at lære børnene ( DE 10 BUD )

 


Aaron Russo = fortæller sidst i dette interview - om kvinders rolle i hjemmet og i samfundet og lidt om = hvorfor eliten ønsker udearbejdende kvinder  ???

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 www.youtube.com/watch?v=KLktYGwjxRs13. jun 2009 - 11 min. - Uploadet af VerdenVersion2
Den nu afdøde film producer Aaron Russo afslører i hans sidste interview, hans forhold til Nick ...


 KRISTENDOMMEN ER FORKYNDELSE AF SANDHEDEN

også inden for disse områder

Religion - Politik - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

Det betyder at dit barn = skal lære at tage selvstændige beslutninger  - inden for disse 7 områder senere i livet. Den første betingelse for - at dit barn kan  træffe de rigtige beslutninger = det er = at dit barn kan kende forskel på løgne og sandheder. Det hjælper med til = at dit barn kan træffe de rigtige beslutninger senere i livet = inden for disse 7 områder = samt kan analysere historiens gang = helt tilbage fra før 1776 = og tælle hvor mange krige = der har været i denne periode = og hvorfor disse krige opstod = og hvad formålet var - med disse krige.

og så videre = og så videre = og så videre = og så videre = o.s.v.  o.s.v.

 


www.wikipedia.net    www.Google.dk    

 


Grundlæggende er alle religiøse hemmeligheder - der er skjulte, og ikke tåler dagens lys - hemmeligheder der udspringer fra djævelen selv. Derfor må frimurer-loger anses for at være djævelens værk _ og disse frimurer-loger ( fri- masons ) må anses for, at udføre de ordrer der udgår fra djævelen - skjult  i al stilhed. I USA blev det Politisk besluttet = at undervisningen af Kristendommen ) skulle fjernes fra USAs skoler = hvilket skete i stilhed fra 1941 til 1971.  Her i Danmark er undervisningen i Kristendom i Danmarks skoler også fjernet.  Denne globale udvikling af fordummelsen gennem børns skolegang _ kan kun modvirkes - hvis danske børns mødre = igen = begynder at undervise deres egne  børn = efter = DE 10 BUD ) Dette er min opfattelse = og denne opfattelse kan være forkert - og mine opfattelser bør derfor vurderes en gang.

Udgangspunktet er - at alle Frimurer-loger har et ondt formål = ikke fordi frimurer-loger består af onde mænd = men fordi en Frimurer-loge altid har et skjult formål = der skader flertallet af mennesker der lever i et sådant forbund. Her er et eksempel på en kendt frimurer-loge - som blev oprettet den = 1. maj 1776 =

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

Mødre kan kun advare deres børn imod at blive medlem af en = frimurer-loge = hvis Danmarks mødre ved = at disse frimurer-loger eksisterer. Da formålet med at oprette en frimurer-loge = er magt = så foregår hvervningen af nye Frimurere i stor udstrækning på Universiteter. Medlemmer af hemmelige frimurerloger har gemt deres hemmelige symboler = mange steder = og har hemmelige håndtryk. Det - er der lavet en udsendelse om. For at blive medlem af en frimurer-loge = skal der aflægges en hemmelig ed - eller et hemmeligt løfte.

The Freeman Perspective - Texe Marrs - Codex Magica - part 1 of 2

video.google.com/videoplay?docid...5. mar 2009 - 60 min.
The Freeman Perspective - Texe Marrs - Codex Magica - part 1 of 2. 59:39 - 3 years ago. The Freeman ...

Som en Kristen dansk moder = er det naturligt at synge salmer. En enlig moder kan finde mange danske sange og salmer på dette Link = www.Erlingmusic.dk = spillet på klaver af Erling selv. Det giver mulighed for en mor = at øve sig i sang derhjemme = sammen med sine børn.

Djævelens tilbud. Vælg selv den løgn du vil tro på =

Politisk eller Religiøst.  

Guds søn = Jesus = tilbyder = Sandheden - vejen og livet =

men Herren advarer i ( Bud Nr. 2. )  Herren er en ( Nidkær Gud ) Herren er en skaber = og for at barnet kan udvikle sin Personlighed som voksen = må barnet nødvendigvis lære ( DE 10 BUD )  og der skal bedes til den Kriste Gud om Lørdagen = for det står i ( Bud Nr. 4. ) at det netop er den dag Herren har helliggjort.

Første Mosebog Gl. Testamente  Kapitel 2    Versene  1. 2. 3. 4. 

1. Således fuldentes himmelen og jorden med al deres hær.

2. På den syvende dag fuldendte Gud det værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende dag efter det værk,han havde udført; 2 Mos. 20,11; 31,17. 5. Mos. 5,14. Hebr. 4,4.

3. og Gud velsignede den syvende dag og hellige den, thi på den dag hvilede han efter hele sit værk, det, Gud havde skabt og udført.

4. Det er himmelens og jordens skabelseshistorie. Da Gud  Herren gjorde jord og himmel - gengivlse af Jahve, navnet på Israels Gud; Gud hedder på hebr. Elohim.  Citat slut

 


 

Det jeg vil gøre opmærksom på her = det er = at den = Syvende dag i ugen = er ikke er den første dag i ugen.  Det er ikke søndagen = som vor Kristne Gud har Helliggjort.  Det var lørdagen, der var den sidste dag i ugen = dengang Herren havde skabt jorden = og udnævnte lørdagen til sabbatdag og ugens hviledag. Lørdagen er stadig = den sidste dag i ugen = og bør derfor igen være ugens kristne Hviledag.

GUDS SEGL  ( RUMMER )  Guds navn = titel = og  hersker-område.

1. Lovgiverens navn : Herren

2. Lovgiverens titel :  Skaberen  ( Han som gjorde alle ting ).

3. Herrens herskerområde : Himmelen, jorden, havet og alt som i dem er.

 


Så vidt jeg er orienteret = så er det kun i ( Bud Nr. 4 ) at alle 3 dele af ( GUDS SEGL ) optræder samtidigt = og når det står i ( Bud Nr. 2 ) at Herren er en ( Nidkær Gud ) så er det min vurdering = at Herren tager det meget alvorligt = om vi Kristne = tilbeder vores Skaber = Herren = om lørdagen = og ikke om Søndagen = hvor det måske er en afgud = de Kristne tilbeder. Er de Kristne blevet tvunget til ( på et Kirkemøde i byen Loadikea ) i Tyrkiet i år 332 = blevet tvunget til = at holde søndagen som hviledag = af den Katolske Vatikanstat  ???

Kan det ikke være lige meget om vi ( Kristne ) holder hviledag ( lørdag eller søndag ) ???   Det er måske værd at ( tænke over ) en ekstra gang ???

Danske mødre kan læse om danske skikke og højtider på dette link =

Grundlovsforeningen  =  www.danskkultur.dk 

 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...
 
 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE