Vestager og tilfældigheder
Vestager og tilfældigheder
TILLYKKE

I dag er en speciel dag,for Margrethe Vestager,for hun er nu valgt til formand for det Radikale Venstre.   
                                 
DATOEN ER fredag,den 15 juni 2007
                                        
POKERPARTIET

ønsker Margrethe Vestager et stort TILLYKKE med sine fremtidige opgaver,i det Radikale Venstres og i Danmarks tjeneste.
                                         
TILFÆLDIGHEDEN

har maget det således,at netop samme dag, gik pokerpartiet,s hjemmeside i luften med sit indkøbte domænenavn.Vi har nu en fælles DATO til fælles,i vor fælles kamp,for et bedre Danmark.Samtidig vil jeg håbe,at Marianne Jelved vil blive i politik i mange år endnu.
Til Partiformand Margrethe Vestager, vil jeg også sige,at hun er velkommen til at stjæle alle de politiske ideer ,som hun kan bruge,fra
pokerpartiets hjemmeside.

                                  
DATOEN ER onsdag,den 24 -10 - 07

Det er i dag ,at valget blev udskrevet af vores nuværende Statsminister Hr. Statsminister Anders Fogh Rasmussen,som skal foregå 13-11-2007.Jeg ønsker hermed Margrethe Vestager  og de andre partiledere HELD og LYKKE  med valget.  På pokerpartiets vegne,  M.V.H.   Saxo-PoulI dag, den 13. april 2014 

MIT NYE STANDPUNKT

I dag kan jeg meddele følgende. Jeg har tænk over - hvad en tidligere Statsminister i Danmark har udtalt.

Man har et standpunkt - indtil man tager et nyt.

Ud fra oplysninger fundet på internettet - så er det i dag -

den 13 .april 2014

min opfattelse at ( Partilederne ) i de her nævnte Danske Politiske Partier - er medlemmer af Frimurer-Loger = ( Freemason ) - og derfor bør disse disse  partier fravælges af vælgerne - på det først-kommende  valg til Folketinget.

Censur-Partierne   
Vælgernes vedvarende analyser - kan jo også føre til - at de fravælger at stemme på de forenede - Censur-Partier - ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt = 
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre
 
 Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b og blasfemi paragraf140 .

Partilederne af disse Partier - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner.
 
Som politisk interesserede ved - så blev (  Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup - var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk det i virkeligheden er ???

Kan det være en form for skjult Tempelmagt ???
 Med det mener jeg - at det ikke kan udelukkes - at Partiledernei Censur-partierne - kan være medlemmer af en Frimurer-loge - som de sværger evig troskab til ??? Det første løfte af 33 løfter - før et medlem når - Pyramidens top - kan lyde således =
evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Har de danske vælgere - været udsat for

www.TavshedensTyranni.dk
 gennem forskellige former for


CensurMediene viktig for fremme av multikultura-lismen4. juni 2007  

 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.   

Citat slut  Besøg eventuelt  = medier og globalisering
 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre.  

FNs rasismeovervåker
FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

Må styre statskanalen  
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun. 

Jens Tomas Anfindsen
05.06.2007 18:20
 

<--Tilbake      Tips en vennEr det hele den Kristne og Vestlige verden

der har været udsat for


Censur

af forskellig art   ???


Den Globale Censur-Plan

Hedder den en

( New World Order )

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

KAN DENNE HELHEDSPLAN GENNEMFØRES ???
HVAD KRÆVES DER FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVEM HAR MULIGHED FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVAD ER STATUS ???
ER PLANEN ALLEREDE UNDER UDFØRELSE ???


Hvad er dine observationer ?

Hvad er dine spørgsmål ?

HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.


Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning og Klodens energi-forsyning.


KAN NOGEN ARBEJDE FOR DENNE PLANS GENNEMFØRELSE =
UDEN SELV AT VIDE DET ???  Besøg evt. = www.Tagryggen.dk Hvem er ansat i

 Overnationale InstitutionerNew World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

Som bekendt skal - den nye Verdensorden ( New World Order )

 afløse = den gamle verdensorden  ( Old World Order

med ( FN = UNs ) menneskerettigheder - og de ser således ud =

Vedtaget i Cairo 5. august 1990

Artikel 24 og 25 =  får mig til at stille følgende spørgsmål =

 

Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter

(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???

 

Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

se evt. - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde 

 Jihad som kolonisering af nyt land

Behøver Danmark have en Blasfemi-Paragraf bare fordi der findes en Blasfemi-Paragraf i Koranen  ???

Hvem var Guden Apollon ??? Har denne Gud inspireret

( Nasa,s Apollo-Projekt ) Illuminati 2013 NEW WORLD ORDER EU WAR - YouTube

www.youtube.com/watch?v=MZ8G4O3DqBs
09/06/2011 - Uploadet af Edmond Dante
A ten minute clip of the the forthcoming Verum Deua movie. A proposal and documentary due for release in ...

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...

Signs of the Illuminati? PREVIEW by WOLVOMAN80...

www.youtube.com/watch?v=I8NnNKm0vAU
06/07/2011 - Uploadet af WOLVOMAN80
DOWNLOAD LINKS http://wolvoman80.blogspot.co.uk/2014/03/downloads-dvds-and-books.html DOWNLOADS ...
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE