INVATIONSRETSPRØVE
INVATIONSRETSPRØVE


1   Hvilket år invaderede Sovjetunionen Afghanistan ?
a) 1976
b) 1979
c) 1981
2   Hvad er navnet på Iraks første demokratisk valgte præsident ?
a) Jalal Talabani
b) Ahmed Hassan al-Bakr
c) Salah Jadid
3   Afghanistan er inddelt i hvor mange provinser ?
a) 34
b) 44
c) 54
4   Hvad betyder det arabiske Al-Gareeb ?
a) Er det en betegnelse for forelskelse
b) Et politisk parti
c) Er det en betegnelse for vesterlændinge
5   Hvad betyder ordet taliban ?
a) Soldater
b) Lærere
c) Studerende
6   Hvilket dynasti havde Bagdad som hovedsæde i det 8.århundrede ?
a) Fatimide-kalifatet
b) Umnayyade-kalifatet
c) Abbaside-kalifatet
7   Hvad er den arabiske betegnelse for bederetning ?
a) Qibla
b Ka"ba
c) Khutba
8.   Irak er inddelt i hvor mange provinser ?
a) 18
b) 19
c) 20

9.   Hvad er Baath betegnelsen på ?
a) En islamisk oprørsbevægelse
b) Et politisk parti
c) Det irakiske parlament
10  Hvilket af disse lande er ikke med i den arabiske Liga ?
a) Irak
b) Iran
c) Sudan

11  I hvilken afghansk provins stod de to verdensberømte Buddha-statuer,der blev ødelagt af Taliban-regimet ?
a) Bamyan-provinsen
b) Heart-provinsen
c) Laghman-provinsen
12  Hvilken af de nedenstående er IKKE en afghansk TV kanal ?
a) Tolo TV
b) Aina TV
c) Bamar TV
13  Den afghanske befolkning tæller omkring ?
a) 30 millioner mennesker
b) 60 millioner mennesker
c) 90 millioner mennesker
14  Hvis død ihukommer man på mærkedagen ashura ?
a) Iman Alis død
b) Imam Huseins død
c) Imam Hassans død
15 Hvornår blev ligebehandling af alle borgere uanset køn og religion første gang indskrevet i Iraks grundlov ?
a) 1970
b) 1985
c) 2005
16  Hvilken gren af islam tilhører flertallet af befolkningen i Irak ?
a) Shia-islam
b) Sunni-islam
c) Alavi-islam
17  Hvilken shia-muslimsk helt led martyrdøden i slaget på Kerbela i 680 ?
a) Ali
b) Hussein
c) Hassan
18  Hvordan fejres den muslimske højtid eid al-adha ?
a) Man ofrer en vædder
b) Man spiser søde sager efter at have fastet
c) Man reciterer hele koranen på een nat
19 Afghanistan deler grænser med hvor mange lande ?
a) 4
b) 5
c) 6
20  Kathem Al Saher er kendt i Irak som en berømt hvad ?
a) Popstjerne
b) Skuespiller
c) Politiker

21  Nævn de to største etniske grupperinger i Afghanistan.
a) Hazaraere og tadsjikere
b) Pashtunere og tadsjikere
c) Uzbekere og Pashtunere
22  Afghanistan blev grundlagt som nation i hvilket år ?
a) 1547
b) 1647
c) 1747
23  Ibn Ishaq skrev i 700-tallet en berømt bog,hvad handler den om ?
a) Islamsk lovgivning
b) Islams historie
c) Profeten Muhameds liv
24  I hvilken måned fejres den muslimske ashura-fest ?
a) Muharram
b) Ramadan
c) Dhu al-Hidjdja
25  Hvilken status har Jesus i koranen  ?
a) Han er Guds søn
b) Han er en profet sendt af Gud
c) Han har ingen status
26  Hvilken retsskole er dominerende i Afghanistan ?
a) Maliki
b) Hanafi
c) Hanbali
27  Hvilken gren af islam tilhører flertallet af Afghanistans befolkning ?
a) Shia-islam
b) Sunni-islam
c) Alavi-islam
28  Hvad er navnet på den afghaniske præsident ?
a) Abdul Halim Knaddam
b) Hamid Karzai
c Shaukat Aziz
29  Hvilken af nedenstående er en kendt afghansk poet,fra det tyvende århundrede ?
a) Babrak Karma
b) Habbull h Kalak n
c) Khalilullah Knalili
30  Hvor siges Ali ibn Abi Talib(profeten Muhammeds barnebarn og den første imam inden for shia-muslim) at ligge begravet ?
a) Kerbala
b) Najaf
c) Sammara

31  Hvilket sprog tales af flest mennesker i Afghanistan ?
a) Pashto
b) Persisk
c) Arabisk
32  Hvilket af følgende er en retning inden for shia-muslim ?
a) Ahmadiyya
b) Sufisme
c) Ismailiyya
33  Hvilken af de følgende byer er IKKE centrale for de irakiske shia-muslimer ?
a) Najaf
b) Samarra
c) Yazd
34  Hvad hedder den berømte moske i Irak,der har været udsat for adskillige bombeattentater ?
a)  Al Aqsa-moskeen
b) Umaijad-moskeen
c) Den Gyldne Moske
35  Hvem er den nuværende stor-ayatollah i Najaf i Irak ?
a) Al-Sistani
b) Al-Sadr
c) Al-Khamenei
36  Afghanistans landareal er mindre end
a) Tyrkiet
b) Ukraine
c) Kenya
37  Hvilket arabisk ord betyder forbudt/urent fx forbudt at spise ?
a) Halal
b) Haram
c) Hammam
38  Hvad er internetkoden for Afghanistan (den danske er= dk )
a) .af
b) .ag
c) .ah
39  Hvad er navnet på den populære afghaniske sport.hvor to hold hesteryttere --i stil med polo--kæmper om at flytte en død ged eller kalv rundt på en bane ?
a) Hazaras
b) Buzkashi
c) Tudabari
40 Irak opnåede selvstændighed fra Storbritanien i følgende år ?
a) 1931
b) 1932
c) 1933 

I dag ,den 08-08-2007 kender jeg ikke svaret på ovenstående spørgsmål.Hvornår der er brug for konkret viden,kan være svært at vurdere,men jeg håber,at vore danske soldater er udstyret med den fornødne og rigtige viden,således de har optimale betingelser for at klare opgaverne med livet i behold.
Vi vælgere kan kun sidde passivt tilbage,og håbe på,at denne VK-regering VED ,hvad de gør.

FREDEN

Når en demokratisk nation går i krig,bør den også have en plan for,hvordan freden skal vindes,og denne fredsplan bør være baseret på viden om faktiske forhold.USA har et KRIGENS Pentagon.USA bør måske også have et FREDENS Pentagon,med tilsvarende økonomiske resurser ???             
                                                             
EU

EU er bare til GRIN,fordi de ikke har en FÆLLES HÆR,til forsvar af EUs ydre grænser.EU har rygrad som en regnorm.LOV og ORDEN er ingen selvfølge.Bare kik ud over jordkloden,og se,hvor der hersker LOV og ORDEN. LOV og ORDEN skal kunne håndhæves,og forsvares FYSISK. Præsenteret her 9. juli 2017

www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

  www.Tavshedens-Tyranni.dk  

Erik Meier Carlsen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KTJmT9EIdE8
14. jan. 2016 - Uploadet af Fri Presse
Præcis analyse af den socialdemokratiske ørkenvandring!

 http://www.sagenskerne.dk/21050767 


 Sune Dalgård - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Et folk ført bag lyset

Det begyndte under en fejlagtig økonomisk overbeskæftigelsespolitik med, at man gav adgang for såkaldte fremmedarbejdere, der midlertidigt skulle udfylde huller på arbejdsmarkedet. De ansvarlige ledere fortalte folket,at det var til økonomisk fordel for samfundet, og de fremmede naturligvis skulle vende tilbage til deres hjemlande, så snart der viste sig tegn yil arbejdsløshed i Danmark. Dermed førte de folket bag lyset, eftersom de samme politikere, så snart arbejdsløsheden blev en kendsgerning, gjorde helt omvendt.

I stedet for den lovede ( repatriering = hjemsendelse )indførte de et fremmedarbejderstop, men tillod samtidig de fremmede ikke alene at blive her, men også at føre deres familier ind i landet, og skabte dermed først rigtig det nationale problem. Fremmedarbejderne skulle gøres mindre fremmede, blive gæstearbejdere - og ganske vist gæster af den usædvanlige slags, der varigt slår sig ned i værtens hjem, efter gæstebudet er forbi.

Snart kom den egentlige sandhed frem - nu skulle de gøres til indvandrere og "integreres" i det danske folk. De danske agitatorer for denne politik fandt dog åbenbart, at der skulle være måde med integrationen, idet man da egentlig måtte de fremmede i at bevare deres egen kultur, så de altså ret kunne etablere diverse "etniske minoriteter" i det efter deres a-nationale eller antinationale kosmopolitikeres mening alt for homogene danske samfund, der trængte til at "beriges" ved passende stærk iblanding af fremmede folk og kulturer.

Det der fremstillessom et tilvandringsstop, blev altså begyndelsen til en varig indvandring eller kolonisation. Det fantastiske var med et snuptag gjort til en kendsgerning. Det tusindårige danske nationalsamfund var gjort til et indvandringsland for tusinder fra fremmede verdensdeles befolkningsoverskud. Man fandt det ikke ulejligheden værd at spørge det danske folk.

Men bruddet med den nationale tradition og politik var endda ikke stærk nok for de rettroende kredse. Porten til Danmark skulle slås på vid gab. En udlændingelov, der endnu virkede som en vis bremse på tilstrømningen, var for slem en torn i øjet og måtte altså fjernes. Trods alle sagkyndige indvendinger blev den - med tilslutning også fra, hvad der engang gjaldt for borgerligt og folkelige nationale partier - fejet til side for et ideologisk manifest, der gav adgangsret til Danmark for enhver, som påstod at være forfulgt i sit hjemland, om det så lå på den anden side af jordkloden...

Den lille verdensdel Europa og det på verdenskortet diminiutive Danmark kan ikke med rimelighed skulle stå åbent for denne folkevandring eller nye, snigende form for kolonialisme fra langt større verdensdele og områder, der selv har eller bør finde plads til deres egne befolkninger og give dem rimelige vilkår bl.a med den betydelige økonomiske hjælp, den vestlige verden nu i mange år frivilligt eller gennem oliekrisernes afpresninger har stillet til rådighede for dem. Der må sættes effektivt bom for yderlige tilstrømning, og de store mængder af vildt frennede , der allerede er kommet ind i landet, må gennem en rimelig og menneskelig repatrieringspolitk hjælpes tilbage til de verdensdele og områder, hvor de kommer fra og hører hjemme.

Det afgørende spørgsmål er, om og hvordan tilstrækkeligt mange kan finde sammen om i handling at virke for dette, så det danske folk igen kan få den samme ret, som vi så stærkt kræver for alle andre folk på jordkloden: retten til at være sig selv.

 Ovenstående er udsnit af artiklen "Et folks ret til at være sig selv" af Sune Dalgaard, som blev bragt i Danskeren nr. 1 1987

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 26. Årgang NR.1 Forår 2012

Citat  Slut


 En Jubilæumshilsen

En jubilæumshilsen fra Søren Krarup, som ene mand startede modstanden mod den fremmede kolonisering = findes på side 3. i dette nummer = hvor Ole Hasselbalchs utrættelige aktivitetsniveau fremhæves.

  http://www.sagenskerne.dk/21050764

Denne modstandskamp = indledtes i 1983 = med Søren Krarup indsætter en annonce i en avis.  

 

 Præstedokumentar - YouTube

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...


 

 

The Jesuit Infiltration of the Seventh-day Adventist Church~Behind the ...

https://www.youtube.com/watch?v=QWkjgy0uDuA
3. maj 2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
JESUIT /ROMAN CATHOLIC INFILTRATION IN THE SDA CHURCH James ... Infiltration of the Seventh-day ...

 


 

Hvilken Dato = er den = rigtige Dato = i dag ???  

 Billeder af den gregorianske kalender

 Præsenteret her 20. maj 2017 ifølge den nuværende brugte Kalender

tror jeg ???

www.123hjemmeside.dk    

 Friheden i Fare!

Billeder af den julianske kalender

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 

 www.DenKorteAvis.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

 www.fornyelsespartiet.dk

 


 

Vitser og Visdom
VITSER og VISDOM

Selv en rejse på tusind mil begynder med det første skridt.Med denne side har pokerpartiet taget det første skridt.
Hvornår har Danmark styr på integrationen  ???  Det har Danmark, når selvmords-stastestikken er ens  for alle samfundsgrupper i Danmark.
Viden giver visdom,Viden findes på internettet.Prøv derfor et besøg på
www.arbejdermuseet.dk Visdom giver holdninger.Man har sine holdninger
indtil man får mere viden.Det er visdom ,at bruge ny viden ,til at skifte personlig holdning.

KÆRLIGHED

Kærlighedens dør er svær at åbne.og også svær at lukke.
Den kvinde er altid smukkest,der ikke ved det,MEN hun ved det altid.
En bolleingeniør er en bager,og en bager kan godt være en far.Og ----.

ALTING

Det er jo ikke altid,at vi når at gøre alting, i år nåede jeg ikke forårsrengøringen,men næste år, så ???
Det sidste skrig----er ikke skreget endnu.
Du har ikke kun ansvar for hvad du gør,men også ansvar for,hvad du undlader at gøre.
Der er kun få mennesker der ved alting,men mange mennesker der ved alting bedre.
Nogle mennesker er taktfulde,andre siger sandheden.
En fejl er først en fejl,anden gang den begåes.
Klog og forelsket er ingen dødelig på samme tid.
Lykkelig er den uvidende,der er uvidende, om sin egen uvidenhed.

FREMTIDSPLANER

Du kan ikke klappe med een hånd.Hvad betyder det,for dine fremtidsplaner  ???
kvinden i mit liv skal være den rigtige,derfor følger jeg meget nøje det gode råd,som jeg fik af min bedstemor,du skal finde en sparsommelig kvinde,fordi en kvinde kan bære mere ud i sit forklæde,end en mand kan slæbe hjem på sin ryg.
Hun sagde også,at jeg skulle undgå dovne kvinder,og for at finde ud af,om en kvinde er doven,så skal men se under bunden på kaffekoppen,og hvis der var sorte rande på bunden af koppen,så var kvinden doven.
Desværre har næsten alle kvinder i dag opvaskemaskine,så nu om dage er det svært,at finde ud af,om en kvinde er doven,eller bare forkælet.Nå,jeg kan konstatere,at det også har sine fordele,at være ungkarl.

iøvrigt er der heller ingen grund til,at begå selvmord,sålænge det er muligt,at købe Dansk leverposteg.

 LIDT 
VISDOM

1   Husk på,at stor kærlighed og store bedrifter kræver store risici.
2   Når du taber,så husk at lære af det.
3   Husk respekt for dig selv-Respekt for andre-Ansvar for dine handlinger
4   Kend reglerne,så du ved hvordan,du bryder dem ordentligt.
5   Husk det kan være en stor lykke for dig,at du ikke får opfyldt dine ønsker.
6   Lad ikke en lille diskussion ødelægge et godt venskab
7   Når du opdager ,at du har lavet en fejl,så gå straks igang,med at rette den.
8   Tilbring  et stykke tid alene hver dag.
9   Vær åben for forandringer,men gå ikke på kompromis,med dine inderste værdier.
10  Husk at tavshed sommetider,er det bedste svar.
11  Lev et godt og værdigt liv,og når du bliver ældre ,og tænker tilbage,så kan du nyde det en gang til.
12  En kærlig atmosfære i dit hjem,er fundamentet for dit liv
13  Ved skænderi med din elskede,så hold dig til den øjeblikkelige sitivation,og bring ikke fortiden ind i billedet.
14  Del ud af din viden.Det er en måde,at opnå udødelighed på.
15  Vær nænsom over for jorden.
16  Tag en gang om året et sted hen,hvor du aldrig har været før,hvis det findes.
17  Husk,at det bedste forhold er et,hvor kærligheden til hinanden overskygger behovet for hinanden.
18  Bedøm din succes på,hvad du måtte opgive,for at få den.
19  Grib kærlighed og madlavning an,med hensynsløs løssluppenhed

ENSOMHED

VISDOM giver ensomhed,for hvem gider høre på nogen,som er klogere end en selv ??? Personligt åbner jeg kun munden,når jeg har noget fornuftigt at sige,desværre er jeg nu nødt til,hele tiden,at høre på de andre SUK, et dybt suk.

08-03-2008

Hvem gider at skrive hjem til sin mor efter flere penge,når man bare kan ringe ??? Så er den økonomiske krise overstået,men det ser lidt værre ud for USA. Sådan kan det gå for et land ,der hellere vil invistere i (krudt og kugler) frem for (sygeforsikringer)

13-04-2008

Jeg så en udtalelse på DR - TV  i dag,udtalt af  ANDERS  FOGH  RASMUSSEN, der lød således.
DANSKHED er mere end FRIKADELLER og KARTOFLER med brun SOVS.
Jeg kan hermed konstatere,at der må have fundet en kulinarisk udvikling sted i Danmark,siden jeg blev født i 1945

SÅDAN REGULERES BESTANDEN.

Sådan holdes bestanden af ÅRHUSIANERNE nede.Du går ud i junglen hvor de lever med et jagtgevær og et boldtræ,og så går du ud i junglen,hvor disse ÅRHUSIANERE lever.
Derefter så skyder du med jagtgeværet,og så bliver ÅRHUSIANERNE så forskrækkede,at de falder på hovedet ned på jorden,og slår sig bevidstløse.
Mens ÅRHUSIANERNE så ligger der,og er bevidstløse,så kravler du op i træet med dit boldtræ,og slår æggene i stykker. Se sådan holdes bestanden af Århusianere nede,sådan lige til din orientering,hvis du skullle komme forbi på disse kanter.GOD JAGT.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE