SKOLEBØRN
SKOLEBØRN


Når samtalekøkkenet er på plads,og maden i køkkenet er spist,så er det måske tid til,at forældre og børn hygger sig sammen ??

SCRABBLE

Jeg vil derfor anbefale bogstavspillet SCRABBLE ,som også kan være underholdende for voksne mennesker.Tiden er som regel begrænset,da børn helst skal have deres søvn,inden de skal i skole næste dag.Derfor skal der også invisteres i et SKAK-UR,således ,at spillet kan tidsbegrænses. Jeg anbefaler 25 minutter til hver spiller,men det kan naturligvis justeres ud fra individuelle behov.

POINT

Der gives point efter SCRABBLE spillets regler,og hver enkelt spiller skriver sit eget pointantal ned på et stykke papir,og lægger point-antallet sammen efterhånden,således,at det samlede antal point altid er synligt.Det normale SCRABBLE-spil består af 100 bogstaver.

DOMMEREN

Der opstår næsten altid diskussioner om,hvordan et ord skal staves,eller hvilke forkortelser af ord,som man vælger, at have med i spillet.For at have en dommer i disse tilspidsede sitivationer,er det nødvendigt at have retskrivningsordbogen fra dansk sprognævn (den grønne
) som dommer over hvordan ord staves korrekt.

VIDEN

Somme tider opstår der ord i spillet,som man ikke er sikker på eksisterer,eller man ved ikke, hvad ordet betyder,og derfor er der brug for en OVER-DOMMER,og det er (den røde)
fremmedordbog.

FORDELE

Denne form for FAMILIE-scrabble ,har efter min opfattelse følgende fordele.Barnet eller børnene kan udvikle deres danske sprogkundskaber på en sjov måde.Forældrene kan følge deres barns eller børns danske sproudvikling rimeligt tæt.Familien er sammen om noget,hvilket næsten altid er godt for familiesammenholdet.Jeg foreslår 2 faste aftener om ugen,hvor familien spiller scrabble.Det er selvfølgelig også noget,som den enkelte familie kan planlægge individuelt.

INVISTERINGER

For at kunne spille scrabble ,skal der invisteres i følgende,hvis familien starter fra bar bund.
1   Et 
scrabblespil
2   Et
SKAK-UR
3   Retskrivninsordbogen  (den grønne
) dansk
4   Fremmedordbogen      ( den  røde 
) dansk
5   En skriveblok
6   Kuglepenne eller blyanter
Jeg formoder at der i alt skal invisteres for godt 1000 kroner,for at være spilleklar,men så er der også invisteret for de næste 10 år,eller mere.

Jeg mener her,at have anvist en måde hvorpå,du kan styrke dit barn,eller jeres børns danske sprogkundskaber, på en sjov måde.Jeg vil hermed ønske jer god fornøjelse med
familie spillet-scrabble.

FODNOTEN

Da formålet med spillet er personlig udvikling,så vil jeg henlede opmærksomheden på,at SKAK-URET kan sættes i stå,medens man slår op i bøgerne,for at se hvordan et ord staves,eller hvad det betyder .EKSEMPEL.  Hvad betyder ordet tic, og hvad hedder det i flertal   ???

TIDSLOMMER

Tidslommer er steder,hvor livet er så interesant,at( tid og sted )fuldstændigt glemmes.Sammenholdet i familier styrkes gevaldigt med regelmæssige tidslommer,hvis der dyrkes fælles interesser i disse tidslommer,så  bør familien beskyttes mod ringende telefoner og ligegyldigt TV-kikkeri og andre forstyrrende elementer.I disse tidslommer kan der også spilles Matador eller Yatzy eller Skak.Noget som er sjovt,og som udvikler børnene.

FAMILIE-DEBATTER

Familier med større børn kan jo lave en ugentlig debataften,hvor DVD og TV er slukket,omkring politiske emner.Der findes emner på pokerpartiets hjemmeside, som kan være interesante at debattere.Det er også muligt,at diskutere et bredt emne,for-eksempel hvordan kan vi mennesker forbedre leveforholdene,så intet menneske på jordkloden sulter ???ROKADE--TEATER

ROKADE--TEATER  25-09-2007

I dag,den 25 september 2007 ved vi,at EU består af 24 eller 27 lande,tror jeg nok.Vi er altså 24 til 27 lande,med forskellige sprog i EU som er i færd med at knytte et historisk fællesskab for fremtiden,gennem denne mystiske anakronisme som kaldes EU.Hvis vi 27 Europæiske lande skal danne fremtidens historiske skæbnefællesskab,så må jeg konstatere,at vi kender for lidt til hvert enkelt
EU-lands nationale selvbevidsthed.

ELITER og PØBEL

I vore 27 EU-lande,har vi formentlig ELITER inden for REGERINGER og KONGEHUSE og FORRETNINGSVERDENEN og BUREAKRATIET og ARISTOKRATIET og inden for ARKITEKTUR og KUNST og så videre.Hvis disse 27 EU-landes ELITER skal føle et historisk skæbnefællesskab,så bør de også have noget at samles om,og det kan være TEATER.De stræbsomme,der tit findes blandt pøbelen,som jeg personligt tilhører,får så nogle idealer,som de kvikke af dem kan stræbe efter.

SAMLINGSPUNKTET

Jeg forestiller mig,at EU bestiller og financerer 27 nye teateropsætninger,et i hvert af de 27 EU-lande,som starter med 4 ugers opsætning i hjemlandet,og derefter rokerer videre til næste EU-land ,hvor forestillingen også opføres i 4 uger.Jeg forestiller mig også,at skuespillere og sangere og så videre får fri 2 hverdage om ugen,således de kan suge nogle indtryk til sig,i det land de gæsteoptræder i.Hvert EU-land laver så en TEATER-opsætning ,som præsenterer sit hjemlands egenarter og kvaliteter.

TIDSHORISONTER

27 EU-lande,s teatertrupper, der skal turnere 4 uger i hvert enkelt EU-land  ,det betyder at teatertruppen skal rejse på turne i 108 uger og  med hjemmebanen,giver det  en turne på godt 2 år for den enkelte skuespiller og for hele skuespil-truppen..Derefter skal hjemlandet have et nyt SKUESPIL-TEAM klar til de næste 2 års OPERA-TURNE eller SKUESPILLERTURNE rundt i EUs 27 selvstændige NATIONALSTATER.Dette forslag giver EUs 27 nationer muligheden for at præsentere det ypperste de kan fremvise inden for kunst,OPERA og TEATER for de andre 26 EU-lande,og det giver den EVIGE tidshorisont.                                                          Kære EU-politikere,vis nu FÆLLESSKABET og FORMATET.Vores 27 forskellige EU-lande skal ikke ensrettes,men have mulighed for,at vise hvert lands individuelle kvaliteter og personlighed.

EU-POLITIK

Jeg tror ikke,at der er nogle af EUs 27 selvstændige nationer,der ønsker at blive ensrettet gennem EU-direktiver.Jeg tror faktisk,at mange af EUs 27 selvstændige nationer er medlem af EU,for at kunne bevare deres
lands individuelle demokrati og idenditet og selvstændighed.Derfor er mit råd til EU-politikere .SPØRG JER SELV,hvilke er de 10 vigtigste opgaver der skal løses i
EU. LØS derefter et problem af gangen,og forsøg ,at løse det vigtigste problem først,og det er FRED og           
HVORDAN vi bevarer  EUs indre DEMOKRATISKE harmoni ???
Jeg fattige EU-borger kender ikke de 27 EU-landes TOP 10 liste over,hvad  EUs 27 selvstændige nationer mener er de 10 vigtigste opgaver i EU,men det kan EU jo vise på
EUs - hjemmeside.EU burde kunne klare en sådan lille DEMOKRATISK åbenhed,eller hvad ??

TEATER og OPERA

Jeg har hermed foreslået EU,hvordan EU kan indføre RokadeTeater og Opera EU.Hvordan får jeg præsenteret denne ide for EU ??? Jeg forstår udmærket,at EU ikke formår at vide,hvad der sker i hver enkelt hjerne hos de godt 300 millioner mennesker der er EU-borgere ,og derfor vil jeg lade dette forslag om ROKADE-TEATER blive stående meget længe,på min politiske hjemmeside.Denne grundide,som er præsenteret her,kan naturligvis udføres i virkelighedens verden på mange måder,men EU bør OPRETTE ET SPECIELT KONTOR,hvorfra denne ROKADE-TURNE kan STYRES fra,ØKONOMISK og MORALSK.

27  EU--LANDE

Nu er lille jeg,en lille EU-borger i det store politiske spil,kommet med et forslag,som jeg godt kunne tænke mig at få et svar på fra alle 27 EU-lande,og derfor burde EU have et TV-STUDIE ,hvor EU-politikerne kunne besvare udvalgte spørgsmål fra 27 landes befolkninger.Jeg kan godt fatte,at EUs-politikere ikke har tid til at besvare alle spørgsmål fra EU-borgere,og heller ikke alle spørgsmål,er relevante at svare på,men hvis kommunikation fra den menige EU-borger er totalt umulig,så kan vi EU-borgere IKKE TRO PÅ,at EU er en DEMOKRATISK fælles OVERBYGNING,til gavn for os EU-borgere.Teknikken omkring TV er i dag så udbygget,at EUs undskyldning for ikke at have oprettet eget TV-STUDIE til, at besvare spørgsmål fra EUs-godt 300 millioner EU-borgere ,kun kan ses som udtryk for LUSKET HEMMELIGHEDSKRÆMMERI  fra EUs side.Hvorfor LUSKET HEMMELIGHEDSKRÆMMERI    ????   


    Hvordan gavner ( EU ) medlemslandene

Danmark har været med i EU en hel del år nu.Mit spørgsmål til de Politiske Partier her i dag, 29 juni 2007, er følgende.
Nævn 10 konkrete resultater,der specielt har gavnet Danmark.Kære PARTILEDER,hvad mener du,har været de 10 vigtigste resultater ,som medlemsskabet af EU har givet Danmark.
SAMARBEJDE skal helst gavne begge parter,derfor dette spørgsmål.På hvilke 10 punkter har Danmark gavnet EU-SAMARBEJDET  ???

 SAMARBEJDSMULIGHEDERNE

Personligt vil jeg mene,at de vigtigste samarbejdsområder,er grænseoverskridende fælles opgaver, eller fælles problemer i
EU-landene.
Hvilke opgaver mener pokerpartiet at
EU bør løse  ???
1  FLYGTNINGEPROBLEMET
2  POKERLOVGIVNING
3  MILJØOPGAVER
4  ANDRE GRÆNSE-OVERSKRIDENDE PROBLEMER

PRIORITERING

Hvilke 5 EU-opgaver ønsker de nuværende danske folketingspartier,at EU bør kunne løse,og i hvilken rækkefølge  ???
Hvilke bud har Venstre,socialdemokratiet,konservative,Dansk Folkeparti,Det Radikale Venstre ,SF og Enhedslisten på disse spørgsmål. ´???

DEN VIGTIGSTE EU-OPGAVE

Jeg mener helt klart ,at
EUs største FÆLLESOPGAVE er at løse asyl,og flygtningeproblematikken i FÆLLESSKAB.
 
En anden opgave er miljøet,som er i gang lige nu,men hvor der hele tiden sker en teknisk udvikling,som EU-politikerne burde kunne bruge til lovforbedringer i det fælles  EU-samarbejde.En evigt løbende proces,som sansynligvis aldrig får en slutning.

POKERSKATTELOV

EU-Politikerne burde kunne finde frem til en fælles EU-skattelov som kun gjaldt for POKER på  INTERNETTET.Det er ikke sikkert,at det har førsteprioritet hos Portugal,som skal have formandskabet efter Tyskland,men da en sådan lovgivning skal forbereddes,er det muligt,at landet som får formandskabet efter portugal,vil have en sådan POKERSKATTELOV  som en politisk EU-MÅLSÆTNING.Vi ,som tilhører de store almindelige befolkningsgrupper i EU ,ønsker nogle konkrete EU-resultater  som ligger inden for vores fatte-evne,og som vi kan forstå nytten af.     

                                                                                         
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE