EU-FLYGTNINGE-POLITIK
EU-FLYGTNINGE-POLITIK
FLYGTNINGE-POLITIK

Jeg aner ikke hvor mange flygtninge, der kommer til EU hvert år,men der kommer åbenbart mange flygtninge fra afrika. Det betragter pokerpartiet,som et fælles EU problem..Hvordan den opgave kan løses af EU ,bør alle vore danske partier komme med et bud på. Hvordan det kan løses til gavn for flygtningene,og til gavn for de 24 til 27  EU-lande.
Pokerpartiet går ind for tvungen værnepligt kombineret med  borgerløn.Denne  proces mener pokerpartiet,at flygtninge også skal gennemgå,for at opnå statsborgerskab.
Jeg kan godt forestille mig ,at denne værnepligtslejr kom til at ligge på Bornholm eller i Polen eller en lejr begge steder. Måske vil det være nødvendigt med flere Værenepligtslejre i EU ??  Måske Malta  ?? Opdelingen af flygtningene bør måske opdeles efter hvilket eller hvilke
sprog, FLYGTNINGENE TALER  ???

VÆRNEPLIGTSLEJRENE

skal så uddanne dem ligesom pokerpartiet mener, at alle danskere skal uddannes ,inden de modtager deres 3 års borgerløn.De skal først lægetjekkes,og iføres uniformer.Dernæst skal disse flygtninge,i det næste halve år,have følgende undervisning.

1   computerundervisning
2   affaldssorteringskursus
3   førstehjælpskursus
4   undervises af diætist om sunde madvaner
5   de skal hver dag gå eller løbe 5 kilometer
6   de skal undervises i  de kemikalier,der bruges i samfundet,og hvordan de behandles korrekt
7   de skal besøge hospitaler
8   de skal besøge et demokratisk parlament
9   de skal gennemgå danmarks kulturkanon om demokrati
10  de skal,hvis evnerne tillader det,have mulighed for at erhverve kørekort
11  de skal undervises i sprog.
12  der er fællesspisning i lejrene

FORPLIGTIGELSER

Alle asylansøgere der er flygtet til et EU-land ,SKAL ALLE  gennemgå denne 6 måneders oplæringsproces  i ,hvordan man klarer sig i et demokratisk fungerende land, for at opnå asyl i et EU--land. Desuden skal de forpligtige sig til,i et år,at bestride det job,som bliver anvist af EUs-immigrations-myndighed.Lønnen skal være mindst 70 procent af,hvad der normalt betales i et sådant job.

NATIONALSTATERNE

De 24 til 27  EU-lande kan ,hvis de mangler  arbejdskraft i specielle flaskehalse,henvende sig til EUs immigrationsmyndigheder ,og bede dem sende 200 personer,der skal arbejde som plejepersonale .Det land der beder om denne arbejdskraft,er forpligtiget til at give asyl ,samt anvise en bopæl Private
kan også henvende sig til EUs immigrationsmyndigheder  og bede om  arbejdskraft,hvis denne arbejdskraft ikke findes lokalt i forvejen.

STATSBORGERSKABET

bliver i de første 9 år  automatisk  frataget dem,som  som begår kriminalitet,så som tyveri eller vold,og de bliver automatisk afleveret til et afrikansk land, som EU har en aftale med.Dette bliver naturligvis præciseret meget skarpt,allerede under de 6 måneders værnepligt,som er flygtningenes første oplevelse i
EU.

EU-DEMOKRATIET

Personligt kan jeg ikke overskue EU-demokratiet.Det kan skyldes,at jeg kun har 7 års skolegang. .Alligevel har jeg den demokratiske holdning,at alle flygtninge der kommer til EU skal behandles rimeligt og anstændigt.Da mange af  flygtningene kommer fra diktatoriske lande,skal de også undervises i hvordan demokratiet fungerer i EU. Desuden skal de oplyses om,hvordan de skal opføre sig i et demokrati,og  at de har et personligt ansvar for deres opførsel og handlinger i et demokrati.

DEMOKRATI-KANON

Jeg mener,at der er nedsat et dansk udvalg,der skal komme med forslag til en kultur-kanon om demokratiet.Pokerpartiet vil advare imod,at denne kultur-kanon bliver for DANSK-navle-beskuende.Den demokratiske grundide stammer fra Grækenland,og fik først sin PRAKTISKE UDBREDELSE i nyere historisk tid i USA  begyndende med  Thomas Jeffersons uafhængighedserklæring, der førte til USAs forfatning under præsident James Madison som var USAs præsident fra 1809 til 1817.   pokerpartiet mener, at den kommende kulturkanon skal indholde navnene på alle de lande på vores jordklode,som  siden har 1776  har indført demokrati .
Allerede i det øjeblik,som denne kultur-demokrati-kanon er færdigskrevet.bør der laves bøger,til de nye Flygtninge-Værnepligts-Centre der skal bygges i EU. Undervisnings-materialet SKAL være klar, når disse lejre Flygtninge-værnepligts-lejre er klar til brug.

SYD-DANSK UNIVERSITET

har efter mine oplysninger Danmaks Klogeste mand ansat,nemlig Jørgen Henriksen,ham med DOKTOR-RINGEN.Pokerpartiet ,ville, hvis vi havde magt,vælge ham til FORMAND for et udvalg ,der skal undersøge,hvordan  denne her flygtningepolitik bør udbygges samt hvordan den kan indføres som     
fælles EU politik.

KORT SAGT

Pokerpartiet mener,at ethvert demokratisk land,skal føre en demokratisk flygtningepolitik,hvilket er en menneskelig flygtningepolitik.Vi ved også,at mange flygtninge kommer fra lande,der ikke er demokratiske,og derfor skal de på flygtninge-værnepligts-lejre ,hvor de kan lære om demokratisk opførsel,inden de slippes løs i EU.De skal vide,at  vi stiller krav.De skal vide,at i et demokrati,er der der mulighed for personligt initiativ,og at personligt initiativ er nødvendigt,hvis man ønsker at skabe sin egen forretning, med mere.De skal vide,at de står personligt til ansvar for deres handlinger.Vores danske erfaring med flygtninge er,at ordentlig opførsel i mange tilfælde kræver opdragelse. Dog IKKE i ALLE tilfælde. Alligevel  bør EU gøre noget ved EUs  flygtningepolitik.Her er et  KONKRET FORSLAG  til vore dybt bekymrede,og dybt ansvarlige politikere  .   

22 juni 2007
LØSE RYGTER   

I
dag har jeg hørt løse rygter om,at der forhandles i EU om nye afstemningsregler.Det kan jo slå fejl,hvis de polske tvillingebrødre ikke er fleksible.Hvis disse EU forhandlinger bryder sammen, har jeg disse  2 forslag.
EU   gennemfører ovenstående flygtningeforslag i EU.

EU   gennemfører fælles skattelovgivning af alle online-poker-sider,der udbyder spil i EU,og forbyder dem,som ikke betaler skat til EU,at operere i EUs 27 medlemslande.
Hvis EUs  27 lande formår,at ENES om .at gennemføre disse forslag,,så vil EUs 27 befolkninger stkkert få respekt for resultaterne,og stemme for en  forfatningstraktat.  

Formålet med EU er, at skaffe konkrete resultater som EUs 27 befolkninger kan forstå,og som de kan se rykker ,og som de kan se,i hvert enkelt af de 27 lande,at dette forslag gavner vores land.

Kære STATSLEDERE Kære
EU-politikere.   KAN I LEVERE VAREN ??? 
 
Disse 2 forslag gennemføres,og implementeres i EU-lovgivning ,inden der tales forfatningstraktat igen.KÆRE POLITIKERE kan i se perspektivet ???

OFFENSIVEN

Den offensive flygtningepolitik består i,at EU indsætter en færge ,hvor alle der ønsker,at komme til EU fra Afrika bliver hentet,og skriver under på en kontrakt inden
de sejles til EUs demokrati-udviklingslejre.Her sker lægetjekket ,og der tages DNA prøver, fingeraftryk,eller begge dele.
Flygtningene  udstyres med et gult pas der gælder indtil de får statsborgerskab,og det røde pas.Hvis en asylansøger med gult pas begår kriminalitet,så er det ud,uden løn,og det er den første oplysning de får,når de modtager det gule pas.Disse lejre styres af militæret efter militær diciplin,men  uddannelserne tager sigte mod integration i forskellige EU-lande.

RETRÆTE-PARAGRAFFEN

Der kan jo komme så mange fra Afrika,at det samlede EU ikke kan klare presset,og derfor er der en retræte- paragraf hvor flygtninge eller asylansøgere sendes tilbage til Afrika ,eller hvor de nu kommer fra.Det kan ikke ske,før end de har været i EU i 3 år.Ingen flygtning sendes hjem alene,men i grupper bestående af mindst 100 personer,og de bliver sendt  tilbage til et modtagerland som er indforstået med modtagelsen.De 100 eller 300 der sendes ud af EU bliver alle personligt udstyret med 5000-kroner,og 3 ledere bestyrer et større fælles beløb,som skal investeres i en fælles forretning.ALLE der sendes ud af EU på denne måde,kan ikke søge asyl i EU igen før der er gået 3 år.Selvfølgelig har de hørt om Danmarks Andelsbevægelse, inden de sendes ud af EU.

LÆR AF FJENDEN

Hvem er fjenden,når det gælder terrorister ??.Fjenden er svær at kende,men noget ved vi.Mange af selvmordsterroristerne bliver opdraget i lejre til ,at ofre deres liv for Muhammed.Vi bør i de vestlige demokratier,uddanne flygtninge til at vide,at det også er muligt at leve et fornuftigt og fredeligt liv.Opdragelse i flygtningelejre,det kan vi også gøre.Irakkrigen har lært os,at freden ikke vindes med våben alene.Kort sagt,det er tankerne oppe i hovedet,der skal påvirkes,med oplysning om demokratiets mange muligheder.Det kræver bare lige,at de vestlige demokratier lever op til sine egne demokratiske idealer,og her burde USA være det store demokratiske forbillede.Kan EU vise verden,hvordan fremtidens flygtningepolitik bør håndteres ???

12-08-2007

Det er søndag,den 12.august 2007 ,hvor der oplyses følgende på TV2s Tekst-TV. Der er opbragt 263 illegale invandrere ud for den lille italienske Ø Lampedusa.Disse flygtninge kom fra Eritrea og andre lande på Afrikas horn.De er nu bragt til et modtagelsescenter,men hvad der videre skal ske på dette modtagelsescenter aner jeg ikke,men jeg formoder,at vores altid danske årvågne journalister,vil skrive en artikel om det videre forløb i denne modtagelseslejr.

12-08-2007

Samme dag,er der melding fra den græske kystvagt,at 92 illegale indvandrere er blevet fundet ud for den græske Ø  Samos.Hovedparten af disse illegale flygtninge kommer fra Afghanistan.Jeg kunne ønske mig,at vore hjemlige journalister ville følge disse menneskeskæbners videre forløb.og bringe en månedlig rapport om dette forløb.Hvad sker der med disse mennesker,vil de komme til,at sidde i disse modtagerlejre til de dør,eller bliver de sendt hjem,hvor de kom fra  ???

MIN MENING

Jeg mener stadig,at det er en af EUs støste opgaver,at løse dette problem i fællesskab,og jeg har med dette konkrete ovenstående forslag kommet med grundideer på hvordan dette evige flygtningeproblem kan tackles,og måske løses.Dette flygtningeproblem bør vore hjemlige politiske partier kunne komme med konkrete løsningsforslag til.Danmark har trods alt en regering,der ønsker at kæmpe for at udbrede demokratiet,og endda med soldater.Kan flygtningestrømmen til EU tackles på en mere demokratisk måde,og mere begavet måde ??? Det mener jeg.

FORSTOPPELSE

Hvis der til stadighed kommer flygtninge til EU-lande som skal anbringes i flygtningelejre,og de ikke kommer videre,så vil det give forstoppelse og dybt ulykkelige menneskeskæbner.Vi behøver ikke bruge al vores Ulands-bistand til at forbedre mennesker levevilkår i andre lande,når vi kan bruge noget af denne Ulands-bistand til at hjælpe disse flygtninge i vore egne EU-lande.Vi kan uddanne dem,til en bedre tilværelse enten i et EU-land eller uddanne dem,til en tilværelse i deres egne hjemlande.Et EU bestående af 27 demokratiske lande,kan efter min opfattelse ikke kalde sig demokratiske,hvis de lader denne flygtningestrøm blive siddende i flygtningelejre.På denne måde kommer
EU-DEMOKRATIET til at lide af   UDEMOKRATISK   FORSTOPPELSE.

BURHØNSE-LOGIK
HERRE I EGET HUS

Det er efter min opfattelse logik for burhøns,at EU i FÆLLESSKAB skal løse dette flygtningeproblem,således at disse mennesker får hjælp til selvhjælp,så de kan bringes videre til en menneskelig tilværelse,enten i EU
eller tilbage i deres hjemlande.Denne fremtidshjælp skal naturligvis ske på EUs præmisser,for selv om vi gerne vil hjælpe mennesker i nød,så har politikerne i EUs lande og nationalstater stadig  STØRST ANSVAR  for sine lokale befolkninger.Det udelukker ikke,at denne hjælp kan være til gavn for begge parter,hvis det gøres på den rigtige måde.EU bør stadig kunne være HERRE i EGET HUS og bestemme hvem der skal hjælpes til en god tilværelse i EU ,og hvem der skal hjælpes til en bedre tilværelse i deres hjemland,eller et andet land uden for
EU.

 
BÅDFLYGTNINGE
2. JANUAR  2008

I 2006 kom der 37.647 illegale  bådflygtninge fra AFRIKA til EUROPA .I 2007 kom der i de første 11 måneder af 2007 i 704 både 17.038 illegale indvandrere fra AFRIKA til SPANIEN.Når tallet af flygtninge til EU-landet SPANIEN er faldet i 2007 skyldes det,at den Spanske KYSTVAGT har intensiveret  patruljeringen for at holde immigrantbådene væk.Hvor mange AFRIKANERE der drukner i forsøget på,at komme til et EU-land vides ikke,men SPANIEN gætter på,at det drejer sig om flere TUSINDE hvert år.

DETTE  FLYGTNINGEPROBLEM  BERØRER ALLE 27 EU-lande,og derfor må EU ((BEVISE)) sin EKSISTENSBERETTIGELSE ved at løse dette flygtningeproblem.POKERPARTIET er så vidt jeg ved,det eneste Danske Politiske Parti,der har anvist hvordan dette flygtningeproblem bør løses på Demokratisk vis.Har de andre politiske partier også en konkret løsningsmodel ??? - - - ??? Hvor er de JOURNALISTER,der skulle spørge de POLITISKE PARTIER,hvordan de mener,at BÅD-FLYGTNINGE-PROBLEMET SKAL LØSES ??? - - - ??? Har DR nogle SPØRGSMÅL til VORE danske POLITISKE PARTIER ??? - - - ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE