VINDEREN og HISTORIE-SKRIVNINGEN

www.Pokerpartiet.dk = 16.september

VINDEREN og HISTORIE-SKRIVNINGEN    www.Kulturkloeften.dk

KRISTENDOMMENS HEMMELIGHED  ER  ( DE TI BUD )

www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk  www.Medie1.dk  www.RadioHolger.dk 

 


  

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

www.wikipedia.net  www.infowars.dk www.Google.dk  www.PrisonPlanet.Com  

 


 

DET ER VINDEREN DER SKRIVER HISTORIEN

Dette er udtalt af Vinderen af  WWII = Sir Winston Churchill

 


HISTORIENS STØRSTE LØGN 

Det ser ud til at = jordklodens befolkninger = blev præsenteret for historiens = største løgn = lige efter Anden Verdenskrigs afslutning I 1945 = og som lød således =

Nazisterne tabte Anden Verdenskrig.  

Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

NÅR SANDHEDEN ER SAT UD AF FUNKTION  


 

HEMMELIGHEDEN ved DE 10 BUD )

Hemmeligheden ved  DE 10 BUD ) den er = at et barn der opdrages efter  DE 10 BUD ) vil være i stand til at skelne mellem = Løgne og Sandheder = når de bliver voksne = og derfor er i stand til = at stille de rigtige spørgsmål til udviklingen i samfundet.  Ved at fjerne Kristendoms-undervisningen i skolerne = så bliver et menneskes hjerne åbnet for = at blive programeret med en hvilken som helst ideologi = som de regerende magthavere - ellers kan finde på at udtænke.

1. Er i med så langt ???

Når denne barriere af kritisk sans = og medfølgende kritiske spørgsmål udebliver - så har Politiske Partiers ideologer frit spil = for at kunne bilde en National-stats befolkning = hvad som helst ind. Kort sagt - så er hjernen åbnet op for hvilken som helst = Løgn = som ideologierne fylder en befolkning med = fra de Topposter - som de besidder i samfundet = inden for disse udviklings-områder =

 

Religion - Politik - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medier

Løgnene = inden for disse områder = skal koordineres således vi ( befolkningen ) tror = at enhver forandring i lovene i samfundet = er til gavn for befolkningen eller en bestemt befolkningsgruppe i samfundet. Tilsyneladende sidder der 7 historie-skrivere i = USA = og skriver hvordan den globale Politiske udvikling skal udvikle sig. Denne fremtids-historieskrivning har tilsyneladende foregået allerede fra den 1. maj 1776 . da Adam Weishauph = stiftede fri-murerlogen Illuminati.

2. Er i med så langt ???

Da Jens Otto Krag var handelsminister i USA = blev han instrueret i fremtidens Politik i Danmark = og hvordan denne Politik  skulle udformes = og gennemføres = når han blev statssminister. Han havde et godt slogan =

Man har et standpunkt = indtil man tager et nyt.

Der var sådan set ikke meget at komme efter der .

Nu er det jo også muligt = at finde ud af = at det nye standpunkt var = ren Propeganda.

Hvordan udførte = Jens Otto Krag - så de instrukser = som han havde modtaget i USA = om hvordan fremtidens Politik skulle udformes her i Danmark ???

www.DR.dk/galtiDanmark  - se de 6. FILM  = og nr. 1 på  DR


 


 

3. Er i med så langt ???

 Brug ikke det udenlanske ord ideal. Vi har jo det gode norske ord løgn.
Henrik Ibsen(1828-1906)
  

www.endtime.net  www.wikipedia.net  www.Tagryggen.dk www.Google.dk

 Storfinansens helte er som perler på en snor - når én falder af, følger de andre med.

Lad mig lige minde om at en = Politisk ideologi = ikke har = sandheden = som fundament = men altid splitter et folk internt = hvilket måske også er hensigten ???

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 Det at adlyde Sandheden betyder efter min vurdering at ( DE 10 BUD  ) sÅ vidt muligt skal overholdes = og her mener jeg ( DE 10 BUD ) dem der står i Bibelen = og ikke de ( DE 10 BUD )  der står i en Katekismus = der muligvis har været ude for mindre ( Religiøse Juridiske fiflerier ) som en forbereddelse til meget store ( ) Religiøse og Juridiske fiflerier ??? Det kan Bibelkyndige og troende Præster = der har valgt en ( Sandhedens Religion ) frem for en af de Religioner = der findes  i det store udvalg af ( Løgnens Religioner ) sandsynligvis gennemskue. Formålet kan jo være = at Vatikanstaten = på den lange historiske bane = ønsker at udskifte bibelen med en Katekismus  ??? Vatikanstatens historiske tidshorisont strækker sig over mange hundrede år. Optakten på et Kirkemøde i Tyrkiet i byen Loadikea  ( år 336 ) besluttede Vatikanstaten - at flytte Sabbatten ( ugens hviledag ) fra om lørdagen til om søndagen = den dag =solguden blev tilbedt = og stadig bliver tilbedt. Hvad kan det betyde = Jo = det kan betyde = at vi Kristne har tilbedt en hedensk afgud i over 1600 år eller mere.  Betyder det så noget ???  Hvad er din vurdering ???


The Mystery of Mecca  =  of   =    www.MikeHoggard.com 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ24. jan 2012 - 77 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam ...

Jeg kan ikke vurdere = om Muslimer over hele jordkloden = tilbeder en Katolsk afgud = og har gjort det i omkring 1400 år. Selv om der findes tvivl om Muhammed overhovedet har eksisteret = så tyder meget efter min opfattelse på = at muslimer i 1400 år = har tilbedt en Romersk afgud. Men hvis vi kristne = vender blikket ind ad = så tyder meget på = at vi kristne har tilbedt den samme hedenske afgud i over 1600 år = nemfra fra år 336 efter vor kristne Guds søn = Jesus = bragte nåden og Sandheden ned på jorden.  Så Vatikanstaten har siden år 336 - fiflet sig til mange uberettigede kristne bønner = og meget uberettiget kristen tilbedelse.

4. Er i med mig så langt ???


Er i med mig = i den tankegang = at muslimer er et meget stærkt troende folkefærd = der ikke kan gennemskue deres egen religions = dårlige sider = fordi muslimer aldrig = har fået muligheden for = at lære ( DE 10 BUD ) at kende = hvilket er nødvendig for = at forstå og vurdere ( Sandheden ) af den forkyndelse som = muslimske imamer forkynder. De får jo også deres ordrer = et eller andet sted fra. Er det fra ( De syv ) der skriver jordklodens udviklingshistorie = og har ansvaret for = at der ikke lever over 500 millioner mennesker på denne jordklode ???  Er min fantasi ved at løbe af med mig ???


www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.


 

VESTENS KRISTNE 

Vestens Kristne = har kendt TIL ( DE 10 BUD  ) og Bibelen = men har trods stor forstand og en stor = rationel vurderings-tankegang = så har mange af Vesten og Danmarks Folkeslag = alligevel nået dertil = at Vestens folkeslag og Danmarks Folkeslag tror = at Religion er = et stort tag selv bord = og forstår heller ikke = at Politiske ideologier = der bygger på idealer = i virkeligheden er en religion. Så kloge er vi i Danmark. Til gengæld er muslimer tilsyneladende religiøst stærke = og står fast på deres tro = selv om det muligvis er Vatikanets hedenske Gud = de tilbeder i Kaabaen ??? Vi danskere kan passende læse DE 10 BUD en ekstra gang = og tænke lidt dybere over = hvad det betyder = når der i ( Bud Nr. 2 ) står = at vor Kristne Gud = er en Nidkær Gud  ??? Jeg Præsenterer lige de ( 3. første bud ) her. Alle 10 Bud kan læses i = Mødrenes Katekismus. = og det er naturligvis ( DE 10 BUD ) dem der står i vores hellige Kristne bog = Bibelen.


 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.


1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.


        Jesus er ikke Solens søn for = Jesus  = er Guds søn.   www.endtime.net

DET ER VINDEREN DER SKRIVER HISTORIEN

Dette er udtalt af Vinderen af  WWII = Sir Winston Churchill

 


 

FREMTIDENS HISTORIE-FORFALSKNING = EN MISTANKE

Lad mig lige gentage = denne udtalelse af ( Sir Winston Churchill ) Det er vinderen = der skriver historien.

Så er spørgsmålet = hvordan denne samfunds-historie der skrives = kan forfalskes på en troværdig måde = således = at fremtidens historie-forskere = ikke kan afsløre = hvordan denne historie-forfalskning har fundet sted = eller finder sted.


 
ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE = HVILKEN SAMARBEJDS-AFTALE KAN DISSE 2 PERSONER VÆRE NÅET FREM TIL ???Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Havde de aftalt at udskifte Danmarks og Europas oprindelige befolkninger ??? Er Lederskabet af denne  Nazistiske arbejdsopgave = bare blevet overtaget af =  EU ???
 

FIK NAZISTERNE BARE UDSKIFTET DE POLITISKE PARTILEDERE I DANMARK = DEM = DER VILLE FØRE DENNE ( BEFOLKNINGS = UDSKIFTNINGS = POLITIK ) VIDERE  = AF DANMARKS OG EUROPAS OPRINDELIGE BEFOLKNINGER  ???  


Som Formand Mao = Kinas Kommunistiske Formand = har sagt på et tidspunkt = Det er lige meget hvilken farve Katten har = bare den fanger mus.

Hvilken Religion havde Nazisternes fører = Adolf Hitler ??? Hvis han var Katolik = havde han så sværget = Jesuitter-eden. Tilbeder de to Paver = moder jord = Gaia = som en Gudinde ??? Er det denne Gudindes ypperste-præsters opgave = ifølge deres religion = at holde bestanden af mennesker nede på et fornuftigt antal = for ikke at skade deres Gudinde moder jord ??? Hvis en sådan en religions Politiske ledere = også har den Politiske magt = i flere Nationalstater = så kan de starte globale krige = for at holde bestanden af mennesker nede ??? Så hvad er et passende antal mennesker så = her på jordkloden ???

Besøg  http://www.guidestones.us/   og se = Videoen = og gæt antallet.

Du skal ikke opfatte dette som noget Privat. Det er bare Religionens krav til disse ( Ypperste-Præster ) for Gudinden moder jord. Deres opgave er bare = at de skal holde bestanden af mennesker nede på et passende antal. Altså ikke noget personligt.

Millions to be Killed under Agenda 21, You Have Been Warned ...

 


Nutidens Nyhedsformidling = og fremtidens Historie-skrivning ???

Vi danskere har erfaret = at de dominerende Medier i Danmark = ikke alene er fulde af løgn = på væsentlige områder = men fortielser af = Væsentlige Sandheder = også er helt i Top = i de danske Topmedier.

HVORFOR ???

 

Min teori = den er = at det de større medier skriver i aviserne lige nu = her i 2012 i Danmark = og det Propaganda-afdelingen i DR sender ud i æteren = det er de "Sandheder" som bliver det = som fremtidens = historie-skriverne = finder = som fremtidens kildematriale = når kommende danske Generationer skal fyldes med  ( HISTORISKE LØGNEHISTORIER ) om 50 til 60 år. Jeg begynder så småt at forstå = hvorfor jeg har fået det indtryk = at Politiken ikke ved = at der findes noget der hedder =  Sandhedens kendsgerninger = eller en = Sandhedernes virkelighed = her i Danmark i 2012 = inden for disse områder =

 

Religion - Politik - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

Har vi nogle oplysninger = der kan tyde på = at historie-skrivningen = skrives inden de faktiske historiske begivenheder finder sted = inden for disse områder ???  

Læs evt om = Zions Vises Protokoller = på = www.Tagryggen.dk 

Verdensriget 2010


James Warburg sagde dette i (1950 ) www.Google.dk

Vi får en Verdensregering, uanset om vi kan lide det. Spørgsmålet er blot, om en verdensregering skal opnåes ved at samtykke, eller ved erobring  ??? 

The One World Order, by Conquest or Consent? - NewsWithViews


 Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

Forklaringen til = Jesse Ventura = lød som om = at der var 7 personer = et Council of 7 Personer = der skriver historiens gang. Så måske var det disse historiske ordrer = Jens Otto Krag = blev instrueret nærmere i = da han var i USA som handelsminister i et par år = inden han blev statsminister = og førte Danmark ind i = EU

Se først Film nr. 1.  www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6. FILM = på = DR

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE