BORGERLØN
BORGERLØN

BORGERLØN og VÆRNEPLIGT
Hvis vi sammen ønsker at bevare vores samfund,så har vi alle brug for,at lære hinanden bedre at kende,derfor skal vi have tvungen værnepligt,for både kvinder og mænd,når de bliver 18 år.Dispension kan gives i særlige tilfældVÆRNEPLIGTEN         
kan udsættes hvis du er under uddannelse indtil du er blevet 30 år.Værnepligten skal vare i 5 eller 6 måneder.Dispensation kan gives i særlige tilfælde.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
BORGERLØN
Med pligter,så følger der også rettigheder med.Det betyder,at alle,der har aftjent sin værnepligt,har ret til borgerløn i 3 år.Den siddende regering skal derefter vurdere hvor stor denne borgerløn skal være,og her formoder jeg ,at den siddende regering,med FINANSMINISTEREN i spidsen vurderer, hvad samfundet har råd til  ???
På denne måde får alle værnepligtige 3 år,hvor de kan finde deres rette hylde i samfundet.Det gælder både for de unge KVINDER og for de unge MÆND.Værnepligten aftjenes i Danmark,men er du født på Sjælland,så aftjenes din værnepligt i Jylland,eller omvendt .Formålet er,at du skal hjemmefra,således du,uanset om du er kvinde eller mand, kan lære selv at stryge dine bluser eller skjorter,og lære andre elementære færdigheder.

VÆRNEPLIGTENS INDHOLD

Du skal have computerundervisning
Du skal have et affaldssorteringskursus
Du skal bestå et førstehjælpskursus
Du skal undervises af en diætist om gode og dårlige madvaner
Du skal hver dag spadsere eller løbe 5 kilometer
Du skal på virksomhedsbesøg på en forbrændingsanstalt.
Du skal undervises i de kemikalier,der bruges i samfundet,og hvordan de skal behandles korrekt.
Du skal besøge et hospital
Du skal besøge vores folketing
Du skal gennemgå alle regeringens kulturkanoner gennem debat
Du skal have mulighed for at erhverve kørekort,det gælder begge køn
Du skal gennemgå et iværksætterkursus

DENNE VÆRNEPLIGT

har til formål,at give de værnepligtige den  fornødne viden,der er nødvendig for,at fungere godt,i et såkaldt civiliseret samfund,hvor kemikalie-industrien er uundværlig,og diskret er meget dominerende.
                                                                  
SOLDATER

vil der stadig være brug for,i et forpligtende samarbejde med NATO og derfor skal det være muligt,at melde sig til at uddanne sig ,til en professionel karriere i det danske forsvar,begyndende med en et års kontrakt.Du får udbetalt HALVDELEN af din LØN løbende.Den anden halvdel af din soldaterløn udbetales kun,hvis du gennemfører den underskrevne et års kontrakt med forsvaret. Selvfølgeligt har kvinder de samme muligheder og rettigheder som mænd,for et sådant karriereforløb i det danske forsvar.
I fremtidens Danmark vil der være flere med andre sprog,og flere med en anden kulturel baggrund,og vi skal lære at stole på hinanden.Derfor skal vi gennem VÆRNEPLIGT lære dette,ved at være tæt sammen om fælles opgaver.I gamle dage,da jeg i 1965 aftjente min værnepligt  ,og aldrig havde set en sort person i Danmark,der lærte jeg,at ikke alle de rige eller alle de kloge ,var nogle dumme svin.
Jeg lærte også ,at vi sammen kunne klare store opgaver,selv om begejstringen ikke altid var i top.
Jeg vil formode,at Danmarks kommende generationer vil ,kunne opleve det samme,nemlig, at store opgaver kan løses i fællesskab.
                                       
TIL DE RIGE OG KLOGE
VIL JEG SIGE FØLGENDE

Det er vigtigt,at vore højere læreanstalter fungerer optimalt,og derfor bør deres høje kompetencer formidles ud til Danmarks kommende generationer som foredragsholdere hos de VÆRNEPLIGTIGE unge.Jeg formoder,at det vil være givende for begge parter,både de studerende og de VÆRNEPLIGTIGE. Hvad mener du kære vælger ???
Desuden vil jeg lige fortælle alle de kloge,og de rige,og især denne VK-regering,at for at det er godt at leve i et samfund,så er der også andre uddannelser end de højere uddannelser der betyder noget.For at I lige skal tænke lidt over dette ,vil jeg lige nævne nogle af de funktioner ,der skal fungere godt,hvis samfundet skal være interessant og godt at leve i.
                                                                            
LEVEVEJE...

postbud,chauffør,bankmand,kassedame,landmand gadefejer,ingeniør, avisbud,dommer,bager, minister gartner præst konditor,TV-vært-inde,slagter,musiker,fabrikant,sanger-inde,portør,lærer-inde,pilot,kioskejer,maler,veterinærkontrolant,advokat skraldemand,mekaniker,rektor,kroejer,forfatter,soldat,jæger,tjener
bibliotekar,sygeplejerske,kirug,laborant,togfører,servitrice,tolder
fængselsbetjent,politidame,journalist,kok,TV-kok pedel tegner,
fodboldspiller,smed,klejnsmed,skuespiller,karikaturtegner,læge,
ekspedient,ekspeditrice,importør,eksportør,instruktør,massør,
orkesterleder,dyrlæge,skorstensfejer,skrædder,snedker,kogekone
skovforvalter,gardinsælger,blikkenslager,guldsmed,optiker,sømand
fodboldtræner,lagerarbejder,dyrepasser,ornitolog hjemmehjælper,
tolk,politiker,kranfører,kloakarbejder,sekretær,opfinder,vagtmand
politimand,vægter,arkitekt,varmemester,fotomodel,damefirsør,
tømrer,økonom,lysemager,fisker,urmager,sølvsmed,svømmelærer
korrespondent,syerske IT-expert,skibsfører,maskinist,vicevært,
historiker,vinduespudser,telefonsælger,cirkusartist bureaukrat
redaktør,golfspiller,pokerspiller,forsikringsmand,flymekaniker
steward- desse idealist,renseriejer,borgmester politichef matros
overborgmester,kunstner,brandmand,cykelhandler,radio-vært
testpilot,general ,forsker (kamerabestyrer i DR-byen )  desertør designer litograf,revykunstner,skakspiller,portrætmaler.

KÆRE KLOGE og RIGE

Hvis vi alle skal være her,og vi alle skal have et godt og fornuftigt liv,så kan det bedst opnåes gennem godt samarbejde.Dette samarbejde bør læres i en ung alder,og derfor tvungen værnepligt for alle,både KVINDER og MÆND.I bør også indse,at vores evner og interesser er forskellige,og der er vi alle så heldige,at der er brug  for stor forskellighed i uddannelser,for ,at vores samfund kan fungere optimalt .Alle uddannelser i Danmark skal være i top,også matrosers uddannelse og mekanikerens uddannelse.               På dette område forventer
                                                                  
POKERPARTIET

at vores UNDERVISNINGSMINISTER i dag,den,11 juni 2007 har optimal styr,også på de uddannelser,der ligger uden for foleskolerne og Universiteterne.                            

                                                         
HR. 
BERTEL HAARDER

Føler du selv,at du har optimale uddannelser inden for ALLE uddannelsesområder,eller har du planer om uddannelser, der bør forbedres.???
                                                   
Kære vælger,hvis du har nogle ideer til uddannelsesforbedringer,så er du i et demokratisk samfund i den sitiuation,at du kan sende disse forslag til vores danske,og ganske udmærkede undervisningsminister.
Kære vælger,det er muligt,på denne måde,at bruge dine demokratiske muligheder,om du tror det flytter noget,må du så selv vurdere.Kære modige initiativtagere   HELD og LYKKE.
Hvis du ikke mener,at vores undervisningsminister  har brug for ny inspiration ,eller opbakning,så er det unødvendigt,at sende ham E-mails med nye ideer.
Måske BORGERLØN og VÆRNEPLIGT kan lette UNDERVISNINGSMINISTERENS videre opgaver,med at undervise HELE Danmarks befolkning.Hvad er Hr. Bertel Haarders holdning til BORGERLØN og VÆRNEPLIGT  ???
Det kunne jo være,at en journalist stillede dette spørgsmål,for det gør de jo
sådan nogle,de stiller nemlig spørgsmål.Foreksempel kunne man stille forsvarsministeriet disse spørgsmål
1.   Vil forsvaret kunne løse opgaven med en civil orienteret værnepligt ???
2    Vil forsvaret være interesseret i at løse en sådan opgave ???

DIN VURDERING

Hvis nu Danmark indførte 6 månedres værnepligt og 3 års skattefri borgerløn, hvordan tror du det ville påvirke Danmarks funktionsduelighed? Hvordan tror du det ville påvirke integrationen?Hvordan tror du,at det vil påvirke uddannelsesniveauet i Danmark.Tror du der er økonomer i Danmark,der evner at regne ud,hvad et sådant forslag koster at gennemføre ??? Hvilke fordele ville det give vores samfund ,hvis dette forslag var gennemført.Hvilke ulemper ville det give vores danske samfund.???
Vil vore politikere gennemføre dette forslag ??? Hvis ikke  hvad er begrundelsen så.
Hvad er din vurdering  ???

NETVÆRKET

Når du aftjener din værnepligt som ung kvinde eller ung mand sammen med  andre unge i grupper på 100 personer og op til 200 personer,så skal du narurligvis sørge for,at du får telefon-numre og E-mail adresser på de personer,som du finder et interessefællesskab med.
3 til 4 unge  kvinder,vil måske starte en systue sammen,eller en frisørsalon,eller noget helt andet.
eller 4 unge mænd vil måske starte et autoværksted eller et computerfirma sammen,eller noget helt andet.

DEMOKRATIETS VÆSEN

Demokratiets væsen og fornemste opgave er,at give ALLE UNGE en mulighed for en god fremtid,både arbejdsmæssigt og økonomisk.Som ung person er det derfor vigtigt,at du i de 6 måneder værnepligten varer sonderer dine arbejdsmæssige fremtidsudsigter.Alle der aftjener sine 
6 måneders værnepligt og KUN  DEM,de får udbetalt 3 års skattefri borgerløn,således,at du som ung,får mulighed for økonomisk,at komme igang med dine
personlige fremtidsplaner.

SAMFUNDET og DIG

Nu har samfundet forsøgt,at give dig en god start,på din voksne tilværelse,hvor det afgørende for din fremtid ,naturligvis er din personlige handlekraft og, dine personlige initiativer.Samfundet har nu gjort noget for dig,og efter 3 års borgerløn så forventer samfundet også noget af dig,nemlig ,at du betaler din SKAT,til vores store danske fællesskab MED  GLÆDE  ,for at give næste hold værnepligtigede de samme fremtidsmuligheder som du fik af samfundet.SAMFUNDET forventer nu efter 3 års borgerløn,af DIG,at du nu kan klare dig selv ØKONOMISK.

FÆRØERNE og GRØNLAND

De unge fra Færøerne og Grønland skal naturligvis også indkaldes til et halv års værnepligt,med efterfølgende 3 års borgerløn,hvis ellers disse politikere giver deres opbakning,nemlig

1  
Høgni  Hoydal
2   Anfinn Kallsberg                
fra færøerne,og
3  
Lars-Emil Johansen
4   
Kuupik Kleist
fra Grønland

Hvis disse 4 politikere ønsker,at deres unge,bør aftjene værnepligt med borgerløn,på lige fod med andre unge fra Rigsfællesskabet,så skal Danmark naturligvis være forpligtiget til, at hente de unge på Færøerne og Grønland med fly,og aflevere disse unge tilbage igen,og også denne gang med fly  .For en god ordens skyld bør det nævnes,at kvinders værnepligt aftjenes i lejre,kun bestående af kvinder,og mænds værnepligt i lejre kun bestående af mænd.

FIN-JUSTERING

Hvis vore politikere ønsker at give ALLE  UNGE fra næste generation en god begyndelse i deres voksenliv,så er det muligt ,at gennemføre dette lovforslag om værnepligt og borgerløn,så er det naturligvis muligt at gennemføre forslaget gennem lovgivning i Folketinget.Forslaget skal naturligvis finjusteres af vore dybt ansvarlige politikere,som naturligvis har de bedste ønsker for næste generations fremtid.Hvad holder politikerne tilbage fra at gennemføre forslaget.Jeg ved godt,at VEJEN TIL HELVEDE er brolagt med undskyldninger,men disse undskyldninger får vi aldrig ,at vide noget om,medmindre der er nogle journalister,der stiller de rigtige spørgsmål. GØR DE MON DET  ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE