Poul Højlund

Præsenteret her 7.Oktober 2017

Det er flagdag på Grundlovsdag      Grundlovsdagen afholdes altid d. 5. juni i Kongeriget Danmark  Det er flagdag på Grundlovsdag 

Der skal ( flages ) denne dag

 www.DenKorteAvis.dk

----------------

Poul Højlund - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sA5QNL9yXCI
for 5 timer siden - Uploadet af Fri Presse
Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev - Duration: 8:47. Fri Presse 88 views · 8:47. Language ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423077 


Hr. Poul Højlund, i dag, den 14.maj 2019 - Klokken 19:14

ønsker jeg dig god bedring. M.V.HSaxo-Poul. Du bør vide dette. 

Fra bogen om Køkkenhaven, side 7 og 8 og på side 8 er der et billede af Katolikken

Abbed Vilhelm

af mange betragtet som havebrugets Helgen.

Side 7. Citat

Den allerældste form for køkkenhave i Danmark er antagelig løghaven eller løggården, og man må formode , at der i oldtiden fandtes en sådan form for have, hvor urter og især vilde løg, blev samlet i naturen og derefter indplantet et på et sted nær boligen eller hentes ind til anvendelse. 

Nogen sikre beviserpå, at sådanne haver har eksisteret, har man dog ikke, og skal man følge havebrugets og køkkenhavens udvikling i Danmark, fra deres begyndelse, er de første oplysninger meget ufuldstændige i forhold til, hvad man kender fra sydligere lande i Europa på samme tid.

Vor historie må siges at begynde med kristendommens indførelse, hvor der skete en stor forandring, da klostrene blev anlagt af munke og nonner, der indvandrede fra sydligere lande. Der blev allerede i midten af det 9. århundrede dyrket en række køkkenurter og frugttræer i andre lande. Det kan man slutte sig til blandt andet fra en haveplan og fortegnelse over planter, der blev lavet omkring år 820.

Planen og fortegnelse var udarbejdet til abbeden i St. Gallen kloster i Schweiz og viser i alle enkeltheder, hvordan den ideelle klosterhave skulle se ud. Den skulle rumme en blomsterhave, og urtehaven med de mange lægeurter skulle anlægges med seksten hævede bede, og hvert bed skulle afmærkes med navnene på de planter, der voksede i bedet. Køkkenhaven var anlagt som et stort ( kvadrat = firkant ) med atten hævede bede, og der skulle desudenplantes hævede bede, og der skulle desuden plantes frugttræer langs gravene på klosterkirkegården.

Vore klostres grundlæggere kom fra omtrent samme egne, hvor de planter, der nævnes i fortegnelsen, blev dyrket. Man må heraf slutte, at munkene, der kom her til landet, har bragt disse grøntsagsarter med i form af frø eller rødder, og de har forsøgt med større og mindre mindre held at dyrke dem i klosterhaverne.

Både i oltiden og i middelalderen var enhver form for havebrug tillige dyrkning af lægeplanter, der indgik som en vigtig del i den datidige lægehjælp. Køkkenurter og lægeurter var dengang uadskillige, og de mange planter, der i dag alene anvendes som krydderurter, blev tidligere lige så meget anvendt til medicin.

Der fandtes haver andre steder end ved klostrene i middelalderen. Der var også urtegårde ved borgene, i købstæderne ogi landsbyernes indhegnede tofter, men kirkens folk var dog den tids foregangsmænd for opdyrkning af jorden. Klosterhaverne bør med rette betragtes som de første egentlige haver, der kendes her i landet.

Klosterhaverne fungerede i første række som medicinal- og køkkenhaver, her fandtes også planter, som man må antage er blevet dyrket alene på grund af deres skønhed.

De første munke kom til Danmark, da Ansgar havde forberedt nordboernes omvendelse fra hedninger til kristne, og fra slutningen af det 11. århundrede anlagdes mange klostre rundt om i landet, og herfra bredte kendskabet til plantedyrkning sig også. Havedyrkning var nødvendig for de forskellige ordener, der især

Forsættes på side 8.

på side 7 findes der til højre et stort billede af nogle løgplanter i sort-hvide farver, og neders på siden står dette.

Til venstre: Blommekræge ( Prunus domestica )

Til højre: Hvidløg ( Allium saticum )

( Fra Herbarium Pharmaceuticum, København 1825 ).

 


Fundet i min RØDE FREMMED ORDBOG 

Hespe´riderne ( gr. Hespe´rides af he´spera aften + -ide ) i gr. myt. nattens døtre der bor yderst mod vest og vogter de gyldne æbler som skænker evig ungdom, he´sperisk vestlig.


 Side 8. Forsat

der især

der især i fastetiden ikke måtte spise kød, og derfor var henvist til planteføde. Der fandtes mindst en have til hvert kloster, mange steder flere og alle blev dyrket med stor flid af nonner og Munke. Mange af vore køkkenurters navne viser tydeligt, at de stammer fra Rom og er blevet ført fra land til land af folk der forstod det latinske sprog.

En af de munke, der især nævnes fra den tid, hed Vilhelm og tilhørte cistercienserordenen. Han blev kaldt her til landet fra klostret i Paris . Det var biskop Absalon, der i 1165 kaldte ham til klostret på Eskildsø i Isefjorden for at indføre lov og orden på stedet.

Vilhelm blev abbed, og han flyttede senere klosteret til Æbelholt ved Hillerød, hvor der også blev dyrket mange haveplanter. Det var fortrinsvis urter, der var indført til landet ( Dit/Mit og Vores Fædreland Danmark ) til landet som frø og rødder, og de blev dyrket sammen med mange af de indenlandske vildtvoksende planter. Vilhelm havde også podekviste af frugt-sorter med.

Allerede på Eskildsø var mange af de munke, der boede i klosteret før Vilhelm, meget forargede over, at grønsagerne nu skulle erstatte den kost, der tidligere mest bestod af kød og ost. En sådan kødets spægelse påskønnede de ingenlunde, og der lød et forargelsens råb over denne hverdagskost, som de bestemt måtte frabede sig. Efter deres mening var det sulteføde, der ikke kunne mætte danske munde, som var vant til kraftigere føde.

Krøniken gengiver munkenes forbitrede ordstrøm:>> Hvorfor er dog denne stodder kommen til os, han drikker selv ikke meget, men omsætter klostrets midler i sølv og guld og giver os kun træernes blade og markernes urter i stedet for mad.<< Det var sikkert en overdrivelse, for i følge en redegørelse for indholdet af middelalderens klosterhaver var der rigeligt af spiselige urter at vælge imellem.

Under alle omstændigheder har urtegården på Eskildsø i de 15 år, abbed Vilhelm styrede klosteret blevet overflyttet til Æbelholt, blev forsyningerne langt fra mindre . Her levede 25 ordensbrødre, og mange fremmede kom og spiste ved abbed Vilhelms bord. Det fortælles, at de på én dag indfandt sig omkring hundrede mennesker, der alle blev bespist. Til Æbelholt kloster hørte også en stor frugthave, og de mange podekvaste, som Vilhelm tidligere havde skaffet fra klosteret i Paris, er uden tvivl også anvendt her. Navnet Æbelholt er dog ikke opstået i den anledning, da navnet er meget ældre. Holt betyder skov, og man må formode, at der i nærheden har vokset et større krat af vild abild ( æble ).

Abbed Vilhelm, der havde nær tilknytning til de ledende kredse her i landet, betød meget for udviklingen af dansk havebrug og han betragtedes og betragtes vel stadig af mange som havebrugets helgen.

Foruden de mange planter, der udelukkende anvendes som lægeurter, blev der også i datidens klosterhaver dyrket en række planter, der dels blev benyttet som lægeurter og dels som fødemiddel. Man må antage, at grønkålen, der blev dyrket og anvendt her før munkenes tid, ikke længere var den eneste dyrkede form for havekål, og der blev nu også anvendt urter.

Til venstre på side 8. ses et billede i sort hvid af abbed Vilhelm, som af mange betragtes som havebrugets helgen.

Abbed Vilhelm

Abbed Vilhelm ses på billedet side 8. med en stav i sin venstre hånd, men hvilken betydning denne stav har, er jeg uvidende om.

 Citat fra side 7. og 8. Slut.

I denne køkkenhavebog udgivet af Lademann, er der register-oversigt fra side 233 til side 240.

Slut fra lige nu = tirsdag, den, 14. maj 2019 Klokken 20:12.

 


7 

 Indsat onsdag, den 15. maj 2019

Fredags-Analysen

http://www.pokerpartiet.dk/88240535


 

Billeder af Mogens Camre taler på Strøget

 Billedresultat for Mogens Camre taler på Strøget

 www.DenKorteAvis.dk 

 


 

Debatten - er Danmark fyldt op - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hH8gd5Ef8iQ
1. okt. 2016 - Uploadet af Henrik N. Jensen
DR Debatten 22/09/16. Er Danmark fyldt op. ... Debatten - er Danmark fyldt op. Henrik N. Jensen ...
 

Jeppe Juhl i Deadline 2017 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ivb_YOi3rA4
30. maj 2018 - Uploadet af Jørn Rasmussen
24. marts 2017 får Niels Krause-Kjær læst teksten af Jeppe Juhl.
 
 

 

  Germany: Now Merkel says Muslims have to leave "after wars end ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pnANQl4WJw
5. feb. 2016 - Uploadet af Rebel Media
Ezra Levant looks at the decline of Germany's Angela Merkel, as the "million Muslim migrant march ...
 
           www.pokerpartiet.dk

 

Jeppe Juhl: Er Danmark fortabt? Del 1, Foredrag. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=zYjQ3KLgmw8
3. jan. 2018 - Uploadet af Medie1dk
Jeppe Juhl giver sit bud på, hvorfor vores politiske og intellektuelle elite valgte en katastrofal ...
 
 

  Disse

( 28 National-Stater )

 er medlemmer  af

EU

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 


 

http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 Rusland ( En mægtig Nabo ) til

Europas National-stater

Billeder af Kort over europa

http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 

  Hvem underretter Danmarks Biskopper ???


 André Rieu - Christmas in London (2017) - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=7gO67YCECe4
7. jan. 2018 - Uploadet af Miha Vidakovič
This video is only for promoting André Rieu. Buy the André Rieu DVD André Rieu - Christmas in London.

 

 www.Pokerpartiet.dk

 


  Germany: Now Merkel says Muslims have to leave "after wars end ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0pnANQl4WJw
5. feb. 2016 - Uploadet af Rebel Media
Ezra Levant looks at the decline of Germany's Angela Merkel, as the "million Muslim migrant march ...
 
           www.pokerpartiet.dk
 

PERLEPORTEN - Niels Peter Finne, Ebbe Andersen og Stig ...

www.youtube.com/watch?v=WNm22BPg8t0

 

Je suis Jalving - Highlights 23/07/16 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ezgWuxS2o8o
19. aug. 2016 - Uploadet af noComment
Je suis Jalving - Highlights 23/07/16. noComment. Loading... Unsubscribe from noComment? Cancel ...
 
 
 

Mikael Jalving taler også dansk.

 Billedresultat for Mikael Jalving billeder

 Disse spørgsmål er stillet 04-06-2019- klokken 11:00

Et eller andet sted på internettet er det muligt at observere, at Radio 24/7 muligvis skal nedlægges ??? Kan det føre til, at Mikael Jalving overvejer, at flytte til Herning med hele sin familie, og i Herning oprette en radio 24/8 sammen med 2 af sine gode venner ??? Der er sandsynligvis kun een person, der er kendt i det offentlige rum, der kender svaret på dette spørgsmål ??? Hvem kan det mon være ???

 www.Google.dk

 Hvorfor var det netop 95 spørgsmål, som Martin Luther anbragte på den Katolske kirkes kirkedør ???


 Opfordringen til Mikael Jalving

 Billedresultat for Mikael Jalving billeder

Opfordringen til Mikael Jalving, der også taler Dansk, lyder således.

Flyt til Herning med hele din familie, og opret et handelsimperium, der handler med ( arbejdstøj ) fra samtlige af U.S.A.s 50 eller 52 stater i USA.

 Billeder af usa

 Billedresultat for usa kort

 Billeder af Kort over europa

 

 www.sagenskerne.dk

I Herning er der allerede en viden om, international handel, med mulige samarbejspartnere. Personlig har jeg et sæt ( arbejdstøj ) fra Staten Kansas i USA. Med Venlig Hilsen

Saxo-Poul 

Billedresultat for Grundlovstaler i Hillerød 2018 youtube

 http://www.sagenskerne.dk/30117885


 

Bastille Day parade 2018 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9eME1y6V-T4
14. jul. 2018 - Uploadet af Straits Times
Watch the live broadcast of the French National Day parade in Paris, where Prime Minister Lee Hsien Loong ...
 
 
 

 

The Truth About Germany's Political Crisis and Angela Merkel's Future ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=xI6iK9_AJuE
for 8 timer siden - Uploadet af TALKING POLITICS
The Truth About Germany's Political Crisis and Angela Merkel's Future.
 
 

 

Frømandskorpsets Optagelse & Elevskole - Video of Facts, Myths and ...

www.berita.win/.../frømandskorpsets+optagelse+-+elevskole/jxReAid...
26. maj 2013 - Uploadet af SOF-LAW-INTEL
Frømandskorpsets Optagelse & Elevskole. 46,194 views. By : SOF-LAW-INTEL - 12 months ago. Under ...
 

 http://www.pokerpartiet.dk/8976398


 

   Letter From German Nurse on Muslim Invaders - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=MxM2cPk-pEk
30. okt. 2015 - Uploadet af vonveezil2
A riveting account from a nurse in Bavaria Germany you won't hear from the Mainstream media on the ...
 

 

 Sig nærmer tiden ( 5. Juni 2018 ) hvor næste Grundlovstale

Samler Danmarks Danske Danskere

på dette valg

http://www.pokerpartiet.dk/8976408


 Morten Uhrskov Jensen

 Fejring af Grundlovsdag ved Værkerne i Sorø - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q1b5BT5oc0
5. jun. 2017 - Uploadet af Dansk Samling
Dansk Samling fejrede den 5. juni 2017 grundlovsdag ved Værkerne i Sorø 

 www.DKsamling.dk

 


  Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år ) ikke må vide

om Befolknings-udviklingen i Danmark = Demografi

 Følg med tiden, ikke med strømmen

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 www.rm.dk/politik/regionsradsedlemmer

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

www.Nyeborgerlige.dk

 www.Pokerpartiet.dk

 www.Danskkultur.dk

 


Hvad er det ( Danmarks ungdom mellem 14 år og 21 år ) de bør vide

DF-lokalformand: Der er brug for Dansk Samling - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qVwEiZ2HJhs
6. jun. 2017 - Uploadet af Dansk Samling
DF'ER OM DFs POLITIK: TINGENE KAN IKKE BLIVE VED AT GÅ Hudløs ærlig analyse af den ... 

 www.DKsamling.dk 

 


Debatten DR2, 29. september 2016 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2eXMVxcFcQI
24. maj 2017 - Uploadet af Signe Lock Maigaard Hansen
Live TV debate with star cast of Saat Uchakkey -The Kapil Sharma Show-Ep.51-15th Oct 2016 ...
 

   Sig nærmer tiden ( 5. Juni 2018 ) hvor næste Grundlovstale

Samler Danmarks Danske Danskere.

Grundlovstale - Poul Højlund i Aarhus 2017 - YouTu

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6VGGKnc92o
5. jun. 2017 - Uploadet af Steffen Møller Pedersen
Som altid leverer Poul Højlund en tale med klarhed og aktualitet. Virkelig god tale......

 www.Nyeborgerlige.dk


  Debatten (Flygtninge) (SRP Materiale) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Pp-9EAgxKX0
6. dec. 2016 - Uploadet af Sophie Jensen
Debatten sendt 22/9 2016. ... Debatten (Flygtninge) (SRP Materiale). Sophie Jensen. Loading ...
 

 

Poul Højlund: Vi hjælper de stærke og svigter de svage - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=msLSb9eL9x4
21. jan. 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Poul Højlund er i DR's Debatten, hvor han redegør for, hvorfor Europa på ingen måde kan overleve den ...

 


 www.DenKorteAvis.dk

Lignende

 Hvilken Bibel stoler du på = og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042


 Har Palæstina aldrig været et selvstændigt land ??? Er Palæstina i virkeligheden et område = der hører under et Engelsk overherredømme ???

Offentliggjort ,den 11. juni 2016

 Chinese Scientist Claims Donald Trump is Cyrus The Great in Bible 

Chinese Scientist Claims Donald Trump is Cyrus The Great in Bible ...

https://www.youtube.com/watch?v=lhq6_jPenws
11. jun. 2016 - Uploadet af Truth Perfected
How did this video get hijacked at 6.17? I would have liked to have heard the entire lecture given by the ...

 http://www.sagenskerne.dk/16050868

 


Fra min Danske Bibel udgivet af Det Danske Bibelselskab i 2008

og autoriseret af

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

 

7

Esajas Bog = Kapitel 44 = Vers 28 = lyder således

Til Kyrus siger jeg: >> Min hyrde!<<

Han skal udføre alt det, jeg vil.

Jeg siger til Jerusalem:

   >>Du skal genopbygges,

og templet skal grundlægges.<<

Citat Slut


 Poul Højlund, Nye Borgerlige - om EU og Brexit - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_84tVh5LPdA
24. jun. 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Poul Højlund fra Nye Borgerlige deltager i Debatten på Dr2 om Brexit. Fra den 24. juni 2016.

 www.Nyeborgerlige.dk


 Merete Riisager kæmper for mindre EU og mere frihed - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2ZcfmeO321w
7. feb. 2014 - Uploadet af Liberalisten1995
Liberal Alliances Merete Riisager er her i Debatten sammen med DF´s Morten Messerschmidt. De er ...
 

 

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører = de langskægede imamers efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
 
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

 


 

Merete Riisager vs. Pia Olsen Dyhr- Børnefamilier - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=L9ltcNxP6uk
22. maj 2015 - Uploadet af Liberalisten1995
Liberal Alliances Merete Riisager, er her i debat imod SF´s Pia Olsen Dyhr. Emnet er de danske ...
 

 Borgerlig  Livsstil = 0 til 7 år.

Nul til 7. år = Moderen bliver hjemme og passer sit barn = medens ægtemanden passer sit arbejde.

Borgerlig Livsstil = 7. år til 14 år

Mødre danner Borgerforeninger = hvor mødre selv lærer deres børn det Danske Sprog. Naboerne danner så borgerforeninger = hvor det altid er 7 mødre i Bestyrelsen = der på skift passer deres børn i hjemmet. Da der ikke er tvungen skolegang = så kan forældre fravælge = at lade deres børn gå i skole. På den måde = så lærer mødrene selv = deres børn det danske modersmål i deres hjem.

Hvorfor nu det ??? 

 Kultur og kulturel selvudslettelse - YouTube

Fordi mange børn ikke lærer det Danske sprog i de danske skoler. Resultatet af mange skolers undervisning = er for dårlig = i alderen fra fra 7. år til 14 år = og dårlig modersmål-undervisning = hvor barnet er mellem 7. år og 14 år = medfører i mange tilfælde = til = at barnet bliver ordblind. Det er i disse 7. år = at det danske sprog = bliver fundamentet for at dit barn senere = kan lære flere sprog = så som Engelsk Fransk Tysk = og så videre.

 MARIE KRARUP er en HELT: "Det eneste danske kvinder IKKE må, er ...


  Lærekonflikt spar bogstaverne væk -- Sønderborg Revy 2013

Video til Lærerkonflikt spar bogstaverne væk -- Sønderborg Revy 2013

 www.123hjemmeside.dk 

Vil du lære at spille scrabble = har du brug for at lære = de danske bogstaver = som kaldes for ( Alfalbetet ). De danske bogstaver ser således ud.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å ( aa = å )

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 


 

How to Play Scrabble - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=swlg3vQXboE
12. maj 2010 - Uploadet af Howcast
You already love Spotify, but do you know how to get the most out of it? Click here to learn all the Spotify Tips ...
 

 


 

Er socialismen ondskabens ideologi? [Del 1-2] - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=T2WuRQk01hc
27. maj 2013 - Uploadet af Liberalisten1995
Partileder for Liberal Alliance, Anderws Samuelsen, er her i debat sammen med medstifter af ...
 

 


 

You will NOT make Denmark home-Flemming Pless vs Katrine Winkel ...

https://www.youtube.com/watch?v=gaCY-CimjFo
17. jul. 2015 - Uploadet af Nationalkonservativ
Dansk Folkeparti vil efterligne Australiens budskab til flygtninge (og menneskesmuglere), om at ...
 

 

Exposing the Greatest LIE! JESUS WAS NOT A JEW! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=v_79gXBZpJ0
15. apr. 2015 - Uploadet af TheArmyof Light
The Hidden Teachings of Jesus 1,666,783 views · 58:19. The Lord Jesus Christ Was Not Jewish! The Son ...

 


 

 
 

Præsenteret her 9. maj 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 Bønnekald i Hamborg

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 Imamer indkalder til bøn 5 gange daglig. 7. dage om ugen.

Der kaldes også til Bøn i Paris i Frankrig.

  Ayaan Hirsi Ali 

Bøger af Ayaan Hirsi Ali - Find bogen hos SAXO.com - find ...

Lars Hedegaard

Lars Hedegaard dropper at stille op til Folketinget - Politiko.dk

ville i Folketinget som løsgænger

Læs valgprogrammet på dette Link

www.sabbat-kristne.dk/409494943

 

 Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube 

Læs mere    

 Lars Hedegaard i folketinget - Morten Uhrskov Jensen - Blogs

 

Morten Uhrskov Jensen

opstiller også til Folketinget

www.dksamling.dk/

EU-kommissionens afkristningsprojekt

 ------------

"Freedom of speech

is not guaranteed resolutions, speeches or government announcements about all the good that you want to accomplish, but by ordinary people say what they have to say"

Lars Hedegaard
Danish historian, author and journalist

www.Trykkefrihed.dk

 Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 

Lars Hedegaard om Sveriges kamp mod 'forkert' kunst ...

www.youtube.com/watch?v=v2udR9vt_rc
06/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Lars Hedegaard, grundlægger af Trykkefrihedsselskabet af 2004, berettede i sin indledning til ...

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Der kaldes til bøn 5 gange i døgnet - 7 dage om ugen.

Der kaldes også til Bøn i Paris i Frankrig.   ??

 Er der også Minareter

Republikken  USA 

 

Lars Hedegaard om Sveriges kamp mod 'forkert' kunst ...

www.youtube.com/watch?v=v2udR9vt_rc
06/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Lars Hedegaard, grundlægger af Trykkefrihedsselskabet af 2004, berettede i sin indledning til ...

 Kom ud af hende = Mit Folk. Måske du her = holde hund ???

http://www.oplys-dig-selv.dk/

En Propaganda-løgn = Hvordan virker den ???

 A propaganda lie = How it works = maybe  ???

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 http://www.vilde-teorier.dk/401676875

Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

http://www.oplys-dig-selv.dk/371635263

www.Opendoors.org

Evangelisk Luthersk Netværk

Billeder af mellemøsten

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Lars Hedegaard - En tredje muslimsk offensiv mot Europa

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Lars Hedegaard - En tredje muslimsk offensiv mot Europa (2 ...

www.youtube.com/watch?v=iQD21m5lR2o
30/10/2010 - Uploadet af Galne Gunnar TV
14:38 Lars Hedegaard - En tredje muslimsk offensiv mot Europa (1/2) by Galne Gunnar TV 5,786 ..

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

www.TavshedensTyranni.dk


Muhammeds piger - Trykkefrihedsselskabets Bibliotet

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 Billeder af lars hedegaard

 

Flere billeder af lars hedegaard

 www.Trykkefrihed.dk

 Messerschmidt

 Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ???

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube

Billeder af bilderberg

www.dr.dk/podcast,


 

http://www.d-intl.com/2013/09/18/dansk-domstol-forbjuder-vissa-asikter-om-muslimer/

www.Google.dk   www.sabbat-kristne.dk   www.wikipedia.net  

   Sapphos fotoreportage fra mødet:
   http://www.sappho.dk/venstreflojens-totalitare-tendenser.htm 

  

Pressekonference med Lars Hedegaard - YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=1aA-Ix8U-d4

 

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

------------------------------

Lars Hedegaard & Robert Spencer:Stop Islamization of Nations ...

www.youtube.com/watch?v=DBu8raplbFY
16/09/2012 - Uploadet af Pamela Geller
Lars Hedegaard & Robert Spencer:Stop Islamization
of Nations' International ... comment from Pamela ...

--------------------------

Welcome to Sweden of Today - YouTube

www.youtube.com/watch?v=1ZUBaQsc5x4
06/12/2013 - Uploadet af Nikke Svensson
 

-----------------------------------------

http://www.sagenskerne.dk/30778364

KRISTENDOMMEN  er forkyndelse af  SANDHEDEN

 Derfor www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Sandheder er ikke Løgne

( Taqiya-Taqija )

--------------------------------

 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

 

 Christian Langballe, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard      

 

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

Læs evt. under overskrifterne ( om Grundlovsnyt ) og ( Ytringsfrihed )

 --------------------

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens Sharialove

 

 www.Trykkefrihed.dk

 

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

-------------------- 

938 - The Jesuits and the Counter Reformation Part I / Rekindling ...

 

2017 - 500 år efter Luther!

Det er ikke den ( Katolske Kirke ) der støttes i = Danmarks Grundlov
 
Det bør Danmarks Konfirmander Konfirmander bemærke.
 
 
 
Hverken Faderen - Sønnen eller Helligånden står model
 til
 
Religiøse Juridiske Fiflerier
 
 
 
Gud er en ( Nidkær Gud ) oplyses der i Bud Nr. 2
 
omdannet af den Katolske Kirke
 ---------------------------------------------------------

Har vi ikke ret til  ( FRI TALE ) her i = Danmark ???

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Derfor gør noget - Personligt - mens der er tid.

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

Gør en forskel = Støt Ytringsfrihedens Frontkæmpere = bliv medlem. 

-------------------------

Opening Statement - YouTube

 

 EzraILevant - YouTube

 

Set Globalt er ( Ytringsfriheden også under Pres.

”De tager din tid og dine penge – det er processen, der er straffen” 

-----------------------

Læs her - Artiklen - der sendte ( Torben Mark Pedersen ) i retten

 

Torben Mark Pedersen

Torben Mark Pedersen
Cand. polit. et exam art (samfundsfag og forvaltning) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi ved Harvard University og ved University of Chicago. Medlem af Liberal Alliance. Redaktør af tidsskriftet Libertas samt medlem af Libertas' præsidium

  Frikendt for overtrædelse af 266b

Den offentlige anklager, Jakob Buch-Jepsen, udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

-------------------------------------

 Nye tider på vej for ytingsfriheden og nutidens

Konfirmander  Konfirmander

her i Danmark ( hvis ) Danmarks Riges Grundlov af 1953 ( udskiftes ) med

Islams Sharia-love.

 Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold

 


 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.  
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 
Hvad kan der ske - hvis en ( Konfirmand  Konfirmand  ) opretter sin egen
engang i Fremtiden  ??? Måske dette
1000  piskeslag

 

9. maj 2014 - Udkigsposten af Dan Ritto

En domstol i Saudi Arabien har dømt bloggeren

 Raif Badawi

til 10 års fængsel og 1000 piskeslag for at starte en webside.

 Hvor ligger Saudi Arabien  ???  Billeder af mellemøsten


 Hvem er Magog = hvad siger = Bibelen  ???

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4
03/10/2013 - Uploadet af TigerDan925

--------------------------------

Dette er naturligvis et teoretisk tænkt eksempel. Men hvis man kender Kent Hovinds

erfaring med

Sandheden - Bananen og Løgnen

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

så kan man jo godt forestille sig - at den ( store Løgn ) er pakket godt ind i mange mindre ( Sandheder )

Hr. Lars Hedegaard

 Da - det er min fødselsdag i dag ( den 9. maj 2014 ) så har jeg disse

fødselsdags-ønsker ønsker til dig.


 1. Du skriver en bog ( på  Dansk ) om  hvordan en Propagandaløgn kan ændre et folks opfattelse = af den Politiske sitivation ( 180 grader )  eventuelt sammen med

 Mogens Camre

Mogens Camre = National Politisk Frontkæmper

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

  Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

Kommentar fra Mogens Camre

Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00

SKAT knuser Allerød Autoophug's biler - YouTube

Sker det samme i = USA  ???

Kan Danmarks Erhvervsliv nedlægges gennem ( Pervers ) lovgivning  ???

 

 De Forenede Censur-Partier er som bekendt =

Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti  og Venstre

Og så længe disse Politiske Censur-Partier har flertal = uanset hvad partilederne hedder = så vil danske arbejdspladser = blive nedlagt.

Har du den samme vurdering  ???

Hvilke partiledere har udført Bilderbergs ordrer i Danmark siden 1954  ???

Billeder af bilderberg

Dansk Samling Vil

Dansk Samling vil stille op til Folketinget

Dansk Samling Vil i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Mogens Camre - godt sagt! - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=lc0TUf9J0dI

Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar fra Mogens Camre 

måske medforfatter til ny bog  ???

 Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

www.Spydet.blogspot.com 

www.Sabbat-Kristne.dk

www.DenDanskeForening.dk

www.Uriasposten.dk

www.Kulturkloeften.dk

www.DenKorteAvis.dk

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught - YouTube

----------------------

 2. Du skriver en bog ( På Engelsk ) om det samme emne - eventuelt sammen med

( Mark Steyn )

nemlig om - hvordan en Propagandaløgn kan ændre opfattelsen af = hvordan den Europæiske og globale Politiske sitivation i virkeligheden hænger sammen. Dette var mit fødselsdags-ønske til dig - idag på min fødselsdag ( den 9. maj 2014 )

-----------------------

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII
http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

Billeder af mark steyn

 

Flere billeder af mark steyn

Sådan ser Mark Steyns seneste bog ud

SAXO.com Online Boghandel

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere årvågenhed"

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010

The End of the World as We Know It, with Mark Steyn ...

----------------------

Her er teorien - der kan skrives bøger om.

I dette øjeblik meddeles det ...

 

Klokken 20.36 fredag den 4. maj 1945 kom journalist Flemming Barfoed farende ind i BBCs danske studio i London og slog Johs. G. Sørensen på skulderen. Det var helt imod reglementet, for han var i færd med at læse nyhederne til Danmark.

>>Flemming fremstammede: >>Tyskerne har kapituleret - sig det << fortæller Johs G. Sørensen. >>Et sekund overvejede jeg, om jeg turde risikere at bringe en så formidabel nyhed uden yderligere bekræftigelse, men jeg stolede på Flemming, lukkede op og gentog hans ord... <<

I DETTE ØJEBLIK MEDDELES DET, AT FELTMARSHAL MONTGOMMERY HAR OPLYST, AT ALLE TYSKE STYRKER I HOLLAND, NORDTYSKLAND OG DANMARK HAR OVERGIVET SIG, gjaldede det ud af højtalerne i alle danske hjem. DANMARK ER ATTER FRIT.

 

Fundet på side 100. Titel på bog  =  EN VERDEN I LYD OG BILLEDER

Leif Ahm      Lademann       Citat slut

En sætning lyder således =

Tyskerne har kapituleret

Denne sætning er jo delvis korrekt. På den anden side  

Her er det så at teorien om

( Sandheden - Bananen - og - Løgnen )

dukker op.

I følge denne teori - så var det ikke tyskerne der overgav sig - de var besejret i 1933 af en Forklædt National-ideologi i Tyskland.  Men Nazisternes overordnede - havde fået denne ordre - fordi en strategi var udtænkt af ( Albert Pike ) cirka i 1871. En tidligere general i USAs hær og 33. grader frimurer ( højeste grad ) havde sendt et brev til 33. grader frimurer i Italien ( Guiseppe Mazzini ) der leverede brevet videre til Paven i Vatikanstaten i Rom.

Et nyt hold stærkt troende ideologer var trænet - med det formål - at nedbryde alle nationale-grænser. Kort sagt - den militære besættelse af Danmark - blev til en civil besættelse. Jeg formoder - at det samme skete i hele Europa. En af de langsigtede målsætninger med denne strategi - det var - at oprette - Israel - hvilket skete i 1948. Her bør det bemærkes - at der er forskel på Khazar jøder - og de jøder - der er beskrevet i Bibelen.

Næsten alle i Europa - havde sympati eller medlidenhed med "jøderne" - efter anden verdenskrig. Det gav midler - på forskellig måde til opbygningen af Israel. Kort sagt: Teorien er: at over 90 procent af alle danskere ( Tankemæssigt )  er systemets fanger - på den ene eller den anden måde. Det gælder både for højrefløjen og Venstrefløjen i Dansk og Europæisk Politik.

Kort sagt = Dette var min teori om

hvordan en ( Propaganda-løgn) kan ændre et

folks politiske opfattelse

180 grader.

 Men er denne erobrings-teori korrekt ???


 

NØDVENDIG VIDEN I VOR TID

 

GRUNDLOVSDAGEN

www.Medie1.dk


Det er flagdag på Grundlovsdag      
 afholdes altid d. 5. juni    Det er flagdag på Grundlovsdag 

Dansk Kultur

under pres - på følgende punkter.


1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 


Hvad sker der ???  Sandsynligvis dette ???

 Lige pludseligt tænker

alle danskere

som

Muslimer

uden nogen opdager det.

Muslimer er jo hjernevaskede i forvejen = fordi

Guds Lov = De 10 Bud

ikke findes i

Koranen

Derfor er muslimers Kontakt til Helligånden afbrudt.

Personligt er jeg døbt i

Faderens Sønnens og Helligåndens navn

Med venlig hilsen = Saxo-Poul

 http://www.vilde-teorier.dk/401676875


 

Mike Hoggard, The Cult of 33 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7sZZMxX4JbE
26/02/2012 - Uploadet af PropheticResearch
Mike Hoggard exposes the Cult of 33 through Scripture Numerics and Bible Prophecy with the King James ...

 ----------------------

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike Oversæt denne side

Et rygte siger at ( Albert Pike ) kunne tale 16 sprog.

Det kræver jo - to Paver - der hver kan otte sprog - for at kunne have det samme globale overblik - i den indre udvikling - i jordklodens National-Stater.

 Flere billeder af Albert Pike

 

WW3 - More About Albert Pike and Three World Wars

 

www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm Oversæt denne side
 
Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Mazzini, dated August 15, 1871. This letter graphically outlined plans for three world ...
 
 ??? Hvad kræves der for - at blive en Freemason ??? Jo - du skal afgive et første løfte til = Loge-broder-skabet. Dette første løfte - af 33. mulige løfter - kan lyde således =  

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Billeder af Albert Pike

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia

 --------------------- 

Giuseppe Mazzini - Wikipedia, the free encyclopedia

 Billeder af giuseppe mazzini

 Flere billeder af giuseppe mazzini

en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini Oversæt denne side
 
Giuseppe Mazzini nicknamed The Beating Heart of Italy, was an Italian politician, journalist and activist for the unification of Italy. His efforts helped bring about ...
Biography - ‎Criticisms - ‎Legacy - ‎See also
 
Er det frimurer-loger der giver ordrer - til de fleste Partiledere i Danmark  ???

 

Jan & Kjeld ~ Banjo Boy ~ 1960 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=GXUjIMyBVJs
22/06/2013 - Uploadet af Concordbeltcreation2
Jan & Kjeld performing Banjo Boy in France. French television air date October 7th, 1960. Jan Wennick, Kjeld ...

 


 Jeg bør måske lige oplyse - at min første af nu 15.

www.123hjemesider.dk = www.Pokerpartiet.dk

gik i luften, den 15. juni 2007 - hvor jeg Præsenterede mig selv

som jeg opfattede mig selv dengang - under overskriften

PRÆSENTATION.

Der er løbet meget vand gennem ( Skjern Å ) siden den Dato.

 --------------------------------------

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Velkommen til min hjemmeside - med venlig hilsen 

Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

Min hjemmeside er en  

 ( www.123hjemmesider.dk  ) 

   

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.   
Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr. 

 

Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke - Bibelsk Kristendom - men direkte HedenskabJeg ønsker ikke - på dommens dag - at stå til regnskab for = at have givet opbakning - til en = Hedensk Religion - forklædt som = Kristendom.
 

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul  

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST 

 Findes der -hvide muslimer i "Danmarks Folketing"  ??? 

www.Medie1.dk

EU-kommissionens afkristningsprojekt

Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….!  

 

 Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube  

 

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

 


En bog - der bliver mere og mere aktuel.

 Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen Islams strategi ...

 www.Trykkefrihed.dk

 "Den Nye Aftale", udgave 2 ,   www.Tagryggen.dk   

 


 BIBELEN 

Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger

Autoriseret

af Hendes Majestæt Dronning

Margrethe II

 

Det Danske Bibelselskab

København

2008

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Har der nu igen været

Religiøse Juridiske Fiflerier

 "Den Nye Aftale", udgave 2 ,

Bør en Bibel Årgang 2008 sammenlignes med en Bibel årgang 2010 ???

 

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk


www.Sabbat-Kristne.dk  Om - 

Martin Luther og Reformationen

 - nederst til venstre. 


www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk 

 


 

 Kære Konfirmander = Efter min opfattelse = Kære Konfirmander

så er Danmarks befolkning - under kraftigt angreb - inden for disse områder

Religion - Politik - Økonomi - jura - Militært - Kulturelt

og gennem = medie-Censur.  

men først.

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=7g_Xv2YhJOo
23/07/2013 - Uploadet af Soteris1
Open up your Eyes, your Heart and your Mind and Watch this Video. Don't ask your imam or mullah, he'll ...
 
 

 Vi ved nu - at Vaticanstaten i Rom - skabte Islam for cirka 1400 år siden - og skrev Koranen hvis disse oplysninger er korrekte.  Hvorfor Vaticanstaten i Rom undlod - at skrive

Guds Lov = De 10 Bud

ind i Koranen. Hvorfor  ??? Tilfældigt eller Planlagt. Er

Guds Lov = De 10 Bud

udsat for

www.TavshedensTyranni.dk  

 ---------------------------

 Er dette ( Satans ) historiske agenda - der føres ud i Livet ??? 

 Her på jordkloden - er det nødvendigvis mennesker - der udfører

 Satans Agendaer

 Hvem ønsker ( Agenda 21 ) gennemført  ???

og hvorfor  ???

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen  ???

Rome's Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cQdl3eRpvEI

 


Her er det igen logisk at spørge = om = det var en

Løgne-Religion

der skabte Vaticanstaten flere hundrede år - før Islam - men med det overordnede formål at få afskaffet

Guds Lov = De 10 Bud

fordi = Satan = vil overtage = Guds Plads

og erstatte dem med

Menneske-rettigheder  ???

 


 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Igen - hvem skabte - Vaticanstaten - og hvorfor ???

---------------------

Hvis vi kalder arbejdende lønmodtagere for

Goyem  = kvæg = der ikke tænker =  hvilke

10 Bud

Vil samfundet Præsentere dem for

når ( Cairo-Deklarationen ) måske bliver officiel ( FN -UN ) politik  ???

Kan de se således ud ???

  10 Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

 

Forsøgt oversat fra Engelsk til Dansk. Har kun 7 års skolegang - så Danmarks sproglige Elite - må på banen - og korrigere for eventuelle fejl - eller en på anden måde - mangelfuld oversættelse.

 

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 


 Dette vil jeg sige - til

Danmarks

Konfirmander  Konfirmander

Dem der søger efter ( Sandheder ) bevæger sig væk fra ( Løgnene )

 

 
ET ØNSKE FRA EN DØD"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben
mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om = at holde op med = at

DELTAGE i løgnen."

Solsjenitsyn
http://www.eticha.dk

Aleksandr Solsjenitsyn - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 Dette vil jeg sige - til

Danmarks

Konfirmander  Konfirmander

--------------------

  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

  Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Hvad ved din præst om

Guds Segl

I Kristendommens Bibel = der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud ) i ( Bud Nr. 4 )

og der lyder ( Guds Segl ) således.

 

1. Lovgiverens navn: Herren

2. Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3. Hans herskerområde . Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem

Pagtens Ark

der forsvandt år 586 før ( Guds Søn = Jesus ) blev født - eller blev Korsfæstet for alene at bære alle mennesker synder. En tydelig synd - er når en person i et folk overtræder en af Guds Lovparagraffer - ( Guds Lov = De 10 Gud ) som står på de stentavler - der stadig ligger i = Pagtens Ark. Det hævdes at = Pagtens Ark = blev fundet i 1982 i Jerusalem.

Indtil - Pagtens Ark - bliver åbnet - kan vi ikke konkret vide - på hvilket sprog ( Guds Lov = De 10 Gud ) er skrevet - og hvordan de oversat - lyder på dit Nationale sprog. Så hvornår ( Pagtens Ark ) bliver åbnet - det vides ikke.

Så indtil ( Pagtens Ark ) bliver åbnet -  må de mennesker - der ønsker at overholde ( Guds Lov = De 10 Bud ) leve efter de ( 10 Bud ) der står skrevet i

Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Så vidt vides - blev der talt aramæisk - dengang ( Guds Søn - Jesus ) levede.  Nu ved jeg ikke - hvilket sprog - der blev talt - dengang ( Profeten Moses ) modtog de to Stentavler på Sinaj bjerget med =  ( Guds Lov = De 10 Gud ) eller i hvilket årstal det skete.

Guds Lov = De 10 Bud

 Og her De 10 Bud - som de lyder i min Katekismus

Luthers Katekismus = Gyldendalske Boghandel København 1925

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier

Konstateret i 2014

efter = Kong Konstantinden den Store = døde

ca. 27. februar 27222. maj 337)

 Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

 Er Katolikker = Forførte Kristne ???

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 Hvordan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i en

Katolsk  Katekismus  ??? 

Hvem styrer ( Ondskaben = The Evil )  her på jordkloden  ???


 

Bible Prophecy and the Coming Muslim anti-Christ - YouTube

www.youtube.com/watch?v=RQ8C-qe3qSM
21/10/2013 - Uploadet af CleanTVcom
View the documentary, "Bible Prophecy and the Coming Muslim anti-Christ" by Walid Shoebat and decide ...
 
Har Walid Shoebat ret ?? Bør Vesten kikke mere mod mellemøsten ??
 
9. maj 2014 - Udkigsposten af Dan Ritto

En domstol i Saudi Arabien har dømt bloggeren Raif Badawi til 10 års fængsel og 1000 piskeslag for at starte en webside.

 


 Hvem er Magog = hvad siger = Bibelen  ???

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4
03/10/2013 - Uploadet af TigerDan925
Gog & Magog explained and identified. Armageddon revealed. Satan's seat - Revelation 2:13 Noah's Ark ...

 


Bør historien om ( den mørke middelalder ) skrives om  ???

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 www.OpenDoors.org

Jihad som kolonisering af nyt land

 

 

  Afghanistan  Albanien  Algeriet  Aserbajdsjan  Bahrain  Bangladesh  Benin  Brunei Darussalam  Burkina Faso  Cameroun  Comorerne  Djibouti  Egypten  Elfenbenskysten  Forenede Arabiske Emirater  Gabon  Gambia  Guinea  Guinea-Bissau  Guyana  Indonesien  Irak  Iran  Jordan  Kasakhstan  Kirgisistan  Kuwait  Libanon  Libyen  Malaysia  Maldiverne  Mali  Marokko  Mauretanien  Mozambique  Niger  Nigeria  Oman  Pakistan  Palæstina  Qatar  Saudi-Arabien  Senegal  Sierra Leone  Somalia  Sudan  Surinam  Syrien  Tadsjikistan  Tchad  Togo  Tunesien  Turkmenistan  Tyrkiet  Uganda  Usbekistan  Yemen

Den der har evnerne og mulighederne har ansvaret.

 Alle der har evner og muligheder - har et ansvar

 


 

Trumpet 1 - 7 Armageddon News - YouTube

www.youtube.com/watch?v=WK7pzWUKGds
13/01/2014 - Uploadet af Bible Prophecy and more.
Subscribe 895. 1:11:40 Perry Stone Are Islamic Prophecies Pointing To the President by Bible Prophecy and ...

 

 

 

Image of the Beast Islamic Connection - Armageddon News ...

www.youtube.com/watch?v=NrRwnYKW7dM
25/02/2013 - Uploadet af Armageddon News
The Image of the Beast has remained a mystery for 2000 years, but God has begun to reveal its connection to ...

 


Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 

 


Hvem skabte Vatikanstaten  ???

 

Islam: 666 Beast and Mystery Babylon - Mecca Destruction ...

www.youtube.com/watch?v=uRTdPJXJrRg
16/12/2013 - Uploadet af Common Patriot
Shocking info unveiling Mystery Babylon the Great, as Mecca. Discover which country, will Nuke Mystery ...

 Hvem kan evt. =  give ordrer til  =  Katolske Paver  ???

 


Jeg søger efter ( Sandheder ) men hvad jeg tror er ( Sandheder )

kan være = Løgne= Saxo-Poul

 


Hvordan holder Vatican-Staten sammen på

Den Katolske Kirke i Italien i Rom  ???

Tilsyneladende Således =

 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

I hvor mange aviser findes Ignatis Loyola,s selv-hynotiserings-programmer ???

Kan mennesker hypnotisere sig selv til at tro at

Løgne  er  Sandheder  ???

 


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


Var Adam Weishauph en Jesuit - styret af Vatikanstaten  ???

Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Illuminati-ordenen
Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776

Når kommunister fejrer 1. maj - har det så forbindelse til Illuminati.  

The Vatican and the Illuminati Part 1 - YouTube

Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 
 

Både Adam Weishauph og Ignatius Loyola er begge døde, så hvordan ser sitivationen ud - her i 2014  ??? Hvem styrer klodens aktiviteter

Politisk -Religiøst - Økonomisk - Juridisk - Militært - Kulturelt og medie-censuren -   ???

 

Treason & the Deconstruction Of America Part 1 - YouTube

Lignende    Lignende

Treason & the Deconstruction of America part 2 - YouTube

 


 
 ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Sandheder  er ikke  Løgne

 ( Taqiya-Taqija )


 

 Lidt om = Koranens indhold

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs evt. videre - under disse overskrifter =  

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 Hvem ved det  ???

Er det ( Pavens Jesuitter ) eller omvendt - der Kontrollerer =

den øverste ( 33. gr. Freemason ) ???

i hver enkelt af disse ( Freemasom- organisationer )

 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Papal Keys  Papal Keys 

 Er Marxismen og Kommunismen i virkeligheden en =  hedensk Religion = som er en del af en Babylonsk hedensk Religion ???

Hvilken vurdering har religionsforskerMikael Rothstein des-angående  ???

Det er naturligt - at skifte standpunkt - når - ny viden - dukker op.

Tak for det.

52:00 God Called me out of my Illuminati Family - Amazing ...

 

www.youtube.com/watch?v=DLmB_Gbt1SM
02/11/2013 - Uploadet af End-Times-Prophecy
This is the testimony of Mark Cleminson, who was brought up in an Illuminati family and was being groomed ...

 


 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 Papal KeysPapal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


  

Frihedsgudinden - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...

 www.Medie1.dk


 

MYSTERY BABYLON Documentary - (what they do not want ...

www.youtube.com/watch?v=BWkQy7w15QU
13/03/2013 - Uploadet af ChristmasIsALie.com
It's a command, not just to Christians, but to all the people of the earth. ... MYSTERY BABYLON Documentary ...
 

 

Walter Veith - (16) The Islamic Connection / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=igoydzFZZX0
24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ Are sinister forces working behind the scenes to achieve their to bring about a ...
 
Ordet - Bibelen - Johannes Evangeliet Kapitel 1. Vers 1-5.
 
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud. ! Han var i begyndelsen hos Gud ! I Alt blev til ved ham, og uden ham - blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. ! Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Efter Gud havde skabt ordet, da skabte Satan sit eget sprog et tegnsprog - for sine Satan-Tilbedere, med hemmelige håndtryk så de kunne kende kende hinanden - og danne Hedenske samfund - med store bygningsværker - der kunne imponere fattige og den hårdt arbejdende middelstand og på denne måde - skabe en stor og troende menighed. Findes der Satan-Tilbedereher i 2014  ??? Hvad er din Vurdering ???
 
Det er naturligt. at skifte standpunkt, også for Konfirmander Konfirmander - når man har erhvervet Ny viden.

 Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

 


 

Jeff Rense & Texe Marrs - Investigating The Jewish ...

www.youtube.com/watch?v=c0VvGACVqFI
03/09/2013 - Uploadet af Jeff Rense
Clip from August 22, 2013 - guest Texe Marrs on the Jeff Rense Program. ... Jeff Rense & Texe Marrs ...

 Er Davidstjernen omtalt i Bibelen  ???


www.DavidDuke.com

 Billeder af david duke

 

 Flere billeder af david duke

 David Duke - Wikipedia, the free encyclopedia

 Kan du læse  -  Køb eventuelt oplysende bøger ??? 

 


The Talmud - må være skrevet før = Vatikanet fik skrevet Koranen.

 

 Israel Our Duty Our Dilemma: Theodore W. Pike: 9780317532456  

 

---------------------------------------------

Multiculturalism in Europe: Who is Behind It? by David Duke ...

 

www.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc
31/12/2010 - Uploadet af georgeweatherby
http://www.davidduke.com The content of this video is completely the property of Dr. David Duke. Are you ...
 

 


Hvem er de rigtige jøder  ???  Hvilket svar har Danmarks og Jordklodens Religions-forskere ???

 

 8

Var det Sagnkongen  ( Kong Dan ) der gav navn til

Nationalstaten = Danmark  ???

Kom sagnkongen  Kong Dan  fra Jerusalem

Hvilke svar giver

Bibelen 

her i 2014 ???

-------------------------------------

Hvem er det = Sande Israel  ???

 Alternativ udlægning af Bibelen er den Korrekt  ???

 


Teorien.

Større dele af dagens kristne tror at staten Israel, som blev oprettet i 1948, udgør det bibelske Israel, og at profeterne om samlingen af Israel blev opfyldt på denne tid.

 

Dette populære synspunkt, som i enkelte kredse giver sig udslag i en næemest fanatisk Israeldyrkelse, har ikke støtte i Guds Ord, men er baseret på manglende kundskaber om Bibelhistorie samt mistolkning af profetierne.

Efter at Patriarken Isaks søn Jacob kæmpede med Gud, fik han navnet Israel, som betyder >>Gud Kæmpet<< ( 1. Mosebog. 32,24-29 ). En ægte Isralit er derfor defination på en som nedstammer fra Jacob/Israel.

 

Jacobs far Isak var derfor ingen Isralit men en hebræer. Det samme gjalt Isaks far Abraham. De var hebræere, fordi de nedstammer fra patriarken Eber, en efterkommer af Noahs søn Sem. Følgelig var de også semitter. Er Søren Krarup i virkeligheden en efterkommer af Noahs søn Sem og derfor en Semit ???  Det må være en opgave for en dansk Religions-forsker at finde svaret på dette spørgsmål ???

( Indskudt sætning )

Vi har her i Danmark et bynavn ( Seem ) hvor kommer dette navn fra ???  Vi har også en tidligere ret kendt Præst fra Seem = nemlig = Søren Krarup = som kan tale for sig selv.

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

www.youtube.com/watch?v=eStI8srUCGA
31/01/2013 - Uploadet af DrBrille
Sammenklip fra afsnittet "Ikke en krone!" fra DR-serien "Kampen om indvandringen".
 
Indskudt sætning slut.
 

 

 Jacob/Israel fik tolv sønner.Disse sønner var hebreere, men også Isralitter fordi de nedstammer fra sin far Israel.

 

En af Jacobs tolv sønner var Juda. Det er af Juda at udtrykket  >>jøde<< er afledt. Judas efterkommere kan derfor til nød kaldes >>jøder<< mens en rigtigere betegnelse ville være >>judaitter<<. Efterkommerne efter de andre sønner blev kaldt rubenitter, gaditter, naftalitter etc, så hvorfor >>jøde<< i stedet for judanit ???

 

Følgelig eksisterede der ikke >>jøder<< før Judas tid. Jacob/Israel var ingen >>jøde<< - han var jo ikke efterkommer af sin egen søn. Heller ikke Isak og Abraham var i den forstand >>jøder<<.

Derfor er det helt misvisende når mange kristne bruger udtrykkene >>jøder<<  og  >>isralitter<< om hinanden. Vi hører om >>jøden<< Noah, >>jøden<< Abraham, >>jøden<< Isak, >>jøden<< jøden<< Jacob, >>jødernes befrielse fra Egypten<<, >>jødernes erobring af Kanaan<< etc. Dette er så galt som det kan blive. Det var ikke bare Judas efterkommere som kom ud fra Egypten, men efterkommerne efter alle de tolv stammer; det samme gjaldt erobringen af Kanaan.

1900 år før Kristus oprettede Gud en uforbeholden pagt og gav et uforbrholdent løfte til patriarken Abraham og hans efterkommere ( 1. Mosebog. Kapitel 12-13; 26;35 ). Pakten og løfterne blev senere fornyet for sønnen Isak og sønnesønen Jakob.

Pagten og løfterne gik blandt andet ud på at Abrahams. Isaks og Jacobs efterkommere skulle  -  blive et stort folk, >>en mængde folkeslag ( goy og Nationer )<<, som støvet på jorden<<, som stjernerne på himmelen<<.

 - Og i dem alle skulle >>alle jordens slægter velsignes.

 - Konger skulle udgå fra dem, står det, dvs. de skulle oprette mange kongeriger.

I modsætning til mange andre løfter i Bibelen, var pakten og løfterne til Abraham, Isak og Jacob uforbeholdne. Der var ingen betingelser knyttet til dem, derfor ved vi de er blevet opfyldt op igennem historien.

 _ Det er overmåde vigtigt at vi opfatter at pagten og løfterne ikke gjalt  >>jøderne<<. Der var ingen >>jøder<< på Abrahams og Isaks tid, og Juda var bare en af Jakobs sønner. Pagten og løfterne gjalt i sidste instans  Jakobs tolv sønner, som videreførte Abrahams,Isaks og Jakobs efterkommere. De var ikke >>jøder<< men isralitter. I tillæg var de også hebreere og semitter ( efterkommere af Noahs søn Sem).

 

 - Det sande bibelske Israel efter kødet er derfor efterkommere efter Jakobs tolv sønner, ikke bare Juda. De skulle blive til mange Nationer, >>en mængde folkeslag<<, som >>jordens støv<< Disse Nationer skulle være kongeriger, og de skulle være til velsignelse for hele jorden.

 

Dette er hvad Bibelen lærer om Israel, men beklageligvis ikke hvad større dele af jordens Kristne tror. Nogle få og ubestridelige fakta burde bekræftige det.

 * >> Jøderne<< ( Sådan som kristne definerer dem ) har aldrig været mange mange nationer og folkeslag. De har altid været en minoritet, og udgør i dag i 2014 kun 0,2 procent af jordens befolkning. Dette stemmer ikke med løfterne.

* >> Jøderne<< har aldrig oprettet kongeriger efter det Babylonske fangenskab. Det eneste kongerige i det gamle Testamente som Israel ( alle tolv stammer ) har oprettet var Nationen Israel, som Kong David samlede til et rige. Senere efter Kong Salomons død, opretter 10 af stammerne et eget kongerige nord i Landet, med Samaria som hovedstad og sin egen konge. De blev kaldt for Nordriget, eller >>Israels hus<<  To stammer ( Juda og Benjamin ) blev værende i Jerusalem, og blev kaldt for Sydriget, eller >>Judas Hus<<. Også det var et Kongerige med sin egen Konge.

 * >>Jøderne<< har aldrig været til velsignelse for jordens befolkning. De har aldrig opfyldt jorden med Evangeliet om Jesus og hans frelse.

* >> Kristendommen mener at samlingen af Israel skete i 1948, mens Bibelen siger at samlingen sker - ved jesus andet komme og opstandelsen fra de døde.  ankomst. Læs Esekiel Kapitel 37.

 

På grund af frafald blev de 10 stammer i Nordriget , >> Israels hus<<, bortført til Asyrerne omkring 722-721 f.Kr. ( Kong. 17,18-23). Der forsvinder 10 stammer fra Bibelen, men forsætter alligevel i historien.

 

 Senere vandrer efterkommere af de 10 stammer videre over til det da mere eller mindre øde Nordeuropa. Under fangeskabet i Egypten havde også mange udvandret og dannet israelske kolonier langs nordkysten af Middelhavet og langs kysten af Europa. På et tidligere tidspunkt havde også israelere koloniseret Irland og England.

 

Alt dette kan historien, krøniker, traditioner og arkæologiske fund bekræftige. Det sande bibelske Israel forsvandt ikke ud af historien, som mange tror, men de udvandrede til Nordeuropa og senere også til Australien og USA. De blev et stort folk som har oprettet mange nationer og kongeriger, således som Pagten sagde..

 

  Dette passer overhovedet ikke på dagens >>Jøder<< som hele tiden har været en forsvindende lille minoritet indenfor Vestens Nationer. Det var ikke dem som oprettede nationalstaterne/Kongerigerne, men de opholdt sig i stedet som en lille minoritetsgruppe inden for de nationer som de sande israels efterkommere havde dannet. Dette er jo et historisk faktum, men det var ikke hvad pagten og løfterne sagde.

 

Det var også det sande Israels-folket i Nordeuropa som opfandt bogtrykkerkunsten og oversatte Bibelem til mange sprog, således at hele verdens befolkning kunne læse Guds Ord på sit eget sprog..

 

Det var også dette folk som gjorde store opdagelser og drev missionsvirksomhed verden over for at sprede at sprede Evangeliet om Jesus og hans frelse. På den måde blev de til velsignelse for folkeslagene, selv om de ofte optrådte som undertrykkere og frafaldne.

Men det gjorde Israel også i gammeltestamentlig tid. Til trods for frafald holdt Gud alligevel sine uforbeholdne løfter til de store troshelte i gammeltestamentlig tid, og velsignelserne har fulgt deres efterkommere. Og det er et stort bibelsk løfte om samlingen af Israel ved ( Guds Søn = Jesus ) andet komme og opstandelsen fra de døde.

 

Hvem er det sande, bibelske Israel i dag ? Som sagt har det ingen verdens ting med dagens >>jøder<< i staten Israel at gøre - her i 2014.  Der er mange autoriteter som påpeger at omkring 90 % af dagens jødedom ikke er af semittisk ophav, men er såkaldte khazarjøder som aldrig havde nogen tilknytning til Palæstina.

 

Abrahams, Isaks og Jacobs efterkommere - det sande bibelske Israel - finder vi idag i de nordeuropæiske og skandinaviske lande, og de som udvandrede til USA, Australien og andre steder.

 

Dette er hvad Bibelen, historien, traditioner, gamle krøniker, arkæologi ect. kan fortælle. Det er beklageligt at Kristne og kristendommen farer vild, fordi de ikke kender Skrifterne og Guds Kraft.

Citat Slut.

Bliver ( en ny slags ) slægts-forskning gennem = DNA = mulig i Skjern ??? 

Hvad beslutter  Kristian Ahle sig til ???

Stammer vi alle sammen fra = Jerusalem  ???  Hvad siger dit = DNA ??? 

 

King Tut: DNA Results - YouTube

youtube.com17. aug 2012 - 2 min. - Uploadet af folklegend894m
DNA testing has shown that more than half of European men are related to King Tut, while less than 1% of ...

 

Run Samson Run - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BGD21SFd7ug
19/01/2012 - Uploadet af Richard Langford

Half of European men share King Tut's DNA - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5Vg2BMkEjR0
04/08/2011 - Uploadet af AryanHeritage
(Reuters) - Up to 70 percent of British men and half of all Western European men are related to the Egyptian ...
 

Flere videoer for Half of European men share King Tut's DNA . »

 

Jim Marrs hidden history's - YouTube

Her et religiøst spørgsmål til

Danmarks Konfirmander.      Danmarks Konfirmander.

 

Er Semitterne muligvis en af Israels ( 10 "glemte stammer" ), der er udvandret fra Israel - og som måske har slået sig ned i Danmark - omkring byen Seem  ???

 

Er vores fædreland -

Nationalstaten   Danmark

 

opkaldt efter ( Den første Sagn-Konge ) der omtales i vores

Danmarks-historie

nemlig

( Kong Dan )

8

 

 Var den Danske Stamme - med Kong Dan i Spidsen - en af Israel 10  stammer - der nåede at flygte

da Jerusalem - blev jævnet med jorden - sådan som det blevet spået af

 Guds Søn = Jesus

Hvilket årstal - taler vi om her ???

 


Nu må det være svært for

Danmarks Religionsforskere  

og

Jordklodens øvrige Religionsforskere

at besvare disse spørgsmål - på grund af lokal

Censur

i National-staten Danmark

 nemlig

Censur - Paragraf 266b og Blasmefi-Paragraf 140

 Desuden er der skjulte = Censur-Ordrer = fra ( FN - UN )

der omfatter EUs

27 Nationalstater.  


 

CENSUR POLITIK - I EU = HVORFOR ???

Der er noget der skal skjules = for ellers var Censur unødvendig.

men hvad  ???

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

 

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering 

 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

 

FNs rasismeovervåker

 

 FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

 

Må styre statskanalene
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.


Med mine beskedne 7 års skolegang = så opfatter jeg Multikultur således =

Så sagde ( træneren = Regeringen ) til sin bokser - inden han gik op i bokseringen husk nu at sænke Paraderne - således din modstander bedre kan få ram på dig.

 


 Hvorfor er der Censur i USA  ???

Hvad er det der skal Skjules for befolkningen i

Republikken USA   ???


 

Den Globale Censur-Plan

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

KAN DENNE HELHEDSPLAN GENNEMFØRES ???
HVAD KRÆVES DER FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVEM HAR MULIGHED FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVAD ER STATUS ???
ER PLANEN ALLEREDE UNDER UDFØRELSE ???


Hvad er dine observationer ?

Hvad er dine spørgsmål ?

HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.


 

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning og Klodens energi-forsyning.


KAN NOGEN ARBEJDE FOR DENNE PLANS GENNEMFØRELSE =
UDEN SELV AT VIDE DET ???  Besøg evt = www.Tagryggen.dk 


 Hvem kan vi formode arbejder = for den nye Verdensorden -

uden selv at vide det ??? Fungerer disse

Overnationale Institutioner

som ( FN = UNs ) globale

Sekretariat  ???

 

Kunne den globale Censur ikke gennemføres uden disse

Overnationale Institutioner ???

OVERNATIONALE INSTITUTIONER I FORKORTET UDGAVE

 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU .

 


New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 Jeg formoder - at den nye Verdensorden - skal afløse den gamle Verdensorden.

Old World Order

Hvad kan der siges - om den gamle Verdensorden  ???

Jo - dette =

Old World Order

 

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så byggede ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud ) dem

der her i 2014 = står i Bibelen.

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

( Guds Lov = De 10 Bud )

 

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle følge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente - da den blev bygget.

Det var i ( Pagtens Ark ) =( Guds Lov = De 10 Bud) blev opbevaret

 

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

 

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 

 Det kan have set således ud = eller således =

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

for da slog lynet ned - og delte et tæppe i Templet.

En ny pagt var hermed beseglet.

Her er mulighed for at se hvor ( Guds Søn = Jesus ) vandrede - inden han blev korsfæstet - for at bære menneskehedens synder.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 

Lignende  17/12/2011     (  Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???  )
(  Hvilket sprog talte ( Profeten Moses ??? )
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

----------------

Blev ( Pagtens Ark ) gemt cirka 586 f.kr, da Babylons hære angreb Jerusalem ???

Blev ( Pagtens Ark ) fundet i 1982 af  Ron Wyatt ???

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8
17/10/2011 - Uploadet af mixcatcom
The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron Wyatt Ark find. I have enjoyed lots of Kent Hovind's ...

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset.

 

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4
03/10/2013 - Uploadet af TigerDan925
Gog & Magog explained and identified. Armageddon revealed. Satan's seat - Revelation 2:13 Noah's Ark ...

 


 

Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KbikBVVkrNA
  • Lignende   24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime

 

Så en lille speciel opgave  

Billeder af pagtens ark jødedommen

hvad kom først

 Pagtens Ark eller = Pavens Tempelnøgler

 

 Papal KeysPapal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???

 


 

Billeder af ron wyatt noah's ark