EU og REFORMTRAKTATEN
EU og REFORMTRAKTATEN
                                                                           
EU og REFORMTRAKTATEN  24 - 10 - 04

Da EU er således indrettet,at KUN EUs 27 KOMMISÆRER må komme med lovforslag i EU,så ønsker pokerpartiet,at disse 27 KOMMISÆRER SKAL vælges i det land,som de kommer fra,og som de repræsenterer i EU. Lige nu er kommisærer  i EU ikke folkevalgte.
 

DEMOKRATI

For at styrke demokratiet i EU,så skal de 27 EU-landes kommisærer ikke alene vælges i deres nationale hjemlande,de skal også,mindst EEN GANG årligt,aflægge rapport i deres national-stats demokratiske folkevalgte forsamlinger.Hvis disse 2 demokratiske forslag blev gennemført,ville det så få EUs funktionsduelighed til at bryde sammen ??? Ville det styrke Demokratiet i EU ??? - - - ??? Hvilke journalister gider,at bruge deres fritid på, at stille nogle af Folketingets EU-ordførere disse spørgsmål.  ??? - - - ??? - - - ??? Mine forventninger er små,til journalisters nysgerrighed.men det er jo tilladt,at være fyrre,småfed,doven og tilfreds med tilværelsen.

LISSABON-TRAKTATEN  03 - 01 - 07

Vi Danskere kan nu konstatere,at lissabon-traktaten,også kaldet Reformtraktaten er godkendt af ALLE  27  EU-LANDE. Det eneste der mangler,det er en FOLKEAFSTEMNING i IRLAND. Som Formand for POKERPARTIET ,og eneste medlem (( ENDNU )) så vil jeg her klart tilkendegive,at jeg er TILHÆNGER af et samarbejdende EU.Det er svært,at få skabt et fælles SAMARBEJDS-GRUNDLAG mellem 27 EU-lande ,hvor der tales forskellige sprog,så en dårlig samarbejs-traktat er måske bedre end INGEN TRAKTAT ??? - - - ???

IRLAND FORSLAG  1

I mens vi venter på FOLKEAFSTEMNINGEN i IRLAND, så håber jeg på,at når LISSABON-TRAKTATEN,er endeligt godkendt af IRLAND så vil nogle partier i vores nuværende folketing,forsøge at finde forbedringsforslag af denne LISSABON-TRAKTAT. Jeg tænker her på nogle af de partier i FOLKETINGET,der endnu har bevaret en vis kritisk sans omkring EU-samarbejdet,så som  ENHEDSLISTEN og SF og DANSK FOLKEPARTI og måske SOCIALDEMOKRATERNE ??? - - - ???
Jeg er stadig tilhænger af,at hvert af de 
27 EU-lande,skal hvave en national folkevalgt kommisær,som en gang årligt,skal aflægge en RAPPORT i det NATIONALE PARLAMENT om,hvad der i det hele taget sker i EU,således at BEFOLKNINGERNE i de 27 NATIONALSTATER kan følge ((bare lidt)) med i ,hvad der sker i EU.

EU 
FORSLAG  2

EU er der et forslag om,at når der er fundet en fælles STANDARD for en vare i EU,så er det FORBUDT,at FORBEDRE DETTE PRODUKT. Det lugter langt væk,af LOBBY-ARBEJDE i EU udført af MULTINATIONALE  MONOPOLER. Min OPFATTELSE ER,at dette er økonomisk
PLANØKONOMI  efter de TRADITIONER,der førte til SOVJETUNIONENS  ØKONOMISKE KOLLAPS.
DERFOR bør partier i det Danske folketing ALLEREDE NU,nedsætte en DANSK kommision,der skal følge EU TÆT ,om der er UHENSIGTSMÆSSIGE RESULTATER af LISSABON-TRAKTATEN i det kommende SAMARBEJDE mellem de 27 EU-LANDE.Som det mest kreativt tænkende POLITISKE PARTI i vores Danske FOLKETING for øjeblikket,så bør det være SF,der tager INITIATIVET til en sådan DANSK UNDERSØGELSESKOMMISION af SAMARBEJDET i EU.Ingen politiske partier bør udelukkes fra,at deltage i denne kommision.Vi ønsker jo alle,at dette samarbejde skal kunne fungere,og uhensigtsmæssige arbejdsgange,bør derfor rettes, inden de bliver en dårlig vane.

OM IGEN

IRLAND har nu forkastet LISSABON-TRAKTATEN,og derfor bør der begyndes forfra,med at bygge en ny TRAKTAT op,begyndende med er Europæisk Militært samarbejde.EU har to hovedkvarterer,og er derfor til grin i de 27  EU-LANDES BEFOLKNINGER.Derfor bør det ene EU-hovedkvarter i FRANKRIG gøres til militært HOVEDKVARTER. Alle de 27 EU-lande skal betale 10 procent af NATIONALSTATENS  MILITÆRBUDGET til den fælles EU-HÆR der ledes fra HOVEDKVARTERET i FRANKRIG. Kære POLITIKERE  KOM så IGANG. Hvad nøler i efter ??? Er EUROPA ikke værd at forsvare ???


                                  
                                                                 

SOCIALE KLASSER I DANMARK www.pokerpartiet.dk

DE SOCIALE KLASSER

Som danskere er vi alle i samme båd,og vi deler skæbne med hinanden.Nogle tilhørerden forretningsmæssige ELITE ligesom Mærsk MC-Kinney Møller som er TOPPEN i Danmark.

Nogle er ligesom Dronning Margrethe født på TOPPEN af Danmarks Hiraki,og er samlingspunktet for alle danskere.I en global verden bør vi danskere sætte stor pris på,at et kongedømme og et demokrati kan smelte sammen om i fællesskab,at løfte Danmarks interesser.

Lige nu 26-09-2007 er vores folkevalgte Statsminister Anders Fogh Rasmussen vores statsminister,og ham,som skal lave alt det praktiske politiske arbejde,sørge for hospitalerne fungerer optimalt og så videre.

Erhvervslivet sørger for arbejdspladser,så der bliver penge til fællesskabet,og når der skal åbnes nye markeder,så er kongehuset behjælpelig,og sender Kronprins Frederik afsted med frue og barn.

Treenigeheden samarbejder på denne måde,for på denne måde bliver statsministeren aflastet,så han kan deltage i klimakonferencer og andet vigtigt politisk internationalt samarbejde.Vi har fundet melodien her i lille Danmark.

Så har vi bunden af samfundet,hvor jeg befinder mig,og da Danskerne er et flittigt og generøst samfund,så har jeg en hæderlig pension,og selv om jeg ikke har råd til bil,så gavner det samfundet med mindre CO-2 udslip,og cyklen har måske reddet mig fra at blive alt for tyk.???

Det vigtige er,at vi danskere kan samarbejde,så vi økonomisk alle får et økonomisk udbytte så vi kan overleve,og de flittige kan få råd til tant og fjas og nye forretnings-invisteringer.Jeg har fra bunden af samfundet påtaget mig mange arbejdsopgaver,til en lav løn,som trods alt var til at leve af.

Fra min fødsel i 1945 og til i dag år 2007 har Danmark oplevet FRED og stor økonomisk fremgang,og det skyldes langt hen ad vejen,at vi danskere  og de øvrige Europæiske lande,har haft viljen til samarbejde frem for krig.

SAMARBEJDE

Intet er så smukt som samarbejde,når det lykkes, og  vi Danskere har ret til at være STOLTE over (det politiske og samarbejdende forløb) som har fundet sted siden 1945. Det har alle EU-lande også ret til.

Kongehuset  og  politikerne  og  Erhvervslivet  og  fagforeningerne og Danmarks øvrige befolkning har lov til at glæde sig over resultatet af det gode arbejdsmæssige samarbejde der har fundet sted,siden 1945.

DANMARK

Når et land som Danmark skal fungere,så er der mange funktioner der skal udføres.Så som renovationen,bus og togdriften. Vejene skal være i orden så liberalisterne ikke brokker sig for meget når de suser forbi,i deres smarte biler.Miljø

MILJØET omfatter hele miljøet på hele vores jordklode,og er derfor en grænseoverskridende opgave,hvor alle har et medansvar.
Overvej så hvad du personligt kan gøre i dit nærområde.

DEN GLOBALE TRUSSEL

Menneskehedens største trussel er forurening.Jeg formoder,at vores art mennesket dør af vores eget affald.Vi bruger energi,som vi får fra kul og atomkraftværker,og det forurener også.
Jordkloden opvarmes og skaber oversvømmelser.Fabrikation i industrien skaber også kæmpeforurening udvalgte steder på jordkloden.                     

OPFINDELSER

Vorer ART,har haft stor succes med nødvendige opfindelser,og en masse unødvendige opfindelser.Bare prøv at nævne de forskellige former for køretøjer,som vores art har opfundet,lige fra løbehjul til cykler til knallerter til motorcykler til traktorer og biler til racerbiler til lastbiler til busser .Kort sagt,
der er ingen vej tilbage til den rene natur = eller er der ???

ERKENDELSEN

Hvis du også er nået til den erkendelse,at vores art aldrig når tilbage til den rene natur,så er alternativet at finde ud af ,hvordan vi sviner midst muligt, når varer produceres og når de bringes fra fabrikkerne ,og ud til forbrugerne.Desuden bør affald formindskes, hvor det er muligt.

AFFALDSHÅNDTERING

Ud fra disse elementære kendsgerninger burde der være et fag i skolen der hedder affaldshåndtering.Vores vestlige verden er fyldt med kemikalier af utrolig mange varianter.Bare hør,hvad Margrethe Vestager siger eller har sagt = på det Radikale Venstres hjemmeside om hårshampoo. I vores hverdag,findes der så mange kemikalier, at folkeskolen burde have et fag i skolen , deres sidste skoleår,som hed


KEMIKALIEHÅNDTERING.

DET RADIKALE VENSTRE

          overvejer måske ,at indføre disse 2 fag .i vores egen folkeskole ??? Måske kan svaret findes på de radikales egen hjemmeside  ??? De 2 skolefag,som jeg efterlyser er
1  AFFALDS-HÅNDTERING  
2  KEMIKALIE-ORIENTERING
Der er jo håb for,at det radikale venstre vil stille forslag om disse 2 nye skolefag i folketinget,når problemet er direkte omtalt af PARTIFORMANDEN  Margrethe Vestager på partiets hjemmeside.
Selv om jeg personligt kun har 7 års skolegang,så behøver det ikke betyde, at jeg ikke ønsker at opføre mig miljømæssigt korrekt i vores fælles samfund, men jeg har brug for at vide hvordan,og det tror jeg også, næste generation,der heller ikke er vild med skolen,
ønsker.

ALLE SKAL MED

Miljøet påvirker ALLE og ALLE påvirker miljøet, og derfor skal alle i vores samfund udrustes til at kunne opføre sig miljømæssigt mest hensigtsmæssigt i vores samfund,og det gøres gennem undervisning i skolen.Det er min holdning,
men det kræver sandsynligvis en miljøminister der stiller disse forslag i Folketinget ??? kære vælger - tror du det vil ske  ???

RESURSER OG VÆKST

Det store mantra i den vestlige verden er vækst men kan jordklodens resurser bære den evige vækst.??? Vi er cirka 6 milliarder mennesker på vores jordklode, og bliver hele tiden flere = men 2 milliarder lever i ussel fattigdom. Hvorfor, er det svært at besvare vores jordklode ??? Der bør gøres noget = der er anderledes end det = vesten plejer at gøre,for det har ikke virket godt nok.
Jordens resurser er blandt andet følgende
1   olie
2   kul
3   gas
4   fisk i havet
5   dyrkbare marker og græsgange
6   drikbart ferskvand   med mere 

DUMHEDERNE

1   overforbrug af jordens resurser
2   Hensynsløs forurening
3   Bruger for lidt vindkraft
4   Bruger for lidt bølge-energi
5   Bruger for lidt sol-energi
6   NAIVITETEN er i TOP hos dem der tror på,at markedet og de multinationale selskaber kan løse disse fremtids-problemer,når vi engang er 12 milliarder mennesker på jordkloden.

MÅLSÆTNINGER

Vores art mennesket,vil efter min opfattelse tabe denne kamp,på den lange bane,men vi kan forsøge at kæmpe kampen,og håbe det bedste,trods de meget dårlige odds. Hvad kan vi gøre,der giver plads til en generation mere inden alt er tabt.
1   Bruge så meget vedvarende energi som muligt
2   Beskatte de værste benzin-slugende biler meget kraftigt
3   Stoppe alt fiskeri på jordkloden hvert syvende år
4   Få affalds-sortering på skemaet i skolen
5   Lær befolkningen,hvordan regnvand kan bruges i husholdningen

FISKERIET

Overfiskeri kan udrydde de fiskearter,som vi mennesker skal leve af,og fremtidige generationer.Derfor mit forslag til,at hvert syvende år,skal alt fiskeri være forbudt her på jordkloden.
Hvad skal fiskerne så leve af hvert syvende år ???
Der skal fiskerne i samarbejde med havbiologer forsøge at fange de gobler ,som lever af fiskeyngel,inden denne yngel udvikler sig til fisk.
Dette grundforslag er måske godt,eller måske er det dårligt,men det spørgsmål må sendes videre til vore havbiologer og fiskere.
På land dyrkes de afgrøder vi mennersker lever af,og ukrudt fjernes.Jeg kan godt forestille mig,at vi mennesker engang ude i fremtiden,må ned i vandet,for at pleje vores arts spiseinteresser,ved at sørge for,at spisefisk ikke bliver udryddet af vandmænd, brandmænd samt undgå rovfiskeri af fladfisk - nede på havbunden..Vil EU betale fiskere og havbiologer,for hvert syvende år, at de i samarbejde forsøger at fjerne overfiskeriet på havbunden. Hvad mener Danmark - EU og FN ,om et sådant forslag ???

VINDKRAFT eller OVERSVØMMELSER

Vi  mennesker har brug for energi og strøm til telefoner TV gadebelysning og anden belysning samt køleskabe radioer og fladskærme.Kort sagt ( er vores civilisation og vores liv afhængig af energi og strøm. Denne energi kan vi få mange steder fra,men vind-energi forurener ikke,og hvis vi forsætter med menneskets globale aktiviteter på traditionel måde, så vil naturen gå amok ,og oversvømmelserne i Bangleladesh vil blive endnu frygtligere end i dag. Hvis vi i Danmark skal gå ind for energi med vindkraft,så er der naturligvis en ulempe, nemlig at udsigten bliver anderledes end før,så kære mennesker i Bangladesh i må finde jer i at drukne på et tidspunkt,for vi danskere vil ikke have vores udsigt ødelagt af vindmøller, der rager 200 meter op i landskabet.Hvor er virkeligheden dog grusom. Det er jo uheldigt,at være født på det forkerte sted på jordkloden. Noget forstår vi danskere trods alt.

DANMARKS  KOLONIHAVER

Fremtiden kommer,og jordens nuværende brændstof olien,slipper op, måske først om 100 eller 200 år ???.Hvis vi ikke har opnået energi på anden måde, gennem vindmøller solceller og andre alternativer,så vil transporten af fødevarer udefra sandsynligvis blive så dyr,at vi må leve af det vi selv kan dyrke her i vores danske KOLONIHAVER.Derfor er det vildt vigtigt,at vore danske nyttehaver bevares,og den viden om  hvad der kan gro i Danmarks Nyttehaver og ,hvordan disse frugt-træer og andre afgrøder,skal plejes og passes.Det er meget godt med computere og fladskærme,men der skal også noget i maven,og engang i en fjern fremtid,er det måske BEVARELSEN af de Danmarks KOLONIHAVER,der gør at Danmark kan brødføde sig selv.

PHD-afhandling

Med mine kun 7 års skolegang,er jeg ikke helt klar over,hvod en PHD i virkeligheden er for noget,men at det er et emne,der belyses meget dybt,af unge mennesker der kan lide ,at gå i skole,( hvorfor fatter jeg ikke ),men jeg skal heller ikke forstå alt,men derfor er det stadig muligt,tror jeg nok,at skrive en PDH-afhandling om Danmarks KOLONIHAVERs betydning gennem tiden efter anden verdenskrig.Jeg aner ikke,om man kan skrive en PHD-afhandling om Danmarks formodede fremtid for Danmarks KOLONIHAVER i de næste 200 til 300 år ??? Mulighederne er der,men interessen skal vist nok også være der,men studenters erfaringer i Danmarks pleje,af jordens afgrøder ,er efter min opfattelse af tidens bogorme begrænset, da de ikke er meget for at få jord,op under neglene,så interessen for at skrive en sådan PHD-afhandling, har sikkert lange udsigter.

DET DANSKE KØKKEN

Hvad skal få danske studenter til at  interessere sig for Danmarks NYTTE-og-PRYDHAVERS indhold og bevarelse ??? Det skal det danske køkken,og i den forbindelse er det værd at bemærke,at der har været  SUPERKOKKE  i  Danmark,som har konkurreret om,at lave de bedste danske retter,og måske også opfinde nye danske retter,lavet af frugt og grøntsager der kan vokse i Danmark.Noget af inspirationen for danske studenters interesse for KOLONIHAVERS  BEVARELSE  skal gå gennem de studerendes maver,og  med Jørgen Ryge Pedersens udsendelser med DR-derude. Inspirationen kan også komme fra studerende,der er forældre,som ønsker forsynings-sikkerhed,for deres børn og børnebørn og deres børnebørns børnebørn.

KULINARISKE  KULTURMINDER

Hvis danske studerende skal ud at studere i udlandet,så vil det nok ikke skade,at de ved noget om,hvor mange KOLONIHAVER der findes i Danmark,og hvilke afgrøder der dyrkes i disse NYTTEHAVER og hvilke retter der kan laves af disse afgrøder.Det vil sikkert også styrke det danske køkkens bevarelse og fremtidige udvikling,hvis danske studenter og journalister med TOP-TUNEDE-SMAGSLØG er med til bedømme,om det DANSKE KØKKEN kan præsenteres for udenlandske gæster.Vi har alle et ANSVAR for fremtidens miljø,også gennem fornuftig forbrug af jordens energi-resurser,og i en tid,hvor vi har en VK-regering, der er TAL-fanatikere,så er det jo nødvendigt,for os mere jordnære samfundsborgere at vise,at vi er nogen som kan tænke både mere visionært og fremadrettet,og samfundsmæssigt ansvarligt. Danmarks  SUPERHJERNER vore danske studerende har naturligvis også deres ansvar for, at leve op til høje forventninger
proportionalt med deres HØJE  BEGAVELSE.🤩


Lidt om Demokrati

GLOBAL INDFALDSVINKEL

I dag ,den 24 juni 2007 er jeg  blevet opmærksom på,at der er nedsat et udvalg,der skal præsentere et oplæg til en demokrati-kanon ,på  et eller andet tidspunkt.
Det synes Pokerpartiet ,at det er en fantastisk god ide,men det forudsætter naturligvis at indfaldsvinklen er GLOBAL ,og giver et GLOBALT OVERBLIK over DEMOKRATIETS UDVIKLING i alle lande på jordkloden siden
1770.

NAVLEBESKUENDE

Det som pokerpatiet frygter,det er,at denne VK-regering har bestilt en Dansk NAVLEBESKUENDE  DEMOKRATI-KANON. En sådan kan naturligvis være ganske interesant,men perspektivet kan blive så
snævert,at det minder om hjernevask.

DEMOKRATIER

Der findes mange demokratier på vores jordklode.Lad mig nævne nogle af de lande,som jeg mener har demokrati.Nogle af de lande er måske så store,at de bør kaldes NATIONER.Lad mig også forsøge at gætte befolkningstallet i disse lande.
 
Indien                                         1.400.000.000
Canada                                            30.000.000
Rusland   ???                                150.000.000
Australien                                        20.000.000
Mexico                                           100.000.000
USA        ???                                  300.000.000
Tyrkiet   ???                                     66.000.000
Frankrig                                            60 000.000
Tyskland                                           80.000.000
England                                             55.000.000
Spanien                                             44.000.000
Sverige                                                9.000.000
Finland                                                5,200.000
Norge                                                  4.500.000
Kina                                                   1.200.000

DEMOKRATI-OPLYSNINGER

De forventninger som jeg har til en demokrati-kanon er følgende.Hvilket land i nyere historisk tid har indført demokrati ??? Det vil sige tiden efter 1770  Hvor mange lande drejer det sig om  ??? I hvilken rækkefølge har disse lande indført demokrati  ???  Hvor mange lande findes der i dag,den 24 juni 2007 som har demokrati. ??? Hvor mange demokratiske lande er medlem af FN  ??? Hvor mange lande er medlem af FN som ikke er demokratiske  ???  Hvilke historiske begivenheder førte til en demokratisk styreform i det enkelte demokratiske land   ???  Hvor stor er befolkningerne i de enkelte demokratiske lande.Hvilke særlige kendetegn har et demokrati ???  Hvad bør et demokrati kendes på,af sin egen befolkning.

DEMOKRATI-HISTORIEN

Lad os formode,at USA valgte sin første PRÆSIDENT den 27 april
1789
,
og denne præsident hed George Washington.Det betyder formentlig, at USA var en demokratisk Republik i 1789. Eller hvad  ???
Hvis det er tilfældet,hvilket land indførte demokrati,lige efter USA.??? Var det Frankrig ??? Hvilket land kom ind som  nr. 3,4,5 6 og 7  og så videre. ??? Var USA det første demokrati i nyere historisk tid.Hvordan var den politiske historie i det enkelte land,der førte til demokrati. ??? Kan demokratiske processer løbe af sporet ??? Findes der eksempler ??? Hvad er et demokratis vigtigste politiske opgaver  ???

EFTERLYSNINGEN

Pokerpartiet efterlyser faktisk en DEMOKRATI-KANON,men det skal være en DEMOKRATI-KANON som giver et GLOBALT OVERBLIK  og ikke en dansk NAVLEBESKUENDE  DEMOKRATI-KANON der udelukker den globale indfalsvinkel eller det globale perspektiv.Hvordan opnåede Indien sit demokrati,og hvilken historie ligger bag,og i hvilket årstal indførte Indien sit demokrati ???hvilken forskel er der på
Indiens og Danmarks og USAs demokratier ???

FORMÅLET

En global demokrati-kanon skal bruges til undervisning i vores skoler,og til undervisning af vores danske værnepligtigede som er  nødvendig for at motage 3 års borgerløn.Mange af jordklodens demokratier er født gennem blodige krige,og denne historiske virkelighed
bør alle Danmarks og EUs unge undervises om.Politik kan ses fra en national indfaldsvinkel, men den internationale og
globale indfaldsvinkel  HØRER MED TIL JORDKLODENS HISTORIE.

HISTORIKERE

Hvorfor der ikke er nogle historikere,der har skrevet jordklodens demokratiske udviklingshistorie siden år 1700 det forstår jeg faktisk ikke.Hvor skal forklaringen på dette udelukkelses-fænomen findes ??? Måske burde EU ansætte 27 historikere til at klare denne opgave,en fra hvert EU-land. Kære VÆLGER, er det dit ønske ??? Kunne et sådant EU-projekt have din interesse,eller bør vi nøjes med den danske udgave ???

FORRESTEN

Danmark har godt 5 millioner indbyggere.Hvis vi skal være flere,så bør sædkvaliteten forbedres, for ellers  ???  vil en dansk demokrati-kanon blive overflødig.

.Vi er endnu 5 millioner cirka,der taler Dansk .

DR  er endnu ikke privatiseret. Hvad gør vi nu ,lille du.  ???
,


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE