PANIK FREMTIDEN LURER
PANIK FREMTIDEN LURER

I dag den 8 juli 2007,må jeg konstatere at mine evner , er for få og for små i forhold til mit ambitionsniveau.7 års skolegang er nok lige i underkanten,til at starte et nyt politisk parti.

PLANEN

Planen er således,at jeg ønsker at SAMLE hele Danmarks befolkning i et politisk parti.Det gælder både rige og fattige,og dem midt i mellem.Derfor skal det nye parti,der skal stiftes have navnet DANSK SAMLING ..Da jeg er født i 1945,har jeg regnet ud,at jeg ikke lever evigt.Derfor  har jeg brug for frivillige,til at overtage partiet,og lede partiet,om 4 til 6 år.

PARTIEJER

Foreløbig kan jeg kalde mig partiejer,fordi pokerpartiet kun består af een person,nemlig mig.Foreløbig har jeg brug for cirka 8 til 10 personer,med en høj akademisk uddannelse,der ønsker at overtage ledelsen af DANSK SAMLING når jeg trækker mig tilbage,om cirka 4 til 5 år.Sammen må vi kunne udrette uanede bedrifter.Foreløbig er denne side udtryk for hvad een person kan udrette med kvalificeret hjælp,fra en i vennekredsen.Jeg vil også erkende,at det i vore dage ikke er hensigtsmæssigt,at have en Statsminister med kun 7 års skoleuddannelse.

LANGTIDSPLANEN

Først skal vi,en lille gruppe på  8 til 10 personer,drøfte partistruktur,de politiske målsætninger , partiets økonomi ,betjening af DANSK SAMLINGS nye HJEMMESIDE,hvor domænerettighederne allerede er bestilt i navnet DANSK SAMLING. DK  Det kræver naturligvis en person der er bedre kvalificeret end mig. Partiets politik og holdninger skal drøftes,og bringes til klarhed.Når det næste valg er overstået,så er det forberedne arbejde på plads,og vi indkalder til partiets stiftende generalforsamling.Derefter har partiet cirka 4 år til,at skaffe nye medlemmer,drøfte Dansk Samlings politik og mærkesager,og iøvrigt organisere os internt.Så skal vi skaffe cirka 25000 underskrifter,for at blive opstllingsberettiget til FOLKETINGET.Selvfølgeligt kan det blive nødvendigt at justere forløbet,alt efter den politiske sitivation.Således er den foreløbige plan.

NÆSTE GENERATION

Hvis du er ung nu,og har en alder på mellem 7 år og 30 år,så er det kommende parti,der hedder Dansk Samling partiet for dig.Hvis du går i skole lige nu,så kan du vælge et ud,fra denne side,og snakke med dine skolekammerater,om der er et emne i mener noget ens om,eller er uenige om.Formålet med politik,er at lave love,der gør samfundet bedre at leve i for ALLE,der bor i Danmark.Der er nogle konkrete forslag,som er interesante for jer skole-elever at snakke om,nemlig kombinationen af værnepligt og borgerløn i 3 år.Hvad mener i om dette forslag ???

SKOLELÆRERE

Til skolelærere og andre undervisere vil jeg sige,i er meget Velkomne til.at bruge  www.pokerpartiet.dk   s  forskellige sider til undervisningsbrug.

PLADS TIL ALLE

I det nye parti,skal der være plads til alle,uanset hvor du er født,uanset hvem dine forældre er.Du skal have Dansk Statsborgerskab for at blive medlem. Du skal også forstå,at du personligt skal stå til ansvar for alle dine handlinger,overfor vore danske love.Er du politisk uenig i disse synspunkter,så vælger du naturligvis et andet parti.Så kære skoleelev,her er noget at tænke over, og
HELD og LYKKE med FREMTIDEN.

FRIVILLIGE

Til jer der overvejer, at gå ind i politik,i kan sende mig en E-mail under overskriften KONTAKT og fortælle lidt om,hvad i kan og vil bidrage med i en opstartsfase.ALLE andre,som har sympati for dette initiativ,kan sende en lille hilsen i min gæstebog.For dem,der ønsker at tale med mig personligt ,kan jeg oplyse at jeg besøger biblioteket på Urmagerstien på Amager,  fredag,den 3 august 2007 engang over middag.Jeg håber også,at der dukker en Computer-kyndig op,som ønsker at yde en indsats i partiets tjeneste.

FREMTIDEN LURER

for alle vore glade 😀 skolebørn.I skal også engang tage beslutninger om,hvordan i ønsker at indrette det danske samfund,når i bliver voksne.Husk denne platform,hvorfra i kan øve indflydelse,når i engang bliver voksne,og hvor i vil være velkommen.Husk i bliver ældre,og FREMTIDEN LURER.Så allerede nu,kan i begynde at overveje,HVAD der kan laves bedre i vores samfund.???

INHENTET AF FORTIDEN

Jeg må med skam erkende,at der findes et parti,der hedder DANSK SAMLING, som blev stiftet allerede i 1936.Det vidste jeg ikke før end partiets landsformand gjorde mig opmærksom,på denne kendsgerning.Partiet har også en hjemmeside,og den ser således ud www.dksamling.dk ,og der kan du læse mere om,hvad jeg ikke vidste,om vores Danmarkshistorie.Jeg vil også her sige undskyld til medlemmerne af www.dksamlings  medlemmer,for min uvidenhed. UNDSKYLD.

FREMTIDEN LURER STADIGVÆK

Udenrigspolitik skal stadigvæk føres,af miniputlande som Danmark,og hvis vi ønsker en bedre fremtid,for næste generation af danskere,i en global verden,hvor nyheder kan nå kloden rundt på få minutter,så må vi tage bestik af hvad der foregår uden for Danmarks grænser.
EU med 24 til 27 medlemslande og godt 300 millioner mennesker ,har undgået nye krige siden 1945,hvilket taler til fordel, for medlemskabet af  EU. Det som taler imod EU er,at almindelige mennesker ikke aner en bjælle af,hvad der foregår i EU. Mit forhold til EU er kærlighed, på grund af freden siden 1945 og had ,på grund af manglende demokratisk overskuelighed.Hvordan vil fremtidens unge tackle EUs indre selvmodsigelser  ???  Vores danske ungdom,er efter min opfattelse vildt begavet,og derfor har jeg på min hjemmeside forsøgt at stille dem den udfordring,hvordan skaber vi en bedre verden ??? De unges superhjerner skal lige sættes i gang med opgaven,og så vil tankerne i hjernen rotere i højeste gear,og finde utroligt mange svar på opgaven,som naturligvis også kræver stor insigt og viden om landene uden for
Danmark og EU.

INDSKUDT BEMÆRKNING 
14. JUNI  2009

Efter 2 års forsøg på, at finde ind til sagens kerne i islam, så må jeg erkende, at min kærlighed til EU er dalet til nul procent. EU - Politikernes viden er helt nede på det begynder-niveau som jeg startede med at have for 2 år siden. Heldigvis er det tilladt at blive klogere, efterhånden som man bliver mere og mere oplyst. Hvem har lukket islam ind i Europa, uden at spørge befolkningerne først ??? Det har EU. Denne form for ( direktiv - demokrati )  er jeg modstander af.
Indskudt citat bemærkning slut

NYE PLANER

Min plan var,sammen med nogle af nutidens ungdom,at skabe et fremtidens parti,som ungdommen kunne føre videre,når jeg om 4 til 5 år er blevet så senil,at jeg ikke fatter hvad der foregår.Jeg forestillede mig,at dette nye parti skulle have navnet Dansk Samling, men da dette navn er optaget,.er denne plan opgivet,og jeg vil derfor lægge nye planer.

NY INDSKUDT BEMÆRKNING 
14. juni 2009

Da jeg efter 2 år må konstatere, at total mangel på opbakning, til mine politiske projekter gør, at jeg erkende at jeg er en total politisk fiasko. Hvad positivt kan jeg så få ud af den erkendelse. Jeg kan erkende, at der allerede findes et politisk parti der hedder = Dansk Samling, og derfor kan studerende og andre oplyste personer, der er EU - skeptiske melde sig ind i dette politiske Parti. Det er ikke personen der er mest afgørende, men den politik som partiet vil føre i Folketinget. Så derfor kunne partiet Dansk Samling, være atraktivt for unge studerende og andre bagavede personer, der er EU - kritiske, og forsat vil være stuerene.
Ny indskudt bemærkning  citat slut.

DEMOKRATI OG KAPITALISME

Kapitalisme og demokrati er efter min opfattelse 2 forskellige ting.I vores mange demokratier rundt om på jordkloden drives der handel af lokale hadelsdrivende,supermarkeder og multinationale selskaber. Dette er til gavn og glæde, for de fleste mennesker i vore demokratiske lande.Jeg undlader, at vurdere om denne handel er til gavn for U - Landene. Derfor, formoder jeg ,at demokratiske lande tillader denne handel, frem for selv at overtage supermarkederne og de multinationale selskaber.

DEMOKRATIERS STYRKE

Demokratiets styrke,er efter min opfattelse,at alle mennesker,der bor i et demokrati,har mulighed for,at deres evner kan komme til fuld udfoldelse uanset hvor store eller små de er.Det giver rigdom til samfundet som helhed,noget som andre samfundssystemer ikke kan leve op til.Hvis demokratiske lande ønsker optimal udfoldelsesmuligheder for sine samfundsborgere,må de nødvendigvis i nogle tilfælde gribe ind med lovgivning over for nogle supermarkedskæder eller multinationale selskaber.Danmark kan ikke alene give et multinationalt firma modspil,som gør indtryk, men måske kan det gøres gennem
EU  ??? desværre er EU skruet således sammen internt i de 27 medlemslande, således, at EU ( ALTID ) tager større hensyn til multinationale Selskaber, frem for hensyn til lokal - befolkningernes interesser i EUs 27 Nationalstater.

LOVINDGREB

Lovindgreb over for multinationale firmaer og andre handelsfolk,bør være meget stjældne undtagelser.Alligevel skal muligheden for lovindgreb fra nationalstatens side holdes åben.Lovindgreb bør foretages,hvis det multinationale selskabs handelsaktiviteter hæmmer nationalstaternes befolkningers udfoldelsesaktiviteter. Normalt virker multinationale selskaber i EU til gavn for den brede befolkning.Multinationale Selskaber prøver af og til med lobbyisme i EU og måske endda med bestikkelse af visse embedsmænd.Hvordan skal vi almindelige dødelige vælgere kunne følge med i sådanne aktiviteter ??? Derfor skal muligheden for lovindgreb af EUs nationalstater forsat bestå.

KÆRE UNGDOM

Jer, der er under 50 år,og som er unge endnu,jeg håber, at i ikke er ligeglade med vores demokrati,som beskytter dine personlige udfoldelsesmuligheder,og du er meget årvågen over for politikere,som måske kunne fristes økonomisk af multinationale selskaber.TOP-politikere og MULTINATIONALE selskaber,kan sammen dele alt økonomisk overskud,så der ikke bliver 5 flade øre,til en lokal fattig befolkning, uanset hvor meget lokalbefolkninger knokler. Sådanne alliancer er set før i Afrika,og hvis vi er ligeglade med vores demokrati i Danmark og EU, så kan det også ske her. Denne mulighed bør alle i,der er fra næste generation ,lige være opmærksomme på.
 

FOR LANGSOM

Jeg ( Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul ) må erkende, at jeg var for langsom, da jeg ønskede at døbe et nyt Politisk parti for ( DANSK SAMLING ) Jeg må erkende, at dette Politiske Parti allerede findes, og vist nok også har haft medlemmer siddende i Det Danske Folkeing. Jeg har modtaget dette.

Skrevet af Adam Wagner, d. 03-08-2007

Til gæster på denne hjemmeside, der måtte have læst om Poul Leo Nielsens planer om oprettelse af et nyt parti med navnet Dansk Samling, skal jeg lige gøre opmærksom på, at dette navn allerede er "optaget". Dansk Samling blev stiftet i 1936 og har virket ubrudt siden da. Jeg er landsformand for Dansk Samling.

FORTIELSENS  KUNST

Desværre er dette parti åbenbart blevet ( TIET IHJEL ) af DR
Det kan skyldes, at forsvar af Danmarks Grundlov og Danske kulturelle værdier ikke harmonerer med EUs overnationale Direktiv-projekt. Besøg Eventuelt deres hjemmeside, og undersøg selv, hvad dette parti står for, og kæmper for.

 
Jeg kan varmt anbefale den bog, som ( DANSK SAMLING ) sælger, og det er ganske enkelt fordi, at jeg selv har læst den.

www.DKsamling.dk  stiftet i 1936 sælger bogen
NATIONERNES NØDVENDIGHED af ROGER SCRUTON
ISBN 87-990941-1-8
Oversat fra Engelsk af Lis Pihl

skal EU bestemme alt  ???

ET  GODT SPØRGSMÅL

Europa på en anden måde

Helge Rørtoft-Madsen, Hans Henningsen og
Karl-Otto Meyer har sammen opstillet rammerne for et samarbejde mellem frie, uafhængige stater i en ny pjece.
Læs mere her    læs videre herfra om, hvad MARIANNE WAGNER skriver


Europa på en anden måde

 

I diskussionen mellem EU-tilhængere og -modstandere, bliver sidstnævnte ofte anklaget for ikke at ville se behovet for samarbejde mellem nationerne i øjnene, samt for ikke at have noget alternativ til
det nuværende EU-samarbejde.

I mine øjne er det en meget dum og fræk
måde at behandle sine modstandere på. De modstandere, jeg kender til, er ofte højt begavede, frisindede folk, der ikke har det mindste imod, ja, ligefrem godt kan se det kloge i, at forskellige nationer
samarbejder om forskellige sager. Og hvorfor må man ikke fremkomme med
den mindste kritik af unionen, uden at skulle fremkomme med et alternativ til dette alt andet end velfungerende samarbejde? Jeg har aldrig helt forstået det.


Ikke desto mindre er der nu blevet udarbejdet et sådant alternativ
til EU. Det drejer sig om Helge Rørtoft-Madsens, Hans Henningsens og
Karl-Otto Meyers pjece, »Europa på en anden måde«, i hvilken de forsøger at opstille rammerne for et samarbejde mellem frie, uafhængige stater.

Det er for mig at se et velgennemtænkt forslag, kort og klart beskrevet (i alt 15 sider), og som derfor bør komme til offentlighedens kendskab. Da pjecen også rejser nogle spørgsmål, som fremstår uafklarede, er den velegnet til studiekredse og foredragsaftener med både tilhængere og modstandere af EU.

Pjecen kan bestilles hos Notat
Grafisk, tlf. nr. 86 48 16 00.

HUSK  -  FREMTIDEN LURER STADIG

                                                        


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE