ET SKAKGENI
ET SKAKGENIJØRGEN HVENEKILDE  -  ET DANSK SKAKGENI

www.Google.dk    Dansk Skak Union   www.wikipedia.dk

Jeg har haft fornøjelsen ,at spille i samme skakklub som det danske skakgeni  Jørgen Hvenekilde.Her er et billede ,af denne store skak-personlighed hvor han har årets ( skak-trofæ ) placeret på sit hovede,hvor bedriften står på hatten,som han har på hovedet. Bedriften lyder således =

7 kampe på førsteholdet,som han spillede for Saxo = på Saxo-klubbens førstebræt = resulterede i 7 sejre.

Den slags store personligheder inspirerer jo en til at tage helt nye initiativer.
Det kræver naturligvis en målrettet indsats.Jeg vil forsøge at hæve det politiske niveau her i Danmark,og det er gået op for mig,at det kan jeg ikke gøre alene,og derfor har jeg brug for opbakning.
Det er også gået op for mig, at skal Danmark. EU og resten af jordkloden
blive et sted ,hvor ALLE mennesker kan leve et godt liv,så skal der fyldes = nyt tankegods = ind i mange politiske hjerner.

HÅBET

Derfor håber jeg,at vi sammen ,kan hæve det politiske niveau endnu højere op her i Danmark,således at de gode tanker og initiativer vil sprede sig langt ud over Damarks grænser.En fortjent sejrsøl  bliver drukket af glas,for ingen ærlig gentleman,er bange for,at efterlade sine fingeraftryk på sit glas.

TIL  EFTERTANKE

På et tidspunkt spillede 104 lande skak efter de samme spilleregler.uanset de mange sprogbarrierer der findes på vores planet. I dag spilles der poker - efter de samme regler i hele EU og Rusland og Australien og USA og mange andre lande på jordkloden.Der er forskellige varianter af Poker, men reglerne er grundlæggende de samme.

SKATTELOVGIVNING

Skattelovgivningen omkring poker( er forskellig ) i vores FÆLLES projekt som kaldes EU. Hvilken forklaring er der på denne forskelsbehandling af EU-borgerne i de forskellige EU-lande, hvor Politiet i såkaldte demokratiske lande, STOPPER turneringer, der næppe fører til revolutionære magtovertagelser af disse lande i
EU. Så hvorfor denne Politiske berøringsangst for Poker ???

FORSKELBEHANDLINGEN

Denne forskelsbehandling viser, at samtlige 27 landes politikere i EU ikke formår at lovgive i samme tempo,som udviklingen foregår rent globalt .COMPUTEREN er OPFUNDET ,og i politikere bør vide,at grænseoverskridende oplysninger,vil udstille jeres manglende faglige politiske kompetancer.Jeg er absolut ikke imponeret over EUs manglende LOVGIVNING og SKATTELOVGIVNING  omkring POKER. Kære EU-POLITIKERE er ønsket om en fælles EU-lovgivning omkring POKER kun et ønske,der ikke har noget med virkeligheden at gøre ???  Kan denne forskelsbehandling af
EU-BORGERE FJERNES   ???    ---  ---   ???

KÆRE  JOURNALIST-ELEVER

Det er jeres opgave at stille SPØRGSMÅL som kan være interesante for store grupper i vores lokale Danske samfund,og måske også i EU.Det er min formodning,for der skal jo være læsere,der er interesseret i emnet.Et spørgsmål omkring pokerlovgivning,og pokerreklamer,kan det interessere Danmarks avislæsere ??? Har i tænkt på at spørge de juridiske ordførere i

VENSTRE
SOCIALDEMOKRATIET
DANSK FOLKEPARTI
DE KONSERVATIVE
DE RADIKALE
SOCIALISTISK FOLKEPARTI  =  SF
ENHEDSLISTEN

KRIST-DEMOKRATERNE
CENTRUM-DEMOKRATERNE  =  CD
MINORITETSPARTIET
FREMSKRIDTSPARTIET
RETSFORBUNDET
NY ALLIANCE  =  NA

hvad deres holdning og mening er,og hvorfor ??? Kære journalistelever, måske har lovgivningen omkring poker i Danmark ikke jeres store interesse, men i kan jo slutte jer sammen i små grupper, og øve jer på,at hale viden og oplysninger ud af de lokale politikere, som bor i jeres lokalområde, og som repræsenterer de her nævnte politiske partier ??? I kan jo også selv risikere at blive lidt klogere.


HELD og LYKKE.  

EN SPØRGETEKNIK

Kære journalist-elever.I BØR VIDE DET at hvis verden skal befries fra sult og krige og miljøkatastrofer og epedemier og forurening,så kan denne spørgeteknik måske anvendes.Du spørger ( om det ) ikke er muligt,at gennemføre et lovforslag i ( UN = FN ), som kræver ,at militærbudgettet og Ulandshjælpen skal være lige store i alle FNs medlemslande  ??? SPØRG IND TIL EMNET. Er der barrierer for gennemførelsen af dette forslag, og hvor er disse barrierer ??? På denne måde kan politiske partier inspireres til fornuftig lovgivning.Kort sagt,hvis vores jordklode skal reddes,så skal det ske,ved at journalister ,gennem spørgsmål propper nye fornuftige tanker ind i politikernes hoveder, således at de kan forny deres partiprogrammer. Det er jer journalister,der skal redde hele verden.
SÅ NU VED I DET.

NÆSTE  TRIN

Spørgeteknikkens næste trin er,at hvilket som helst emne i bringer på bane,skal naturligvis følges op med spørgsmål til ALLE Politiske ordførere og derefter en artikel i avisen,om partiernes forskellige syn,PÅ JERES FORSLAG,således at vi vælgere har et grundlag,at tage vores beslutninger på.Der findes også politiske ungdoms-foreninger med en formand,og så videre,og de bør også interviews ,og på denne måde kan i unge journalistelever allerede nu, begynde at skabe jer fremtidens politiske netværk.Der er jo altid en næste generation på vej.

POLITIKERE

Langt de fleste af Danmarks politikere ønsker det bedste for Danmarks befolkning,men skal verden forbedres,så har de brug for inspiration fra journalister med gode ideer,og gode lov-ideer der bringes videre fra den mere jævne befolkning til  journalister. Hvis i journalister tror i bare skal vente passivt på sidelinien på næste udspil fra politikerne, uden samfundsansvar,så har i jo allerede overladt STYRINGEN AF DEN OFFENTLIGE DEBAT TIL POLITIKERNE.Det er ikke de politiske TOP-journalister på CHRISTIANSBORG der tilfører den politiske debat nye synsvinkler, til gengæld er de nationalt set gode analytikere,men de er ikke fornyerne.
DET ER FRA JER, der tilhører den næste generation = FORNYELSEN skal komme fra.

GUD OG VIRKELIGHEDEN

Det er yderst sjældent,at GUD bevæger sig ned på jorden,for at udrydde sult og hungersnød og fattigdom og krige.Vi mennesker her på jordkloden er udstyret med det fornødne, hvis vi kan lære at deles om jordens goder. Med de krige,og andre dumheder vores art udfører af uretfærdigheder på jordkloden, så må vi nok se i øjnene, at det er gennem lovgivning og adfærdsændringer, at vi skal redde menneskeheden og jordkloden. Da GUD formentlig ikke griber ind i jordiske forhold, må forbedringerne nødvendigvis komme gennem lovgivning fra politikere, og de skal naturligvis indspireres af næste generations JOURNALISTER, med de rigtige gennemtænkte spørgsmål.

EN NY VERDENSORDEN

Vi har nationale lovgivninger og EU og FN og en masse andre organisationer. Hvad skal vi mennesker gøre,for at forbedre verden,med ny inspiration til vore politikere.For journalistelever, der er politisk interesserede kunne der måske hentes inspiration, ved at besøge dette link = www.sagenskerne.dk 

God fornøjelse, og husk disse ord.

INGEN ER FORPLIGTIGET UD OVER EVNER OG FORSTAND.

Disse visdomsord er udtalt af den suveræne SKAK-spiller Hr. JØRGEN  HVENEKILDE , og gælder også for jer. Kunsten er naturligvis,at holde sig inden for sine evners begrænsning, men der kan du også tit = gøre en nyttig indsats.Hvis i lige vil kaste et blik på SKAK-geniet Hr. JØRGEN HVENE KILDE så kik lige ned i bunden af denne her side hvor = JØRGEN HVENEKILDE = nyder en velfortjent dansk = Hof = naturligvis drukket af et glas = i god borgerlig afslappet stil.


     Images for Jørgen Hvenekilde

          
More images for Jørgen Hvenekilde  www.sabbat-kristne.dk/243947134

Jeg er ikke Katolik

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Jeg er

( Evangelisk-Luthersk Kristen )

Saxo-Poul

Og nu til lidt Dansk Musik

www.Kulturpartiet.dk
   

JUSTSTITSMINISTEREN
 Kære justitsminister   kære LENE ESPERSEN

 
Jeg er en person,der har kendt til pokerspillet i over 30 år.Jeg har en drøm om,at det skal være lovligt at spille poker i Danmark,og det både online på internettet,og live med rigtige ægte spillekort.
                                                          
 
HVORDAN  ?
 
Det svære er hvordan? Men det er naturligvis muligt,men der jo også mange hensyn der skal tages,når ny lovgivning skal på plads..Hvilket ministerium hører pokerspil og bankospil ind under.Foreløbig har det været således,at vore danske sheriffer vores danske POLITI kun har reageret på anmeldelser.Vores meget kloge danske POLITI har undladt,at bruge resurser  på bagateller,så som at jage
bankospillere og pokerspillere.
Det som pokerpartiet mener,det er,at begge dele bør lovliggøres.Nu ,hvor man bedømmer at cirka 300.000 danskere spiller online poker i Danmark,bør det lovliggøres.
                                                        
 
LUDOMANI

Mange er bange for at skabe ludomaner,og her er pokerpartiets ræsonnement.For at kunne oprette en pokerside,så skal man først have oprettet en E-MAIL adresse.Dernæst skal man have oprettet en bankkonto. Dernæst skal man vide ,hvordan pengene overføres fra en bank over til en pokerside.Det kræver både et VISA-kort,eller et lignende kort,og det kræver  også INTERNETBANKKONTO  for at kunne overføre sine penge fra en bankkonto,til en pokerside.

Min bedømmelse her fra bunden af samfundet, hvor  jeg den 17 juni 2007 har levet i 62 år,det er,at det er STUDENTER og andre VILDT BEGAVEDE der spiller poker på INTERNETTET.Det kræver en vis intelligens,at komme til at spille om penge på en pokerside på  internettet og at handle  aktier på børsen.
I begge tilfælde må den enkelte lære,at stå personligt til ansvar for sine økonomiske dispositioner.

Min bedømmelse er også,at der så mange andre spillemuligheder,at de ludomaner,der uundgåeligt er i ethvert samfund,de er allerede faldet i den  store SORTE LUDOMANGRYDE. De mindre kvikke,og andre ubefæstede sjæle,kan stadig putte deres penge i de enarmede tyveknægte, som stjæler med begge arme. Der er stadig masser af muligheder for at blive ludoman,bare se på DANSKE SPILsREKLAMER.Det er bare,at gå ind på www.danskespil,dk/,og se hvordan det vrimler med spilletilbud,og disse tilbud findes også i næste alle kiosker og brugser og mange andre steder,Kort sagt ludomaner mangler ikke muligheder og tilgængelighed til spil.Det er jo alle disse muligheder der gør,at vi ELSKER vort FÆDRELAND.

Selvfølgelig skal samfundet træde til,og hjælpe dem der falder i den sorte ludomangryde,men det må være den enkeltes individuelle ansvar,at forsøge at undgå dette.
                                        
EU  LOVGIVNING og SKAT

Alle der går ind for EU er naturligvis mod spilmonopoler så som svenska spil og danske spil.Derfor bør EUs direktiv heller ikke komme bag på den danske  VK-REGERING.  LOGIKKEN er KLAR. Danske spil skal privatiseres.Så enkelt er det.
EU består af cirka 24 --27 lande,som alle har grænser,der overskrides på internettet af disse landes online-pokerspillere.Intet enkelt EU kan klare  at beskatte disse poker-internet-udbydere,men EUs 27 lande kan i fællesskab lave en EU-LOV der kun tillader internet-poker-sider ,der betaler skat til EU.Så enkelt er det.Bagefter kan EU med de 27 nationalstaters STATSLEDERE fordele  den indkommne skat ( een gang om året) til EUs --nationalstater.I 27 EU--lande vil nationalstaternes befolkninger  vente spændt på den årlige udbetaling fra EU.På denne måde kan EUs popularitet
måske styrkes i 27 landes befolkninger.
                                               
ELEMENTÆRT

Tror du kære vælger,at  EU kan klare, at gennemføre denne skatteløsningsmodel, eller tror du kære vælger,at opgaven er for ELEMENTÆR  for
EUs  STATSLEDERE og BUREAUKRATER  ???
                                      
NATIONAL LOVGIVNING

Når det gælder poker,med rigtige spillekort,som der findes i virkelighedens verden,så bør den forsat kontroleres af Dansk lovgivning, fortrinsvis gennem licenser til Hoteller og Casinoer og andre private,hvor sikkerheden og facilliteterne er i orden.Formålet er naturligvis,at sikre,at unge under 18 år ikke spiller om penge,før de efter dansk lov,er personlig ansvarlig.

TURNERINGSPOKER

Turneringspoker er en speciel slags poker,hvor alle pokerspillerne betaler et indskud,som regel 200 kroner,og 20 pokerspilleres samlede indskud er så  4000 kroner.Disse 4000 kroner  deles så op i cirka 5 præmiepuljer,hvor førstepræmien er størst.Den slags poker bør være lovlig i Danmarks mange pokerforeninger ,hvoraf mange er organiseret i www.pokerforbundet.dk hvor jeg også er medlem.Jeg mener også,at vore lovgivere skal sætte loft på,hvor meget indskuddet må være i en pokerturnering  i pokerforeninger.Om indskudsloftet bør være 500 kroner
eller 1000 kroner må vore lovgivere bedømme.
                                                 
GRUNDLOVEN

Grundloven sikrer indbyggerne i Danmark ret til at danne foreninger,og en pokerforening,hvor der ikke må spilles poker virker ulogisk.
                                                        
BANKO

Banko må spilles i foreninger,over hele Danmark,men hvis en Banko-spiller anmeldes til politiet,så er politiet pligtig til,at slæbe synderen for retten,og vedkommende Banko-spiller kunne risikere samme skæbne som Dan Andersen,som er omtalt under afsnittet MØDRE.Måske er denne min opfattelse forkert,men det kan korrigeres af justitsministeriets strålende SUPER--TOP--JURISTER.Denne lille elementære oplysning er sikkert interesant,for mange kvinder over hele Danmark.

Kære LENE ESPERSEN

Jeg har hermed kommet med pokerpartiets løsningsmodel til at lovliggøre poker i Danmark  gennem licenser,og hvordan poker bør styres  i pokerforeninger med et økonomisk loft på indskud. pokerpartiet har også anvist, hvordan  EU kan opnå en skatteindtægt.Så har pokerpartiet også gjort opmærksom på,at ved samme lejlighed så bør loven omkring BANKO ,også kikkes efter i sømmene.Du er naturligvis velkommen til at bruge nogle  af disse ideer,hvis de kan godkendes af JUSTITSMINISTERIETS   SUPER--TOP--JURISTER.
  
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE